Wyszukaj

REGION

INFORMACJA O WYCINCE DRZEW

lasy

 

INFORMACJA O WYCINCE DRZEW

Starostwo Powiatowe w Gostyninie Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa informuje, iż od dnia 10.07.2019r na działkach leśnych nr ewid.: 389/15 i 389/40 w miejscowości Gorzewo, ul. Kruk, będących własnością Powiatu Gostynińskiego prowadzona będzie wycinka drzew na podstawie uproszczonego planu urządzania lasu. Prosimy o zachowanie ostrożności i niepozostawianie samochodów bezpośrednio przy miejscach, gdzie prowadzone są prace gospodarcze w lesie.
Osoby chętne do zakupu drewna mogą kontaktować się z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa pod nr telefonu: (24) 235 23 26 lub osobiście w Wydziale pok. 113 w budynku przy ul. 3-go Maja 43B.

                            Naczelnik
                     Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

Kampania rekrutacyjna

wojsko

Ruszyła kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej. Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca.

Szczegóły kampanii w odnośniku poniżej.

https://wkuplock.wp.mil.pl/pl/articleswazne-4/2019-07-02m-ruszya-kampania-zostan-zonierzem-rzeczypospolitej/

Przebudowa drogi nr 1431W

t1

 

„Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa”
W dniu 28 czerwca 2019 roku nastąpiło podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy wykonawcy na zadanie pn. ,„Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa”, którym jest firma PRD Gostynin. Koszt inwestycji to 3 200 180,27zł, termin wykonania 30.10.2019 roku. Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 50% kosztów inwestycji.

Pieniądze na boisko i pracownię informatyczno - językową.

boikoo

Mamy pieniądze na boisko i pracownię informatyczno - językową.

Kolejne dwa wnioski złożone przez Powiat Gostyniński zakwalifikowane zostały do dofinansowania. Tym razem będą to duże projekty współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, które znacząco wpłyną na poprawę bazy sportowej i dydaktycznej w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie ponieważ otrzymaliśmy dofinasowanie do zadań:
- REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE
- MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W GOSTYNINIE.
Przypomnijmy jeszcze, iż szkoła od 1 września będzie w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, gdyż właśnie zakończył się projekt współfinansowany z PFRON, dzięki któremu powstała nowa łazienka i platforma schodowa umożliwiająca poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo po wszystkich kondygnacjach szkoły.
Wydział EK

Kpt. Wacław Błaszczyk odszedł na wieczną wartę

woj1

 

Kpt. Wacław Błaszczyk odszedł na wieczną wartę

Zmarł kombatant kpt. Wacław Błaszczyk - urodzony 27 czerwca 1925 roku w Makowie Mazowieckim, syn Walerego i Antoniny Kołodziejczak.

Szkołę podstawową ukończył w Makowie.

Po wybuchu II wojny światowej pracował od 1940 roku w drukarni Niemca Jansena w Makowie Mazowieckim.

W sierpniu 1943 roku został przymusowo wywieziony na roboty w Niemczech razem z młodszym bratem Janem (15 lat) na teren Nadrenii-Westfalli. Obaj pracowali przy kopaniu okopów, rowów przeciwczołgowych oraz przy budowie schronów i bunkrów. Praca była bardzo ciężka, a kwatery znajdowały się w budynkach zniszczonych podczas alianckich ataków lotniczych.

W połowie grudnia 1944 roku Wacław Błaszczyk został wyzwolony przez wojska amerykańskie. Przewieziony do koszar Biesier w Paryżu i jako ochotnik został przydzielony do Polskich Sił Zbrojnych.

W styczniu 1945 roku przesłano go na południe Francji, w La Cortine gdzie został umundurowany. Następnie załadowany na brytyjski statek w Marsylii, dopłynął do Neapolu. Statek był uzbrojony, a rejs zagrożony ze strony niemieckich łodzi podwodnych. W Neapolu został wcielony do II korpusu generała Andersa, gdzie otrzymał przydział do 26 batalionu piechoty w San Basillo (dowódca por. Ptak). Przeszkolony na radiotelegrafistę na kursie w Ostunii, służył w II Batalionie Łączności 5 Kresowej Dywizji Piechoty (dowódca gen. Sulik-Sarnowski).

W kwietniu 1945 roku, jako telegrafista przy punkcie dowodzenia, brał udział w walkach o Bolonię. Bitwa trwała od 9 do 21 kwietnia.

W bitwie o Bolonię uczestniczyły:

- 5 armia amerykańska - d-ca gen. Mark Clark

- 8 armia brytyjska - d-ca gen. Olivier Leese

w tym II Korpus Polski - d-ca gen. Władysław Anders

w składzie:

- 5 Kresowa Dywizja Piechoty - d-ca gen. Sulik-Sarnowski

- 3 Dywizja Strzelców Karpackich - d-ca gen. Bronisław Duch

- 2 Brygada Pancerna - d-ca gen. Bronisław Rakowski

5 armia USA i 8 armia brytyjska liczyły łącznie 536 tysięcy żołnierzy w tym II Korpus Polski 55 tys. Po stronie przeciwnika opór stawiało 491 tys. Niemców i 108 tys. Włochów.

Straty niemieckie nie zostały ujawnione, wiadomo tylko, że wzięto do niewoli 1572 żołnierzy i 16 oficerów.

Straty polskie wyniosły: 234 zabitych, w tym 7 oficerów, 7 zaginionych, 1228 ciężko rannych. Wielu rannych potem zmarło - cmentarz w Bolonii liczy 1432 polskie groby.

Po bitwie II KP został wycofany w rejon Neapolu i tu zastał naszych żołnierzy moment zakończenia wojny (8 maja 1945r.).

Tak kończy się wielka epopeja II Korpusu i jego cierniowa droga przez ziemię nieludzką poprzez przyjazny Bliski Wschód, Egipt, pola bitewne na ziemi włoskiej.

Konferencja Jałtańska (luty 1945) przekreśliła wszelkie złudzenia i pomimo licznych protestów gen. Andersa odnośnie Wilna i Lwowa zostawało pytanie: Co dalej – wracać do kraju czy wybrać przymusową emigrację?

Wacław Błaszczyk postanawia wrócić i tego wyboru dokonało 10 tys. jego kolegów. W grupie około tysiąca żołnierzy, pod bronią opuszczają obóz w Airoli i przez Austrię, Czechosłowację dobijają 4 grudnia 1945 roku do Koźla. Tu ich dowódca mjr Paszkiewicz odebrał ostatnią defiladę, po czym nastąpiło złożenie broni i demobilizacja.

Wacław Błaszczyk wrócił do rodzinnego Makowa Mazowieckiego, gdzie zastał ojca z rodziną starszego brata Stanisława. Matka już wcześniej zmarła. Dwa lata później wrócił ze Szkocji młodszy brat Janek, który po wyzwoleniu rozstał się z Wacławem w Paryżu i jako małoletni służył na terenie Francji.

Wacław Błaszczyk zmarł 11 czerwca 2019 r. w Płocku.

Odznaczenia Wacława Błaszczyka:

The War Medal 1939-1945

The Italy Star 1939-1945

Krzyż Czynu Bojowego PSZ – Bolonia

Krzyż Kwalerski OOP.

Źródło: Rodzina Wacława Błaszczyka – Janina Błaszczyk (synowa)