Powiatowa Automatyczna Stacja Meteorologiczna w miejscowości Krzywie już działa

Zmień wielkość czcionki:

 

W październiku 2020 roku dzięki finansowemu wsparciu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” zrealizowane zostało zadanie pn. ”Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Powiecie Gostynińskim”. Na realizację tego zadania Powiat Gostyniński dostał dofinansowanie w wysokości 79% poniesionych kosztów. Głównym celem realizacji w/w zadania jest zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych na terenie województwa mazowieckiego, z których pozyskiwane dane poza bieżącym wykorzystaniem lokalnym, będą stanowiły uzupełnienie krajowej sieci stacji meteorologicznych pracujących w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej obsługiwanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Wpłynie to na pozyskanie szeregu rzetelnych danych dzięki którym prognozowanie pogody stanie się łatwiejsze i cechować się będzie większą sprawdzalnością.

 dsc1378

IT Paweł Piotrowski