REGION

Dzielnicowy 2015 Rok

POLICJA

 

Konkurs "Najpopularniejszy Dzielnicowy 2015 Roku" w Gostyninie

Wzorem ubiegłych lat zapraszamy mieszkańców powiatu gostynińskiego do udziału w kolejnej edycji konkursu "Najpopularniejszy Dzielnicowy 2015r.".
Podstawą do oceny będzie opinia społeczna wyrażona za pomocą anonimowej ankiety. Głosy można oddawać do końca listopada br. Priorytetem pracy dzielnicowego winno być utrzymywanie bezpośredniego kontaktu ze społecznością lokalną przez co ma możliwość poznania opinii dotyczącej jej potrzeb, obaw i problemów , a przez to dedykowanie precyzyjnych działań zaradczych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom rejonu.

Już po raz siódmy mieszkańcy powiatu gostynińskiego mogą wyrazić swoją opinię i zagłosować na "Najpopularniejszego Dzielnicowego 2015r.". Ważnym elementem oceny jest opinia społeczna wyrażona za pomocą anonimowych ankiet.
Konkurs będzie trwał przez cały listopad br., a laureata poznamy w grudniu po podliczeniu zebranych głosów.

Głosy na poszczególnych dzielnicowych mogą oddawać mieszkańcy miasta i powiatu poprzez wypełnianie kuponów konkursowych i dostarczenie ich osobiście do skrzynek lub pocztą do komendy. Skrzynki na ankiety wystawione
będą w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie przy ul.3go Maja 17 oraz posterunków policji KPP w Gostyninie, a także w siedzibach lokalnych urzędów administracji samorządowej.

Ankiety konkursowe można pobrać ze strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie i również przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

XII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

DSC 15011

W dniu 29 października 2015 r odbyła się XII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Osowicz- Szewczyk.

Rada Powiatu przyjęła informację:

-Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2014/2015.

-Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2014/2015.

-Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2014/2015.

-Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych.

Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały :

-w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia

i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostynińskim na lata 2014-2020.

-w sprawie: przyjęcia ,,Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

-zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2024.

-zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015.

- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.

Porządek posiedzenia XII sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

sesja

Biuro Rady informuje, iż XII sesja Rady Powiatu Gostynińskiego odbędzie się w dniu 29 października 2015 roku o godz. 12:00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

sukces

 

Informacja o naborze do projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

Informujemy, iż w najbliższym terminie będzie uruchomiony nabór wniosków do programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016, w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)         są uczniami co najmniej 2 klasy szkoły zawodowej;

2)         w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali promocję do następnej klasy;

3)         w roku szkolnym 2015/2016 będą uczniami szkół zawodowych zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;

4)         nie ukończyli 24 roku życia do dnia 30 czerwca 2016 r.

5)         nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2015/2016 stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020;

6)         warunkowo dopuszcza się składanie wniosków przez uczniów/słuchaczy szkół policealnych o ile zaistnieje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika dotyczącego liczby uczniów objętych wsparciem stypendialnym.

Komunikat o terminie naboru zostanie zamieszczony na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakładce w zakładce „Edukacja i sport” http://www.mazovia.pl/edukacja-i-sport/

POWIATOWE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ I 110 LECIE ZNP

DSC 1344

W dniu 10 października 2015r. w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z jubileuszem 110 lecia ZNP. Uroczystość otworzył Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski, który w swoim wystąpieniu nawiązał do trudnych czasów dla polskiej oświaty, gdzie zbiegły się dwa zjawiska niż demograficzny i niewystarczające finansowanie szkół. Starosta Gostyniński podkreślał potrzebę mówienia prawdy o problemach które dotykają szkoły, ale również potrzebę zrozumienia sytuacji w jakiej znalazły się samorządy prowadzące szkoły. Tradycyjnie Starosta wręczył akty mianowania czterem nauczycielom, którzy w tym roku uzyskali awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń przez Pana Starostę dla czynnych i emerytowanych nauczycieli, jak również pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gostyniński. Druga część uroczystości poświęcona była obchodom jubileuszu 110 lecia ZNP gdzie oprócz Starosty Gostynińskiego życzenia dla związkowców przekazywał Burmistrz Miasta Gostynina Pan Paweł Kalinowski oraz delegat związkowy z Płocka. Związkowcy otrzymali również wyróżnienia i odznaczenia za długoletnią przynależność związkową. Spotkanie było również okazją do obejrzenia wystawy prac artystów lokalnych, a także zbiorów historycznych będących w posiadania Oddziału ZNP Gostynin. Ciekawy program artystyczny przygotowali uczniowie GCE, a gościnnie wystąpił Zespół Promyki Lucienia. Pamiętano również o nauczycielach tajnego nauczania, którym oddano hołd i złożono kwiaty pod tablica pamiątkową poświęconą ich pamięci.

Sporządził: Szymon Szczypawka – Wydział Edukacji, Kultury i Turystyki.

INFORMACJE POWIATOWE

XLII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego
  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868. ze ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2018
  DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W POWIECIE GOSTYNIŃSKIM Po raz trzynasty w Polsce, po ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Projekt programu ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Nasz adres

  • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
  • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345