1
/5

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

XX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

 DSC0712


W dniu 27 sierpnia 2020 r. odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu.
Rada Powiatu przyjęła:
 • Informację Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok 2019/2020 wraz z analizą finansową.
 • Informację Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2019/2020 wraz z analizą finansową.
 • Informację Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyninie z działalności statutowej w roku szkolnym 2019/2020.

oraz podjęła uchwały:

 • Nr XX/126/2020 w sprawie dzierżawy niezabudowanych nieruchomości rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 65, 78/1, 103/4, 149/2, 190/4 i 190/5 obręb Przylaski, jednostka ewidencyjna Pacyna zapisanych w księdze wieczystej PL1G/00028836/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie – Wydział Ksiąg Wieczystych, pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.
 • Nr XX/127/2020 zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
 • Nr XX/128/2020 zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
 • Nr XX/129/2020 w sprawie wyrażenia stanowiska przez Radę Powiatu Gostynińskiego odnośnie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.

 DSC0713 DSC0716 DSC0720
 DSC0725 DSC0717 DSC0730
 DSC0736 DSC0781 DSC0775

WPiR/marcin