Wyszukaj

Mazowsze wspiera organizacje pozarządowe w walce z COVID-19

Zmień wielkość czcionki:

r3d1nFqGiWmso2uDZAemjr6tkxiaqx62x


O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które biorą udział w zwalczaniu, przeciwdziałaniu czy usuwaniu skutków epidemii COVID-19.

 

Otrzymane w ramach naboru wniosków środki mogą zostać przeznaczone m.in. na:

  • zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców województwa (np. maseczek ochronnych, przyłbic, płynów do dezynfekcji),
  • dezynfekcję przestrzeni publicznej (wiat przystankowych, bulwarów, parków czy placów zabaw),
  • ozonowanie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej (przedszkoli, szkół, świetlic itp.)
  • poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne związane z problemami spowodowanymi pandemią),

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że proponowany dla organizacji pozarządowych program to odpowiedź samorządu Mazowsza na panującą obecnie sytuację. – Nabór uruchomiliśmy już w czerwcu. Do tej pory z naszej pomocy skorzystało 49 organizacji, a szansę na dofinansowanie mają kolejne, ponieważ do rozdysponowania mamy jeszcze blisko 370 tys. zł. Takie wsparcie finansowe pozwoli organizacjom pozarządowym skutecznie nieść pomoc osobom słabszym czy szczególnie narażonym na zakażenie – niepełnosprawnym, samotnym, seniorom czy bezdomnym.

 

→Czytaj więcej

-----------------------

Źródło:www.mazovia.pl

MarcinM