1
/5

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - POWER 2014-2020

Zmień wielkość czcionki:

 

gostynin pcpr zaprasza do

 

Clipboard01


W dniu 22 września 2020r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się spotkanie z rodzinami zastępczymi, w którym wzięli udział Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Skarbnik Powiatu Elżbieta Kijek, Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Budner wraz z pracownikami.

Podczas spotkania Starosta Gostyniński uroczyście przekazał na potrzeby dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej sprzęt zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020,w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9 iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto, tego samego dnia również dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymały z rąk Starosty Gostynińskiego sprzęt komputerowy i multimedialny zakupiony w ramach realizowanego projektu. Wydarzenie miało miejsce bezpośrednio
na terenie placówek opiekuńczo - wychowawczych
: „Dom dla Dzieci”, „Bratoszewo” oraz „Horyzont”.

Na realizację projektu Powiat Gostyniński otrzymał dofinansowanie w kwocie 229 460,00 zł. W ramach otrzymanych środków zakupiono 50 laptopów, 24 urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt multimedialny, środki ochrony indywidualnej ( maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji ) oraz wyposażenie do 9 miejsc kwarantanny/ izolacji.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Zakupiony i przekazany sprzęt z pewnością ułatwi dzieciom naukę oraz będzie wsparciem w sytuacji konieczności podjęcia zdalnego nauczania.


 DSC0901 DSC0909
 DSC0910 DSC0911
 DSC0913 DSC0914
 DSC0917 DSC0919
 DSC0920 DSC1011
 DSC0934 DSC0935
 DSC0938 DSC0941
 DSC0943 DSC0949
 DSC0950 DSC0951
 DSC0953 DSC0957
 DSC0960 DSC1006
 DSC1010  
   
   
   
WPiR/marcin