REGION

Powiat Gostyniński stawia na edukację

Zdjęcie2578

Powiat Gostyniński został oficjalnie partnerem Agencji Rozwoju Mazowsza w realizacji projektu "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego". Przedstawiciele Powiatu: Starosta Tomasz Matuszewski, Wicestarosta Jan Kazimierz Krzewicki oraz Skarbnik Elżbieta Kijek podpisali umowę dzięki której gostynińskie szkoły zawodowe uzyskają kolejne środki na rozwój. Zarówno GCE jak ZS im. M. Skłodowskiej Curie zostały włączone do działań projektowych RPO WM 2020. Wartość projektu to 120 mln. złotych, z czego na początek do Gostynina trafi ok 850 tys zł., które przeznaczone zostaną na uruchomienie nowych kierunków kształcenia, staże, praktyki zawodowe i specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

 DSC6882

W dniu 2 marca br. w Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zwołane przez Starostę Gostynińskiego Pana Tomasza Matuszewskiego.
W trakcie spotkania zapoznano się z informacjami:
-Komendanta Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2017 r. na terenie   Powiatu Gostynińskiego.
-Komendanta Powiatowej PSP o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Gostynińskiego za 2017 r.
-Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego oraz o zagrożeniach sanitarnych   Powiatu Gostynińskiego za 2017 r.

Biuro ds. Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dzień Kobiet 2018

dzienkobiet

 

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji

pol2

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie
2 marca bieżącego roku w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie odbyła  się narada roczna z udziałem zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł.insp. Mirosławem Jedynakiem.
Jeszcze przed rozpoczęciem odprawy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp.  Mirosław Jedynak wręczył gostynińskiemu dzielnicowemu st.asp. Grzegorzowi Stanisławskiemu list gratulacyjny za wygranie konkursu na „Najpopularniejszego Dzielnicowego 2017 roku” na terenie powiatu gostynińskiego.
W spotkaniu brali udział przedstawiciele kadry kierowniczej oraz pracownicy cywilni. Odprawie przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski, który przedstawił w wybranych, najważniejszych aspektach wyniki za 2017 rok pracy Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie oraz podległych posterunków w Pacynie i Sannikach. Podkreślił znaczenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako doskonałego narzędzia współpracy w kreowaniu polityki bezpieczeństwa pomiędzy stróżami prawa a społeczeństwem.
Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie nadkom. Radosław Romanowski, który omówił prace policjantów prewencji i ruchu drogowego. Mówił także o roli dzielnicowego jako policjanta, który jest pierwszym ogniwem łączącym Policję z mieszkańcami,  konieczności zacieśniania dobrych relacji obopólnych korzyści jakie może przynieść umiejętna realizacja programu: ”Dzielnicowy bliżej nas”.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Mirosław Jedynak pozytywnie ocenił pracę gostynińskich stróżów prawa i wyraził nadzieję, że utrzymamy tę dobrą tendencję zarówno w 2018, jak i kolejnych latach. Przy tej okazji podziękował za wsparcie i współpracę, obecnym na  odprawie, przedstawicielom samorządu terytorialnego tj. Wicestaroście Powiatu Gostynińskiego Janowi Krzewickiemu, Wójtowi Gminy Gostynin  Edmundowi Zielińskiemu oraz Wójtowi Gminy Pacyna Krzysztofowi Woźniakowi.
Spotkanie podsumował szef gostynińskiej Policji insp. Zbigniew Włodkowski, który podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za dotychczasową  służbę i pracę. Wyraził nadzieję, że kolejne lata będą równie dobre, a  nawet lepsze od mijających. Serdecznie podziękował samorządowcom za  zaangażowanie i pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu gostynińskiego.

Stałe dyżury Kierowników ułatwią kontakt mieszkańcom gmin Pacyna, Szczawin Kościelny i Sanniki Wychodząc naprzeciw lokalnej społeczności Kierownicy Posterunku Policji w Sannikach i Pacynie będą pełnić stałe dyżury w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00.  Zmiany w formie utworzenia stałych dyżurów pełnionych przez Kierowników Posterunków Policji mają na celu ułatwienie kontaktu i jeszcze lepszą współpracę policjantów z mieszkańcami gmin Sanniki, Pacyna i Szczawin Kościelny.
Taka dodatkowa forma stałego kontaktu z Kierownikiem pozwoli na jeszcze lepsze zapoznanie się z problemami czy lokalnymi uwarunkowaniami  społecznymi. Ponadto zapewni szybką i właściwą reakcją na łamanie prawa, a w konsekwencji podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz jego poczucia  przez mieszkańców.
W każdy poniedziałek miesiąca Kierownicy Posterunku Policji w Pacynie i Sannikach są do Państwa dyspozycji w godzinach 10.00-14.00.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

XXXIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego- uchwały

sesja

 

W dniu 22 lutego 2018r odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła:

    Informacje Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie o realizacji zadań statutowych za 2017 rok.

    Informacje Dyrektora PZPOW w Gostyninie z działalności opiekuńczo-wychowawczej placówki za 2017 rok.

    Informacje Dyrektora Domu dla Dzieci w Gostyninie z działalności opiekuńczo-wychowawczej placówki za 2017 rok.

    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

podjęła uchwały:

    Nr XXXIX /185/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

    Nr XXXIX /186/2018 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

    Nr XXXIX /187 /2018 w sprawie przekazania skargi według właściwości.

    Nr XXXIX /188 /2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/179/2017 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego na 2018 r.

INFORMACJE POWIATOWE

Sukces sportowy SOW Gostynin
  Agnieszka Komorowska nagrodzona przez Starostę Gostynińskiego Agnieszka Komorowska w dniach 21-22.09.2018r. uczestniczyła w ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

SPOTKANIE Z SENIORAMI
SPOTKANIE Z SENIORAMI W dniu 26 września 2018r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Nasz adres

  • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
  • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345