Wyszukaj

REGION

XIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

sesjaaa

 

W dniu 24 października 2019 r. odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła informacje :

  • Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2018-2019 wraz z analizą finansową.
  • Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2018-2019 wraz z analizą finansową.
  • Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2018-2019 wraz z analizą finansową.
  • Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu Gostynińskiego z analizy oświadczeń majątkowych.

podjęła uchwały:

Nr XIII/61/2019 w sprawie przejęcia przez Powiat Gostyniński zadania publicznego
z zakresu administracji rządowej.
Nr XIII/62/2019 w sprawie zmiany nazwy PZPOW oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo”w Gostyninie.
Nr XIII/63/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Gostyniński, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Nr XIII/64/2019 zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019-2024.
Nr XIII/65/2019 zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019.

 

Z WIZYTĄ W NIEMCZECH

SAVE 20191029 073006

 

Z WIZYTĄ W NIEMCZECH

W dniach 20 – 22.10.2019r. delegacja Powiatu Gostynińskiego udała się do Berlina na zaproszenie władz organizacji pożytku publicznego EJF ( Evangelische Jugend- und Fürsorgewer ).

Uczestnikami delegacji byli: Pan Arkadiusz Boruszewski Starosta Gostyniński, Pani Maria Wróblewska Wicestarosta Gostyniński, Pani Katarzyna Osowicz - Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego, Pani Teresa Russek Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego, przedstawiciele PCPR Pani Barbara Budner, Pan Michał Bury oraz Pani Joanna Banach koordynator fundacji EFOP.

Ważnym punktem wizyty była możliwość zapoznania się z działalnością placówek niemieckiej organizacji EJF prowadzonych na terenie Berlina, Groß Pinnow oraz Schwedt, które działają w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej.

W trakcie spotkań z przedstawicielami EJF Panem Norbertem Schweersem oraz Panią Joanną Bürger omówione zostały zagadnienia dotyczące prowadzonych przez EJF działań oraz możliwości poszerzenia współpracy z Powiatem Gostynińskim w obszarze pieczy zastępczej.

Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

sesja 10

 

Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 DSC4723

10 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Przepiękny program artystyczny dedykowany nauczycielom, przygotowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie. Święto było okazją do podkreślenia trudnej roli nauczycieli i wychowawców we współczesnym świecie o czym mówił Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski. Wiele ciepłych słów było skierowanych do nauczycieli, a swoje życzenia dla wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi złożyła Pani Katarzyna Osowicz - Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego oraz Pani Maria Wróblewska Wicestarosta. Nagrody Starosty trafiły do nauczycieli i dyrektorów, którzy w sposób szczególny wyróżnili się swoją pracą w bieżącym roku. Ponadto nauczycielom i osobom pracującym dla dobra gostynińskiej oświaty, zostały wręczone podziękowania od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Nagrody wręczyli równie Dyrektorzy szkół, licznie przybyłym nauczycielom, reprezentującym wszystkie szkoły. Serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Wydział EK.

Wyniki Biegu w Szuwarach

sz1

Dziękujemy za udział wszystkim , którzy dojechali na nasz Bieg w Szuwarach. Njadalszy zakątek Polski to Wadowice, Katowice i Mikołów - gratulujemy !!!

Dziekujemy sponsorom imprezy - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego , Powiat Gostyniński, Gmina Gostynin, Firma GAZ System, Gospodarstwo Agroturystyczne Stodoła, Gospodarstwo Agroturystyczne - plaża Zuzolinka, Bar Letni w Biełem, Gospodarstwo Agroturystyczne Agrokomfort, Centrum Kultury w Białem. Zamek Gostyniński.

 

Wyniki Biegu w Szuwarach - Białe 2019

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>