Wyszukaj

REGION

LGD Aktywni Razem

Warsztaty kulinarne pyzuchy z kozim serem

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM realizuje w partnerstwie z Lokalnymi Grupami Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI i WSPÓLNY TRAKT (Polska) oraz ALTO CASERTANO (Włochy) międzynarodowy projekt współpracy „Dziedzictwo dla przyszłości - ANCHOR”.

LGD AKTYWNI RAZEM serdecznie zaprasza do udziału w projekcie. Zainteresowane osoby w wieku 18-35 lat (prowadzenie wywiadów) oraz osoby powyżej 60 roku życia (źródło wiedzy o przeszłości) prosimy o kontakt z biurem LGD AKTYWNI RAZEM.

Ostateczny skład uczestników ustali komisja składająca się z osób zarządzających projektem na podstawie zgłoszeń (wstępna selekcja) i rozmów kwalifikacyjnych (ostateczna selekcja), biorąc pod uwagę następujące kryteria:

• wiek, motywację, komunikatywność, znajomość zagadnień/doświadczenie w zakresie archiwizacji społecznej, empatię dla seniorów – w odniesieniu do grupy wiekowej 18-35,

• wiek, komunikatywność, doświadczenie życiowe/zakres tematyczny posiadanych informacji historycznych – w odniesieniu do grupy 60+.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Lokalną Grupą Działania AKTYWNI RAZEM

Biuro w Gąbinie: ul. Stary Rynek 16 (czynne w środy i czwartki w godz. 10.00-15.00),

Biuro w Łącku: ul. Brzozowa 1 (czynne: poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30)

tel.:  24 276 61 33, 698 062 726, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

XV Edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego

 DSC7811

 

Podsumowanie i wręczenie nagród w XV Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn.:
„Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”.


Dzisiaj 18 grudnia odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w XV edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn.: „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”. Nagrody wręczyła naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna Brzozowska.
 Konkurs ogłoszony został w maju bieżącego roku. Jego celem jest promowanie selektywnej zbiórki surowców oraz zaangażowanie dzieci, młodzieży, personelu szkół oraz rodziców w segregowanie odpadów. Konkurs organizowany jest w 5 kategoriach: szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, zużyte baterie oraz metale.
W trakcie trwania Konkursu tj. do 31 października zebrano i przekazano uprawnionym odbiorcom w sumie prawie 32 tony surowców wtórnych tj. metali, makulatury i zużytych baterii w tym: ponad 10 ton metali, ponad 21 ton makulatury oraz 460 kg zużytych baterii.
Zwycięzcy i wyróżnieni w tegorocznej edycji:
W kategorii „Szkło” – brak
W kategorii „Tworzywa sztuczne” – brak
W kategorii „Metale”
I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Trębkach,
II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyninie
W kategorii „Makulatura”
I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyninie
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Teodorowie
W kategorii „Zużyte Baterie”
I miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie,
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym.
Wyróżnienia przyznano:  Zespołowi Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie, Miejskiemu Przedszkolu Nr 2 w Gostyninie oraz Szkole Podstawowej w Pacynie.
Do organizacji konkursu w tym roku czynnie włączyło się Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o. Oprócz dofinansowania zakupu nagrody dla laureata w kategorii Metale – przedstawiciele firmy przeprowadzili w ramach edukacji ekologicznej zajęcia z prawidłowego segregowania odpadów w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyninie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom - dzieciom, młodzieży, nauczycielom, rodzicom oraz opiekunom  za udział w konkursie i zapraszamy do współpracy w kolejnych  edycjach.

Zmiany przepisów rejestracji pojazdów

skp 12

INFORMACJA
dotycząca zmiany przepisów rejestracji pojazdów od dnia 01.01.2020 r.

       Dnia 22.08.2019 r. ogłoszona została ustawa z dnia 18.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579).
W ustawie tej wprowadzono następujące zmiany do ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 j.t. z zm.):

1) w art. 71 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia."
2) po art. 140ma dodaje się art. 140mb w brzmieniu:
"Art.140mb. Kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.";

Spotkanie opłatkowe

 DSC7717

 

         16 grudnia br. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Powiatowego w Gostyninie. Spotkanie rozpoczęto od wysłuchania kolęd przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie. Życzenia złożyli samorządowcy i kapelan kombatantów ks. Dziekan Ryszard Kruszewski.

           Spotkanie było także okazją do wręczenia Staroście Gostynińskiemu P. Arkadiuszowi Boruszewskiemu i Wice Prezesowi Koła Powiatowego ZKRP i BWP P. Julianowi Sejda odznaczeń za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Na koniec uczestnicy spotkania wspólnie zaśpiewali kolędę i połamali się opłatkiem.

Dofinansowanie PSP Gostynin

pspok