Wyszukaj

REGION

FILIP WITECZEK Z PACYNY - ZAJĄŁ 3 MIEJSCE W POLSCE.

strażak

 

Finał ogólnopolski wielkiego strażackiego plebiscytu zakończony! FILIP WITECZEK Z PACYNY - ZAJĄŁ 3 MIEJSCE W POLSCE.
Wspólnie z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nagrodzimy strażaków ochotników, jednostki OSP oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze z całego województwa. W tegorocznej edycji plebiscytu, którą prowadziliśmy pod patronatem Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, zwycięzcy odebrali nagrody 18 maja w Warszawie podczas ogólnopolskiej gali FLORIANY 2019. Zwycięzcy etapu powiatowego oraz wojewódzkiego odbiorą nagrody na gali w Warszawie.

Czytaj więcej: konkurs

 

Straż Pożarna PKN ORLEN

 DSC8332

 

W dniu 18 maja 2019 roku młodzież z terenu powiatu gostynińskiego odwiedziła Zakładową Straż Pożarną PKN ORLEN. Była to nagroda niespodzianka przygotowana przez Starostę Gostynińskiego dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Na teren największej tego typu jednostki w Polsce i jednej z największych w Europie wprowadził młodzież Komendant Zakładowej Straży Pożarnej Piotr Mironiuk, przedstawił sprzęt jakim dysponują i zademonstrował przewoźne działko wodno – pianowe w akcji o wydajności 27 000 litrów/min.. Pokaz był bardzo efektowny, a wrażenia z wizyty jeszcze mocniej zmobilizowały młodzież do podnoszenia wiedzy w zakresie ochrony przeciw pożarowej i walki o podium w przyszłorocznym turnieju.
Starostwo Powiatowe w Gostyninie Składa Serdeczne Podziękowania dla Dyrekcji PKN ORLEN i Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN za otwartość, wielkoduszność oraz udzieloną pomoc w zakresie zorganizowania wizyty. Dziękujemy także Pani Barbarze Stępniak Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny za pomoc w zorganizowaniu transportu.

IX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

sesja

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję

IX Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się 23 maja 2018r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 •     Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 •     Przyjęcie porządku obrad.
 •     Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego
 • i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 •     Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 •     Informacja Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie z realizacji zadań regulaminowych za 2018 rok.
 •     Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ”.
 •     Podjęcie uchwały Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gostynińskiego, od dnia 1 września 2019 roku,
 •     Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gostynińskiego.
 •     Debata nad raportem
 • a/ głosy radnych
 • b/ głosy mieszkańców
 •     Podjęcie uchwały Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.
 •     Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2018 rok.
 •     Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 •     Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w 2018r. ( opinie Komisji Rady)
 •     Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego dot. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018r .
 •     Odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Warszawie, Zespołu w Płocku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2018r.
 •     Odczytanie uchwały składu Orzekającego w Warszawie Zespół w Płocku dot. opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018r.
 •     Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na naruszenie przez Starostę Gostynińskiego praworządności i interesów skarżących.
 •     Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019 – 2024.
 •     Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019.
 •     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 •     Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 •     Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 •     Zakończenie obrad.

Rozpoczęto budowę Domu Mocarzy

 DSC8163

 

Na terenie SOW w Mocarzewie Fundacja Bogaci Miłosierdziem w dniu 15.05.2019 roku rozpoczęła budowę Domu Mocarzy. Będzie to dom pomocy społecznej dla osób powyżej 25 roku życia - najczęściej absolwentów szkół i ośrodka z Mocarzewa. Podczas oficjalnego spotkania podpisano umowę wykonawczą z firmą budowlaną a następnie przedstawiciele Fundacji oraz władze samorządowe, wolontariusze i sympatycy Mocarzy przeszli na teren budowy aby wspólnie uczestniczyć w poświęceniu kapliczki św. Józefa oraz wbiciu symbolicznej pierwszej łopaty na budowie fundamentów domu. Już teraz wiadomo że we wrześniu 2019 roku dojdzie do wmurowania kamienia węgielnego Domu Mocarzy.
 
 
 
 

Strażak Roku 2019

filip1

 

Filip Witeczek - strażak z OSP Pacyna bierze udział w Plebiscycie na Strażaka Roku 2019. Konkurs składa się z kilku etapów. Filip wygrał etap powiatowy i wojewódzki. Teraz walczy o tytuł najlepszego strażaka w kraju.
Głos na Filipa w etapie krajowym można oddać na dwa sposoby wysyłając SMS o treści STR.1 pod numer 72355 (koszt SMS-a 2,46 zł z VAT). Oraz wchodząc na polskatimes.pl w zakładce Strażak Roku. Gratulujemy Filipowi zwycięstwa na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Razem trzymamy kciuki za zwycięstwo całego plebiscytu.

- Dziękuję Wszystkim, który oddali na mnie głosy w Plebiscycie "Strażak Roku 2019" w etapie wojewódzkim. Jestem dumny, że nie tylko mogę reprezentować powiat jako Strażak Roku 2019 ale również województwo mazowieckie. Dzięki głosom, które napływały do ostatnich sekund trwania głosowania udało się zdobyć I miejsce, które awansuje mnie do ostatniego, trzeciego etapu tego Plebiscytu. Tym razem już na szczeblu krajowym. Ostatni etap trwać będzie od 4 do 14 maja do godz.21.00. Wszystkich, którzy mają ochotę wesprzeć mnie dalej proszę o kolejne głosy, udostępnianie i przekazywanie znajomym - mówi Filip Witeczek