ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Mazowsze w walce z COVID-19 – podsumowanie działań

Zmień wielkość czcionki:
Podczas sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego podsumowano działania władz Mazowsza związane z COVID-19

Podczas sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego podsumowano działania władz Mazowsza związane z COVID-19.
Jak zauważyła Elżbieta Lanc czas pandemii nie jest łatwy dla nikogo i wymaga podejmowania szybkich decyzji.
– Myślę, że jako samorząd województwa udało nam się stanąć na wysokości zadania i szybko kierować pomoc tam, gdzie była i jest ona niezbędna – mówi członek zarządu Elżbieta Lanc.
Do tej pory na walkę z COVID-19 władze Mazowsza przeznaczyły blisko 440 mln zł ze środków unijnych i własnych.
360 mln zł na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej
Samorząd województwa jako pierwszy region uruchomił środki unijne na walkę z COVID-19. Wynoszący pierwotnie 150 mln zł projekt rozrósł się i dziś jego wartość wynosi ponad 360 mln zł, z czego zaangażowano już prawie 265 mln zł. Dzięki tym środkom już od marca zeszłego roku do 75 placówek medycznych z Mazowsza kierowane jest wsparcie w postaci sprzętu i środków ochrony osobistej. Do tej pory trafiło do nich już ponad 1500 sztuk aparatury medycznej i ponad 39,5 tys. wyposażenia, w tym 8 tomografów komputerowych, 4 stacjonarne aparaty RTG, 42 mobilne aparaty cyfrowe RTG, 295 kardiomonitorów, 86 respiratorów, 195 specjalistycznych łóżek dla oddziałów intensywnej terapii, 16 aparatów USG, 227 urządzeń do wysokoprzepływowej wentylacji, 504 urządzenia do dezynfekcji oraz 20 systemów do automatycznego pomiaru temperatury ciała, a także ponad 16 mln sztuk środków ochrony osobistej. Do mazowieckich stacji pogotowia ratunkowego trafiło także w sumie 15 ambulansów oraz 5 busów do przewozu osób zakażonych.
W ramach tego projektu Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł również umowę z ALAB Laboratoria Sp. z o.o. na przeprowadzenie testów wśród pracowników medycznych mających kontakt z osobami zakażonymi lub z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i pacjentów, którzy stanowili potencjalne źródło zakażenia personelu.
W sumie wykonane zostały 32 152 badania. Na ten cel władze Mazowsza przeznaczyły 11 mln zł.
46 mln zł na wsparcie zespołów ratownictwa medycznego
Od 1 lutego do 30 czerwca 2020 r. samorząd Mazowsza realizował projekt, którego partnerami były stacje pogotowia z Warszawy, Płocka, Siedlec, Ostrołęki i Radomia.
W ramach projektu finansowane były:
➡dodatki specjalne do godzin pracy, w związku ze szczególnymi warunkami pracy związanymi z narażeniem na zachorowanie na COVID-19,
➡usługi w zakresie dezynfekcji i dekontaminacji oraz wsparcia logistycznego dla personelu ratownictwa medycznego, w tym: sfinansowanie zatrudnienia dodatkowych osób odpowiedzialnych za mycie, dezynfekcję i utrzymanie stanowisk dla dezynfekcji,
➡szkolenia, które są konieczne w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego i sanitarnego, np. szkolenie z zakresu stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania, w tym także utylizacji,
➡koszty utylizacji odpadów medycznych i zużytego sprzętu/środków ochrony, w tym wysokozakaźnych powstałych w wyniku ograniczania skutków rozprzestrzeniania się COVID-19.
Niemal 7 mln na wsparcie wojewódzkich szpitali psychiatrycznych
Dzięki temu wsparciu do szpitali psychiatrycznych trafiły środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekcyjne, środki czystości, materiały opatrunkowe oraz inne materiały jednorazowego użytku. Na ten cel władze Mazowsza przeznaczyły w sumie 4 mln zł. Kolejny 1 mln zł został wydany na zakup testów antygenowych, pulsoksymetrów, termometrów bezdotykowych, aparatów EKG, koncentratorów tlenu, ozonatorów, butli tlenowych z reduktorami, aparatów do mierzenia RR z mankietami jednorazowego użycia.
Dodatkowe 2 mln zł zostały zaplanowane w ramach projektu Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Beneficjentem tego programu były nie tylko szpitale psychiatryczne, ale także Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.
 
Źródło:www.mazovia.pl
Marcin Maciejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...