ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Rozwój Mazowsza - opinie ekspertów

Zmień wielkość czcionki:

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik spotkał się online z zespołem ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej (fot. arch. UMWM)

 


Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z zespołem ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej, by omówić wyniki fazy badawczej wspólnie prowadzonego projektu oraz poznać rekomendacje dla prowadzenia polityki rozwoju Mazowsza.

Badania trwały blisko dwa lata i odbyły się w związku ze wspólnie prowadzonym projektem pn.  „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”. Projekt ten realizowany jest w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

→więcej

Źródło:www.mazovia.pl

Eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej przedstawili wyniki pierwszej fazy badań dotyczących kierunków rozwoju Mazowsza (fot. arch. UMWM) W spotkaniu uczestniczył też dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda (fot. arch. UMWM)

Marcin Maciejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...