Wyszukaj

REGION

Komunikat Starosty Gostynińskiego.

przetargi

Komunikat Starosty Gostynińskiego dotyczący planu postępowań o udzieleniu zamówień w 2020 roku.

 

Spotkanie NGO 2020 w Powiecie Gostynińskim

 DSC8403

 

W dniu 16 stycznia 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie z inicjatywy Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego odbyło się spotkanie na które zostały zaproszone wszystkie organizacje pozarządowe działające w powiecie gostynińskim. Na to spotkanie przybyli liderzy reprezentujący Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Kluby Sportowe. Prelegenci w osobach Karol Krajewski reprezentujący Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Agnieszka Żukowska reprezentująca Lokalną Grupę Działania „Aktywni Razem”, Piotr Lejznerowicz reprezentujący Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Joanna Joanna Cecolak reprezentująca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego. Na spotkaniu prelegenci przedstawili i szeroko omówili programy skierowane do organizacji pozarządowych oraz wskazali terminy w jakich zostaną ogłoszone nabory wniosków. http://www.dialog.mazovia.pl/

opr J.B.

Konkurs „Pracodawca Przyjazny WOT”

wot praca

Ostatni szansa na zgłoszenie się do konkursu „Pracodawca Przyjazny WOT”


22 stycznia 2020 r. upływa termin nadesłania zgłoszeń do konkursu „Pracodawca Przyjazny WOT”. Tym razem nagrody będą przyznane aż w czterech kategoriach, a zgłoszenia do eliminacji mogą przesyłać nie tylko pracownicy-żołnierze WOT, ale i sami pracodawcy!

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą i warunkami pracy wspierają pracowników-żołnierzy, rozumieją istotę budowy formacji, w tym stojące przed nią cele i zadania szczególnie w aspekcie lokalnym oraz doceniają korzyści jakie wynikają z zatrudniania Terytorialsów.
Pierwszy etap konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” zakończył się w marcu 2019 r. wyłonieniem trzynastu firm i instytucji, spośród kilkudziesięciu, które od grudnia zgłaszane były przez ich pracowników – żołnierzy OT. Tytuł "Przyjaznego WOT" został przyznany Panu Tomaszowi Kądziołce, prezesowi Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Z kolei wyróżnionych zostało  trzynastu laureatów szczebla wojewódzkiego, w tym z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego, gdzie laureatem została Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Warszawy w Warszawie.
W tym roku ogólne ramy konkursu pozostają bez zmian, zasadnicze różnice dotyczą zwiększenia do czterech ilości kategorii, w których zostaną wyłonieni zwycięzcy oraz umożliwienia zgłoszenia kandydatury osobiście przez pracodawców.
W pierwszym etapie konkursu kandydatury pracodawców wraz z opisem przyjmują brygady obrony terytorialnej, ten etap już się rozpoczął. Zgłoszenia mogą składać żołnierze-pracownicy, ale też sami pracodawcy, termin ich przesyłania upływa 22 stycznia 2020 r. Potem komisje brygadowe wybiorą laureatów, którzy wezmą udział w drugim – finałowym etapie konkursu. W maju 2020 roku odbędzie się gala finałowa, podczas której nadany zostanie tytuł „Pracodawcy przyjaznego WOT” oraz wyłonieni zostaną laureaci w poszczególnych kategoriach.
Mając na uwadze doświadczenia z pierwszej edycji konkursu, w tym roku do czterech została zwiększona ilość kategorii pracodawców, w których można zgłaszać swoich przedstawicieli. Do grupy I będą kwalifikowani pracodawcy zatrudniający do 20 pracowników, do grupy II zatrudniający powyżej 20 osób, do kategorii III będą zaliczani pracodawcy z sektora publicznego, a do kategorii IV - ze szkolnictwa.
Konkurs „Pracodawca przyjazny WOT” jest częścią większego projektu pod tą samą nazwą, w ramach którego Wojska Obrony Terytorialnej już od ponad dwóch lat podejmują działania mające na celu kształtowanie pozytywnych relacji z pracodawcami oraz wypracowanie wspólnego systemu przeciwdziałania ewentualnym problemom na linii praca - służba. W tym celu Wojska Obrony Terytorialnej biorą udział w targach pracy, udostępnianiają bazę informacyjną dla pracodawców i są otwarte na doskonalenie systemu i wsparcie w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez pracowników i pracodawców.

Informacje na temat konkursu oraz regulamin można znaleźć na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/dwot/pracodawca-przyjazny-WOT/.

ppor. Jolanta MACIASZEK
OFICER PRASOWY
6 MAZOWIECKA BRYGADA
OBRONY TERYTORIALNEJ

Inwestycje drogowe

droggc

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1421W RESZKI – GUZEW
W dniu 23 grudnia 2019 roku dokonano, odbioru drogi powiatowej Reszki - Guzew w miejscowości Staw. W spotkaniu uczestniczyli:  Starosta Powiatu Gostynińskiego Pan Arkadiusz Boruszewski, Roman Augystyniak radny Powiatu Gostynińskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Pan Krzysztof Jadczak, Wójt Gminy Szczawin Kościelny Pani Barbara Stępniak,  Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Wojciechowski, Radny Pan Mariusz Głogulski,  pracownicy ZDP Gostynin oraz przedstawiciel wykonawcy Firmy DROG-BED – Marcin Głuchowski.
Długość przebudowanego odcinka to 540m. Powiat Gostynński uzyskał dofinansowanie z Gminy Szczawin Kościelny – 60.000,00zł oraz  Miasta i Gminy Gąbin 30.000,00zł
Łączny koszt inwestycji to 154 881,60 zł


„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice”
W dniu 23 grudnia 2019 roku doszło do  odbioru inwestycji pn. "Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice" w gminie Gostynin. Odbioru wyremontowanej drogi dokonali Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Roman Augustyniak – Radny Powiatu Gostynińskiego oraz Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński. Łączny koszt inwestycji to 268170,75. Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie z Gminy Gostynin w kwocie 40.000,00

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru

koparka

 

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru do 10 m. sześciennych oraz kopania studni do 30 m. głębokości i poboru do 5 m.sześciennych /dobę.