Wyszukaj

Zakończony nabór na szkolenia indywidualne RPO

Zmień wielkość czcionki:

rpo


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 27.07.2020r. godz. 11:00  nabór wniosków bezrobotnych  na szkolenie indywidualne w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego", zostaje ZAKOŃCZONY.

WPiR/marcin