Wyszukaj

REGION

Biuro rzecznika nieczynne

prawa
 

Obrady Sesji rady Powiatu

 DSC2699

W dniu 26 września 2019 r. odbyła się XII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego.

Rada Powiatu przyjęła :
Informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2019 r.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2019 r.

podjęła uchwały:
Nr XII/56/2019  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu budynku zlokalizowanego w obrębie 0011 Gorzewo, gmina Gostynin, na działce numer 389/16, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego na okres 3 lat.
Nr XII/57/2019  zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024.
Nr XII/58/2019   zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019.
Nr XII/59/2019 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VII/32/2019 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Nr XII/60/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Konrada Cezarego Łakomego dot. wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem.

Turniej Piłki Nożnej

 DSC1872

 

Reprezentacja Powiatu Gostynińskiego wzięła udział w V Ogólnopolskim Samorządowym Turnieju Piłki Nożnej - Radzanowo 2019. Drużynę do boju prowadził Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Wicestarosta Maria Wróblewska. Zawodnicy naszego Powiatu wywalczyli V miejsce oraz pamiątkowy puchar.

Pozyskano środki na program Rehabilitacja 25+

moc1

Pozyskano środki na program Rehabilitacja 25+

Powiat Gostyniński uzyskał środki z PFRON na kontynuację Programu Rehabilitacja 25+ w roku szkolnym 2019/2020. W ramach programu 6 absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie będzie miało zorganizowane zajęcia ogólno – rozwojowe, których celem będzie lepsze przygotowanie do dorosłego życia. Dzięki pozyskanym środkom w tym roku program będzie obejmował większą grupę absolwentów placówki, a także wdrożone będą dodatkowe działania ze specjalistami. Powiat otrzyma na to zadanie 180 tyś zł aktualnie trwają czynności proceduralne związane z podpisaniem umowy.
Wydział EK.

Dożynki 2019

do4

 

Dnia 8 września br. na błoniach zamkowych w Ciechanowie odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego. Nasz powiat reprezentowany był przez ok. 70-cio osobową delegację, której przewodniczył – Arkadiusz Boruszewski Starosta Gostyniński.

Powiatową Starościną Dożynkową była Pani Beata Kowalska, która wraz z mężem Dariuszem od 19 lat prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 26 ha we wsi Luszyn w gminie Pacyna. Gospodarstwo Pani Beaty jest w pełni zmechanizowane. Produkcja roślinna oparta jest na uprawie roślin pastewnych i zbóż z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Prowadzi hodowlę bydła mlecznego rasy Holsztyńsko - Fryzyjskiej – 30 sztuk krów oraz 30 sztuk jałowizny, uzyskując wysokie miejsce w krajowych rankingach najlepszych hodowców bydła w 2018 roku i II miejsce w swoim powiecie.

Powiatowym Starostą Dożynkowym był Pan Paweł Czerwiński rolnik ze wsi Nagodów gmina Gostynin prowadzący z żoną Moniką i dziećmi gospodarstwo rolne o pow. prawie 72 ha. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja roślinna – główne uprawy to zboża, kukurydza, rzepak oraz zwierzęca – indyki. Roczna sprzedaż żywca drobiowego wynosi ok. 396 ton. Należy do rodzinnej grupy producenckiej drobiu.

Wykonawcą Chleba Dożynkowego był Piotr Majewski, który od wielu lat wypieka przepyszny tradycyjny chleb na zakwasie dla Delegacji Dożynkowej.

Wieniec Dożynkowy w tym roku został własnoręcznie wypleciony z kłosów i ziaren zbóż z pól ziemi gostynińskiej przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Zaborowie Nowym gmina Gostynin. Udekorowany był kwiatami, ziołami i bylinami z miejscowych ogródków.

Pomimo deszczowej pogody impreza jak co roku była bardzo udana.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom delegacji za godne reprezentowanie naszego Powiatu.