ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.

Zmień wielkość czcionki:

 DSC2808


Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Obsługa interesantów odbywa się każdorazowo po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty, w celu uniknięcia oczekiwania w kolejce. Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi
(nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Powyższego ograniczenia nie stosuje się do:

 1. dziecka do ukończenia 13 roku życia,
 2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełno-sprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która
  ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
 4. osoby wymagającej pomocy tłumacza,
 5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów

W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność stron trzecich i osób postronnych.

Wszyscy interesanci przebywający w budynkach Starostwa oraz w przestrzeni publicznej mają obowiązek

 • zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczek,
 • odkażania dłoni płynem dezynfekującym, znajdującym się przy wejściu do budynku,
 • zachowania bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

 • konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia
 • umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Powyższego obowiązku nie stosuje się w przypadku:

 1. dziecka do ukończenia 5 roku życia,
 2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
  1. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  2. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
  3. zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążeniowa.

 

Apeluję, aby w pierwszej kolejności dokumenty były:

 1. składane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:
  1. adresu skrytki ePUAP:    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego 13,09-500 Gostynin,
  3. w formie elektronicznej na email lub telefonicznie.
 2. wkładane do skrzynki na korespondencję wystawianej od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7.30-15.00, przed drzwiami wejściowymi do budynku Starostwa przy
  ul. Dmowskiego 13.

Skrzynka znajduje się pod bezpośrednim nadzorem pracownika Starostwa.

W przypadku dokumentów wielkoformatowych, których nie można włożyć do skrzynki należy przy użyciu dzwonka przywołać pracownika biura podawczego.

Dokumenty powinny być opakowane, w zaklejonych kopertach i właściwie opisane do kogo są kierowane.”

Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-       Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-       Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Dostarczając dokumenty należy stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania zagrożeniu związanemu z Covid-19 m.in. należy stosować obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Osoby z widocznymi oznakami choroby nie będą obsługiwane.

Proszę Państwa o wyrozumiałość


Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 roku

 

Lokalizacja Wydział/biuro Telefon e-mail Portal

ul.Dmowskiego 13

Biuro Rady Powiatu 24 235 21 43 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. gostynin.powiat.pl
Wydział Promocji
i Rozwoju
24 235 33 20 gostynin.powiat.pl
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 24 235 79 87 gostynin.powiat.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24 235 79 87 gostynin.powiat.pl
Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 24 235 22 15 gostynin.powiat.pl
Wydział Finansowy

24 235 24 87

24 235 23 53

gostynin.powiat.pl
Wydział Organizacyjny 24 235 22 90 gostynin.powiat.pl
Wydział Architektury
i Budownictwa

24 235 22 74

24 235 79 86

gostynin.powiat.pl
Wydział Edukacji i Kultury 24 235 25 44 gostynin.powiat.pl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 24 235 24 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. pinbgostynin.eu
Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego 24 235 79 87 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. gostynin.powiat.pl
ul. 3 Maja 43b Wydział Komunikacji

24 235 79 82
(wydawanie praw jazdy)

24 235 79 84
(rejestracja pojazdów)

24 235 79 83

24 235 68 86

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. gostynin.powiat.pl
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości

24 235 24 84

24 235 85 07

(dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

gostynin.powiat.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

24 235 20 96 (ochrona środowiska)

24 235 23 26 (leśnictwo)

gostynin.powiat.pl
Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Gostyninie
24 235 36 96 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną

Marcin Maciejewski