Pause
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

COVID-19

Informacje w sprawie Punktów Diagnostyki Mobilnej w Płocku

covid 5027031 1920


W związku z otrzymana informacją z firmy Centrum Medyczne „CortenMedic”, obsługującej Punkty Diagnostyki Mobilnej Covid-19 informujemy, że od dnia 16.11.2020 r. Punkty Diagnostyki Mobilnej w Płocku przy ul. Kobylińskiego 21a będzie czynny w trybie 24 godzinnym.

Jednocześnie informujemy, że od 09.11.2020 r. funkcjonuje drugi namiot na parkingu Orlen Arena przy ul. Plac Celebry Papieskiej 1 czynny w godzinach:

Zachęcamy mieszkańców powiatu Gostynińskiego do korzystania również z tych Punktów Diagnostyki Mobilnej, tym samym odciążając pracę PDM w Gostyninie.

 

 

Mazowsze wspiera organizacje pozarządowe w walce z COVID-19

r3d1nFqGiWmso2uDZAemjr6tkxiaqx62x


O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które biorą udział w zwalczaniu, przeciwdziałaniu czy usuwaniu skutków epidemii COVID-19.

 

Otrzymane w ramach naboru wniosków środki mogą zostać przeznaczone m.in. na:

 • zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców województwa (np. maseczek ochronnych, przyłbic, płynów do dezynfekcji),
 • dezynfekcję przestrzeni publicznej (wiat przystankowych, bulwarów, parków czy placów zabaw),
 • ozonowanie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej (przedszkoli, szkół, świetlic itp.)
 • poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne związane z problemami spowodowanymi pandemią),

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że proponowany dla organizacji pozarządowych program to odpowiedź samorządu Mazowsza na panującą obecnie sytuację. – Nabór uruchomiliśmy już w czerwcu. Do tej pory z naszej pomocy skorzystało 49 organizacji, a szansę na dofinansowanie mają kolejne, ponieważ do rozdysponowania mamy jeszcze blisko 370 tys. zł. Takie wsparcie finansowe pozwoli organizacjom pozarządowym skutecznie nieść pomoc osobom słabszym czy szczególnie narażonym na zakażenie – niepełnosprawnym, samotnym, seniorom czy bezdomnym.

 

→Czytaj więcej

-----------------------

Źródło:www.mazovia.pl

Ogłoszenie Ministerstwa Zdrowia

mzPrzestrzegaj zasad bezpieczeństwa!

 • Dystans
 • Dezynfekcja
 • Maseczka
 • Aplikacja #StopCovid
 • Wietrzenie pomieszczeń

#koronawirus

Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego w sprawie obsługi interesantów

 DSC0023


Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 12 października 2020 r.

-----------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 24 ust 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758), oraz ze wskazaniem Powiatu Gostynińskiego jako obszaru żółtego, na którym obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, kierując się bezpieczeństwem mieszkańców i pracowników Starostwa, mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanych informuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyninie bezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz zachowaniem rygorów sanitarnych.

Obsługa interesantów odbywa się każdorazowo po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty, w celu uniknięcia oczekiwania w kolejce. Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi
(nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Powyższego ograniczenia nie stosuje się do:

1. dziecka do ukończenia 13 roku życia,

2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,

4. osoby wymagającej pomocy tłumacza,

5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność stron trzecich i osób postronnych.

Wszyscy interesanci przebywający w budynkach Starostwa oraz w przestrzeni publicznej są zobowiązani do:

-        - zakrywania ust i nosa przy użyciu m.in. maseczek, przyłbic, chust, szalików,

-        - odkażania dłoni płynem dezynfekującym, znajdującym się przy wejściu do budynku,

-        - zachowania bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Apeluję, aby w pierwszej kolejności dokumenty były składane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP : 2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. w formie elektronicznej na email lub telefonicznie.

Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Osoby z widocznymi oznakami choroby nie będą obsługiwane.

Proszę Państwa o wyrozumiałość.

------------------------

 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego z dnia 12.10.2020 roku

Lokalizacja Wydział/biuro Telefon e-mail Portal
ul. Dmowskiego 13 Biuro Rady Powiatu 24 235 21 43 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. gostynin.powiat.pl
Wydział Promocji
i Rozwoju
24 235 33 20 gostynin.powiat.pl
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 24 235 79 87 gostynin.powiat.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24 235 79 87 gostynin.powiat.pl
Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 24 235 22 15 gostynin.powiat.pl
Wydział Finansowy

24 235 24 87

24 235 23 53

gostynin.powiat.pl
Wydział Organizacyjny 24 235 22 90 gostynin.powiat.pl
Wydział Architektury
i Budownictwa

24 235 22 74

24 235 79 86

gostynin.powiat.pl
Wydział Edukacji i Kultury 24 235 25 44 gostynin.powiat.pl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 24 235 24 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. pinbgostynin.eu
Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego 24 235 79 87 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. gostynin.powiat.pl
ul. 3 Maja 43b Wydział Komunikacji

24 235 79 82
(wydawanie praw jazdy)

24 235 79 84
(rejestracja pojazdów)

24 235 79 83

24 235 68 86

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. gostynin.powiat.pl
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości

24 235 24 84

24 235 85 07

(dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

gostynin.powiat.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

24 235 20 96 (ochrona środowiska)

24 235 23 26 (leśnictwo)

gostynin.powiat.pl
Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Gostyninie
24 235 36 96 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. x

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w powiecie gostynińskim z dn.28.11.2020r.

covid 19 4908692 1920


We wtorek (24 listopada br.) decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego wszystkie powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne przestały informować na swoich stronach internetowych o nowych przypadkach zakażeń oraz zgonach wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Jedynymi źródłami informacji o aktualnej liczbie zakażeń koronawirusem będą teraz Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny.


 
Raport dla powiatu gostynińskiego z dn. 28.11.2020r.

Województwo Powiat/Miasto Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
mazowieckie gostyniński 20 4,47 5 0 5

 

Codzienne raporty zakażeń od poziomu danych ogólnopolskich do poziomu danych powiatowych dostępne są na stronie www.gov.pl/raport-zakazen


Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

(psse)