Wyszukaj

COVID-19

Domowa Opieka Medyczna

corona


Ministerstwo Zdrowia uruchomiło w całej Polsce projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19. W jego ramach każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr. To urządzenie bada poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem i przekazuje dane do centrum monitoringu.  Dzięki temu, w razie pogorszenia parametrów, do pacjenta szybko zostanie wezwane pogotowie ratunkowe.

Źródło:Ministerstwo Zdrowia


 

Informacje w sprawie Punktów Diagnostyki Mobilnej w Płocku

covid 5027031 1920


W związku z otrzymana informacją z firmy Centrum Medyczne „CortenMedic”, obsługującej Punkty Diagnostyki Mobilnej Covid-19 informujemy, że od dnia 16.11.2020 r. Punkty Diagnostyki Mobilnej w Płocku przy ul. Kobylińskiego 21a będzie czynny w trybie 24 godzinnym.

Jednocześnie informujemy, że od 09.11.2020 r. funkcjonuje drugi namiot na parkingu Orlen Arena przy ul. Plac Celebry Papieskiej 1 czynny w godzinach:

Zachęcamy mieszkańców powiatu Gostynińskiego do korzystania również z tych Punktów Diagnostyki Mobilnej, tym samym odciążając pracę PDM w Gostyninie.

 

Mazowsze wspiera organizacje pozarządowe w walce z COVID-19

r3d1nFqGiWmso2uDZAemjr6tkxiaqx62x


O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które biorą udział w zwalczaniu, przeciwdziałaniu czy usuwaniu skutków epidemii COVID-19.

 

Otrzymane w ramach naboru wniosków środki mogą zostać przeznaczone m.in. na:

 • zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców województwa (np. maseczek ochronnych, przyłbic, płynów do dezynfekcji),
 • dezynfekcję przestrzeni publicznej (wiat przystankowych, bulwarów, parków czy placów zabaw),
 • ozonowanie pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej (przedszkoli, szkół, świetlic itp.)
 • poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne związane z problemami spowodowanymi pandemią),

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że proponowany dla organizacji pozarządowych program to odpowiedź samorządu Mazowsza na panującą obecnie sytuację. – Nabór uruchomiliśmy już w czerwcu. Do tej pory z naszej pomocy skorzystało 49 organizacji, a szansę na dofinansowanie mają kolejne, ponieważ do rozdysponowania mamy jeszcze blisko 370 tys. zł. Takie wsparcie finansowe pozwoli organizacjom pozarządowym skutecznie nieść pomoc osobom słabszym czy szczególnie narażonym na zakażenie – niepełnosprawnym, samotnym, seniorom czy bezdomnym.

 

→Czytaj więcej

-----------------------

Źródło:www.mazovia.pl

Ogłoszenie Ministerstwa Zdrowia

mz

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa!

♦Dystans

♦Dezynfekcja

♦Maseczka

♦Aplikacja #StopCovid

♦Wietrzenie pomieszczeń

#koronawirus

Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego w sprawie obsługi interesantów

 DSC0023Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 1 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyninie bezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Obsługa interesantów odbywa się każdorazowo po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty, w celu uniknięcia oczekiwania w kolejce. Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Powyższego ograniczenia nie stosuje się do:

 1. dziecka do ukończenia 13 roku życia,
 2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełno-sprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która
  ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,
 4. osoby wymagającej pomocy tłumacza,
 5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność stron trzecich i osób postronnych.

Wszyscy interesanci przebywający w budynkach Starostwa oraz w przestrzeni publicznej mają obowiązek:

 • -        zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczek,
 • -        odkażania dłoni płynem dezynfekującym, znajdującym się przy wejściu do budynku,
 • -        zachowania bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

-        konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,

-        umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Powyższego obowiązku nie stosuje się w przypadku:

 1. dziecka do ukończenia 5 roku życia,
 2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
  1. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  2. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,

Apeluję, aby w pierwszej kolejności dokumenty były składane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP: 2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. w formie elektronicznej na email lub telefonicznie.

Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Osoby z widocznymi oznakami choroby nie będą obsługiwane.

Proszę Państwa o wyrozumiałość.

--------------------------

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Starosty Gostynińskiego z dnia 1 marca 2021 roku

Lokalizacja Wydział/biuro Telefon e-mail Portal

ul.Dmowskiego13

Biuro Rady Powiatu 24 235 21 43

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

gostynin.powiat.pl

Wydział Promocji
i Rozwoju
24 235 33 20

gostynin.powiat.pl

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 24 235 79 87

gostynin.powiat.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 24 235 79 87

gostynin.powiat.pl

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 24 235 22 15

gostynin.powiat.pl

Wydział Finansowy

24 235 24 87

24 235 23 53

gostynin.powiat.pl

Wydział Organizacyjny 24 235 22 90

gostynin.powiat.pl

Wydział Architektury
i Budownictwa

24 235 22 74

24 235 79 86

gostynin.powiat.pl

Wydział Edukacji i Kultury 24 235 25 44

gostynin.powiat.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 24 235 24 32

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

pinbgostynin.eu

Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego 24 235 79 87

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

gostynin.powiat.pl

ul. 3 Maja 43b

Wydział Komunikacji

24 235 79 82
(wydawanie praw jazdy)

24 235 79 84
(rejestracja pojazdów)

24 235 79 83

24 235 68 86

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

gostynin.powiat.pl

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości

24 235 24 84

24 235 85 07

(dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

gostynin.powiat.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

24 235 20 96 (ochrona środowiska)

24 235 23 26 (leśnictwo)

gostynin.powiat.pl

Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Gostyninie
24 235 36 96

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

x

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w powiecie gostynińskim z dn. ...


UWAGA!

 

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

www.gov.pl/web/zdrowie

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl 


Raport dla powiatu gostynińskiego z dn. 05.03.2021r.

Województwo Powiat/Miasto Liczba Liczba na 10 tys. mieszkańców Wszystkie przypadki śmiertelne Przypadki śmiertelne w wyniku Covid Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących
mazowieckie gostyniński 9 2.01 0 0 0

...