Wyszukaj

REGION

Konferencja pt. „Rodzicielstwo biologiczne oraz zastępcze w perspektywie XXI wieku – szanse, zagrożenia, wsparcie”.

W dniu 19.11.2019 r. w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbyła się konferencja współorganizowana przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie pt. „Rodzicielstwo biologiczne oraz zastępcze w perspektywie XXI wieku – szanse, zagrożenia, wsparcie”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski, który wraz z Panią Marią Wróblewską Wicestarostą Gostynińskim wziął udział w spotkaniu.

Głównymi prelegentami podczas konferencji byli przedstawiciele fundacji: EFOP, Szczęśliwej Drogi, ORLEN „Dar Serca”, E&Y oraz instytucji: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W spotkaniu licznie uczestniczyli dyrektorzy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele instytucji związanych zawodowo z wychowaniem dzieci.

Uczestnicy wydarzenia mogli bliżej poznać działania podejmowane na rzecz środowiska opiekunów zastępczych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pani Agaty Skalec – Ruczyńskiej pt. „Opiekun zastępczy partnerem służb społecznych? – wyniki badań wśród zawodowych rodziców zastępczych”. Podczas konferencji można było obejrzeć film promujący rodzicielstwo zastępcze przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydarzenie było poprzedzone rozdaniem nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Rodzina potrzebna od zaraz”.

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat rodzicielstwa zastępczego zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a.

 

 

Szukamy pomysłów na 2020!


Od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. można składać wnioski w

   konkursie nr 4/2020 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą

   realizowane w 2020 r.

   w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021

Szczegóły - KLIKNIJDo 31 grudnia br. sołectwa z terenu województwa mazowieckiego, które realizowały w latach 2010–2019 projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład mogą rywalizować w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”


Szczegóły - KLIKNIJ


Samorząd województwa rozpoczyna nabór wniosków na budowę i modernizację

targowisk. W tym roku w puli jest ponad 8,4 mln zł. Dzięki tym środkom

wsie i małe miejscowości na Mazowszu zyskają nowoczesne i przyjazne

bazarki, targi i ryneczki. Wnioski można składać do 9 grudnia br.

Szczegóły - KLIKNIJ

Przekazanie Betlejemnskiego Światełka Pokoju

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM W CZASIE FERII NA MAZOWSZU FERIE W MUNDURZE NA MAZOWSZU

 


 

Jesteś uczniem lub studentem?

Chcesz zostać żołnierzem Wojska Polskiego, a jednocześnie nie chcesz rezygnować z dotychczasowych aktywności?

 

Rozwiązaniem dla Ciebie jest służba w Wojskach Obrony Terytorialnej!

 

Wstąp do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej!

 

 

W Wojskach Obrony Terytorialnej po raz kolejny rozpoczynamy projekt „Ferie z WOT”. Skierowany jest on do młodych osób, które uczą się lub studiują. W czasie zimowej przerwy w nauce oferujemy szkolenie podstawowe zakończone złożeniem przysięgi wojskowej. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej zaprasza do wstąpienia w swoje szeregi w ferie zimowe. Szkolenie rozpocznie się od 8 lutego i potrwa do 23 lutego 2020r.

 


 

- Obserwujemy wzmożone zainteresowanie służbą w naszej formacji wśród młodych ludzi. Co trzeci nasz żołnierz ma mniej niż 25 lat. Szczególną grupą są uczniowie i studenci. Ich zainteresowanie wstąpieniem do WOT szczególnie widać podczas zimowej i letniej przerwy w nauce. Przygotowanie rozwiązania systemowego, które umożliwiło im udział w szkoleniach było dla nas jednym z priorytetów. Projekty „Ferie z WOT” oraz „Wakacje z WOT” spełniły swoją rolę i doprowadziły do sytuacji, w której młodzi ludzie mogą służyć Ojczyźnie bez uszczerbku w nauce. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że projekt jest potrzebny i z pewnością będzie kontynuowany w kolejnych latach - mówi dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław KUKUŁA.

 


 

Pierwsze szkolenia w ramach „Ferii z WOT” rozpoczną się już 11 stycznia na terenie Lubelszczyzny, Podkarpacia i Pomorza, dzień później na Ziemi Łódzkiej, a od 13 stycznia na Śląsku. 18 stycznia szkolenie rozpocznie się na terenie Warmii i Mazur. 24 stycznia szkolenie rozpoczną ochotnicy z woj. kujawsko-pomorskiego, a dzień później z Ziemi Lubuskiej. 8 lutego projekt rusza w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej na Mazowszu oraz w woj. dolnośląskim. Ochotnicy z terenu woj. zachodniopomorskiego szkolenia rozpoczną 10 lutego. W drugiej edycji projektu „Ferie z WOT” udział weźmie dwanaście brygad obrony terytorialnej.

 


 

Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Szesnastodniowe szkolenie prowadzone w czasie ferii zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej. To początek drogi, gdyż cały cykl szkolenia w WOT trwa 3 lata i jest podzielony na etapy: indywidualny, specjalistyczny i zgrywający. W tym czasie żołnierze szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, w dni wolne od pracy.

 


 

Wszyscy, którzy chcą wstąpić do WOT i wziąć udział w projekcie „Ferie z WOT” powinni już zgłaszać się do Wojskowych Komend Uzupełnień. Wniosek o powołanie do służby można też złożyć elektronicznie przez platformę ePUAP.

 

   W 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 1200 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz przeszło 240 żołnierzy zawodowych. Terytorialsi działają w obszarze Stałego Rejonu Odpowiedzialności na terenie całego województwa mazowieckiego, gdzie głównym zadaniem jest pomoc ludności w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.


 

W szeregach WOT jest obecnie blisko 23 tys. żołnierzy, blisko 90% z nich stanowią ochotnicy, aż 14% to kobiety. W całym kraju chęć służby w WOT zadeklarowało już ponad 40 tys. osób.

 

 

 

ppor. Jolanta MACIASZEK

Oficer Prasowy

6 MAZOWIECKA BRYGADA
OBRONY TERYTORIALNEJ

tel. kom. 887 335 612

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WWW: www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT: @terytorialsi

 

"Zawsze gotowi,zawsze blisko"

Uroczysty odbiór drogi powiatowej w miejscowości Trębki

   Dnia 12 listopada 2019 roku w miejscowości Trębki odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn.,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa”. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego: Starostowie Powiatu Gostynińskiego Pan Arkadiusz Boruszewski, Pani Maria Wróblewska, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Pani Elżbieta Kijek oraz służby Zarządu Dróg Powiatowych. Obecni byli również zaproszeni goście: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Pani Marlena Mazurska, Wójt Gminy Szczawin Kościelny Pani Barbara Stępniak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Wojciechowski, Wykonawcy Firma PRD S.A.– Prezes Zarządu Pan Piotr Andrzejewski i Wiceprezes Zarządu Pan Dariusz Michalak .

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1431W – powadzone były na odcinku 2475m w km 6+512÷ 8+987

W zakres zamówienia wchodziły: roboty rozbiórkowe części istniejących chodników – wykonanie robót ziemnych, wykonanie poszerzenia jezdni do 6m wraz z warstwami podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości warstw 9 cm, wykonanie poboczy szerokości 1m. wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie chodników, wykonanie 4 zatok autobusowych wraz z peronami, remontu przepustów, wykonanie zjazdów z drogi powiatowej wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Łączny koszt zadania wynosił 3 218 630,27zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 609 315,00.