Wyszukaj

Konta bankowe Starostwa Powiatowego

Zmień wielkość czcionki:

cyber monday 5463567 1920

Opłaty uiszczane w Starostwie Powiatowym w Gostyninie:

·          opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa

·          opłaty za sprzedaż gruntów i nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

·          opłaty za czynsz dzierżawny gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa

·          opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

·          opłaty za karty parkingowe

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

Starostwo Powiatowe w Gostyninie

ul. Dmowskiego 13

PKO BP S.A.   Nr 79 1020 3974 0000 5002 0006 6779

--------------------------------------------------------------------------------------------

·          opłaty związane z rejestracją pojazdu

·          opłaty związane z transportem

·          opłaty za prawo jazdy

·          opłaty za prawo jazdy międzynarodowe

·          opłaty za karty wędkarskie

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

Starostwo Powiatowe w  Gostyninie

ul. Dmowskiego 13

PKO BP S.A.   Nr 91 1020 3974 0000 5902 0006 6316
--------------------------------------------------------------------------------

·          opłaty za wypisy z rejestru gruntów

·          opłaty za wyrysy

·          opłaty za mapki

·          opłaty za poświadczenia dokumentów

·          opłaty za zaświadczenia

·          opłaty za wgląd do akt

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

Starostwo Powiatowe w  Gostyninie

ul. Dmowskiego 13

PKO BP S.A.   Nr 34 1020 3974 0000 5702 0006 6761

--------------------------------------------------------------------------------------------

·          opłaty melioracyjne

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

Starostwo Powiatowe w  Gostyninie

ul. Dmowskiego 13

PKO BP S.A.   Nr 21 1020 3974 0000 5702 0006 6704

Starostwo Powiatowe w Gostyninie informuje,
że  opłaty skarbowe od dokonania czynności urzędowej
można uiszczać
w kasie  Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43B
lub
na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Gostyninie
nr  89 1020 3974 0000 5302 0006 6258

Marcin Maciejewski

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w powiecie gostynińskim z dn. ...


UWAGA!

 

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl 


Raport dla powiatu gostynińskiego z dn. 24.02.2021r.

Województwo Powiat/Miasto Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
mazowieckie gostyniński 10 2.23 0 0 0

...