Wyszukaj

REGION

Odbiór inwestycji

wa5

W dniu 05.06.2019r. Przedstawiciele Starostwa Gostynińskiego w osobach Starosty Arkadiusza Boruszewskiego, W-ce Starosty Marii Wróblewskiej oraz Przedstawiciele Gminy Gostynin – Wójt Edmund Zieliński i Przewodniczący Rady Piotr Piotrowski oraz Wykonawcy firmy Drog-Bet z Sochaczewa Marcina Głuchowskiego dokonali odbioru inwestycji pn. „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i Baby Dolne” Długość przebudowanego odcinka wynosi 700mb.
Koszt inwestycji 301 888,74zł brutto
Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie na w/w zadanie z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach programu,, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 211 000,00

 

Święto Policji w Gostyninie

p11

 

 

Powiatowe obchody Święta Policji w Gostyninie
Święto Policji to data szczególna dla funkcjonariuszy. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników
Policji, ale też i tych, z którymi mundurowi na co dzień współpracują. W piątek (26.07.) na Zamku w Gostyninie odbył się uroczysty apel z okazji 100. rocznicy poswatania Policji Państwowej.
Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Gostyninie insp. Zbigniewowi Włodkowskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji obchodów Święta Policji. Po przywitaniu ze sztandarem, odegrano Hymn RP.
Następnie Komendant w krótkim przemówieniu podziękował zaproszonym gościom za wsparcie i współpracę. Słowa uznania skierował również do policjantów za ich zaangażowanie i trud włożony w codzienną pracę. Później przyszedł czas na wręczanie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia związkowe.
Na obchody Święta Policji w Gostyninie zaproszeni zostali m.in.
Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski,
Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji powiatowych, którzy chętnie i ofiarnie współpracują w zakresie poprawy bezpieczeństwa z Komendą Powiatową Policji w Gostyninie oraz ksiądz kanonik Jerzy Ławicki. Zebrani goście nie szczędzili słów podziękowań za dotychczasową współpracę, a także życzeń dla Policjantów.
Z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, Burmistrz Gostynina oraz Rada Miasta Gostynina ufundowali medale okolicznościowe, które zostały wręczone przedstawicielom instytucji współpracujących na co dzień z gostynińską Policją.
Podczas całej uroczystości na Zamku wystawione było również stoisko informacyjne dla kandydatów do służby w Policji.
Autor: podkom. Dorota Słomkowska
Zdjęcia: asp.szt. Marcin Cichoński
 

Nieczynne biuro rzecznika konsumentów

STAROAAA
 
Informujemy, że dniach 29.07-09.08.2019
biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest nieczynne.URLOP.
 
 

NAWODNIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

woda

NAWODNIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH --> We wrześniu br. zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach PROW "Modernizacja gospodarstw rolnych" – nawodnienia w gospodarstwie.
Celem naboru jest ulepszanie już istniejących instalacji nawadniających oraz powiększenie obszarów nawadniania.
Wnioski o wsparcie mogą składać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni do 300 ha.
Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Remonty dróg powiatowych

a1

Objazd dróg powiatowych. Trwają zaplanowane prace „Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa”