Wyszukaj

Odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

W dniu 27 lutego 2020r odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca

Rady Powiatu.Rada Powiatu przyjęła :

  • Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniniez działalności Centrum oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
  • Informacje Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie o realizacji zadań statutowych za 2019 rok.
  • Informacje Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie z działalności opiekuńczo-wychowawczej placówki za 2019 rok.
  • Informacje Dyrektora Domu dla Dzieci w Gostyninie z działalności opiekuńczo-wychowawczej placówki za 2019 rok.
 

MM