ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Zmień wielkość czcionki:

image005


Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy od ponad 15 lat działa na terenie naszego województwa wspierając przedsiębiorstwa, które działają na Mazowszu. Jesteśmy instytucją powołaną w 2004 roku przez samorząd województwa mazowieckiego. Naszym głównym celem jest wspieranie przedsiębiorców i pomaganie tym, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą. Główną działalnością Funduszu jest udzielanie przedsiębiorcom z Mazowsza nisko oprocentowanych, konkurencyjnych pożyczek z pieniędzy pozyskanych z programów unijnych, rządowych i samorządowych. W chwili obecnej prowadzimy projekt „RPO Strategia Wyjścia”. Są to nisko oprocentowane  środki na kwotę od 20 000 zł do 500 000 zł z terminem spłaty do 5 lat i możliwością 6 miesięcznej karencji. Pożyczka RPO jest skierowana do firm działających do roku (startupów) oraz dla firm działających dłużej niż rok. Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie następujących rodzajów kosztów kwalifikowanych, z wyłączeniem zakupów o charakterze konsumpcyjnym:

  1. sfinansowanie nabycia gruntu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych, biurowych i pomocniczych;
  3. zakup, instalacja lub uruchomienie linii technologicznych i ich elementów, maszyn, urządzeń i aparatów;
  4. zakup ręcznych narzędzi pracy i wyposażenia;
  5. zakup środków transportu pionowego i poziomego (wózki widłowe, sztaplarki, wózki akumulatorowe, itp.);
  6. zakup pojazdów, w tym samochodów osobowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej lub samochodów rejestrowanych jako dostawcze;
  7. zakup towarów handlowych;
  8. zakup materiałów i surowców do produkcji, świadczenia usług lub prowadzenia prac naukowo-badawczych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  9. zakup usług do prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej i naukowo-badawczej, w tym na marketing i promocję;
  10. zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Inwestycje finansowane ze środków pożyczki muszą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Więcej informacji: www.pozyczkimazowieckie.pl


 plakat1

Izabela Ślusarska

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...