REGION

Porządek posiedzenia XII sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

sesja

Biuro Rady informuje, iż XII sesja Rady Powiatu Gostynińskiego odbędzie się w dniu 29 października 2015 roku o godz. 12:00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

sukces

 

Informacja o naborze do projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

Informujemy, iż w najbliższym terminie będzie uruchomiony nabór wniosków do programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016, w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)         są uczniami co najmniej 2 klasy szkoły zawodowej;

2)         w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali promocję do następnej klasy;

3)         w roku szkolnym 2015/2016 będą uczniami szkół zawodowych zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;

4)         nie ukończyli 24 roku życia do dnia 30 czerwca 2016 r.

5)         nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2015/2016 stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020;

6)         warunkowo dopuszcza się składanie wniosków przez uczniów/słuchaczy szkół policealnych o ile zaistnieje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika dotyczącego liczby uczniów objętych wsparciem stypendialnym.

Komunikat o terminie naboru zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakładce w zakładce „Edukacja i sport” http://www.mazovia.pl/edukacja-i-sport/

POWIATOWE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ I 110 LECIE ZNP

DSC 1344

W dniu 10 października 2015r. w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z jubileuszem 110 lecia ZNP. Uroczystość otworzył Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski, który w swoim wystąpieniu nawiązał do trudnych czasów dla polskiej oświaty, gdzie zbiegły się dwa zjawiska niż demograficzny i niewystarczające finansowanie szkół. Starosta Gostyniński podkreślał potrzebę mówienia prawdy o problemach które dotykają szkoły, ale również potrzebę zrozumienia sytuacji w jakiej znalazły się samorządy prowadzące szkoły. Tradycyjnie Starosta wręczył akty mianowania czterem nauczycielom, którzy w tym roku uzyskali awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń przez Pana Starostę dla czynnych i emerytowanych nauczycieli, jak również pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gostyniński. Druga część uroczystości poświęcona była obchodom jubileuszu 110 lecia ZNP gdzie oprócz Starosty Gostynińskiego życzenia dla związkowców przekazywał Burmistrz Miasta Gostynina Pan Paweł Kalinowski oraz delegat związkowy z Płocka. Związkowcy otrzymali również wyróżnienia i odznaczenia za długoletnią przynależność związkową. Spotkanie było również okazją do obejrzenia wystawy prac artystów lokalnych, a także zbiorów historycznych będących w posiadania Oddziału ZNP Gostynin. Ciekawy program artystyczny przygotowali uczniowie GCE, a gościnnie wystąpił Zespół Promyki Lucienia. Pamiętano również o nauczycielach tajnego nauczania, którym oddano hołd i złożono kwiaty pod tablica pamiątkową poświęconą ich pamięci.

Sporządził: Szymon Szczypawka – Wydział Edukacji, Kultury i Turystyki.

Zaproszenie na debatę gminną w Sannikach

kpp

Zaproszenie na debatę gminną w Sannikach.

Wójt Gminy Sanniki oraz Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie zapraszają na debatę społeczną dotyczącą bezpieczeństwa na terenie gminy Sanniki. Spotkanie odbędzie się 13 października 2015r. o godz. 16.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sannikach przy ul. Warszawskiej 119.

sierż.szt. Dorota Słomkowska

 

Dotacja dla bibliotek szkolnych

bibliot

 

 

Dodatkowe środki na podręczniki i pomoce oraz biblioteki.


    Powiat Gostyniński uzyskał dodatkowe środki finansowe w formie dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie podręczników i pomocy naukowych dla uczniów szkół specjalnych w kwocie 12 448,00 zł. Aktualnie dyrektorzy już wydatkują środki tak aby uczniowie jak najszybciej skorzystali z podręczników i pomocy.  Udało się też uzyskać dofinansowanie w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”, gdzie kwoty po 1000,00 zł trafią do dwóch bibliotek szkolnych z przeznaczeniem na poszerzenie księgozbiorów.

                                                                                                                                                  Wydział Edukacji, Kultury i Turystyki.

INFORMACJE POWIATOWE

Sukces sportowy SOW Gostynin
  Agnieszka Komorowska nagrodzona przez Starostę Gostynińskiego Agnieszka Komorowska w dniach 21-22.09.2018r. uczestniczyła w ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

SPOTKANIE Z SENIORAMI
SPOTKANIE Z SENIORAMI W dniu 26 września 2018r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Nasz adres

  • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
  • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345