POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

REGION

Ćwiczenie RENEGADE – SAREX 19.

rene

W dniach 28-30 maja 2019 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE – SAREX 19. Jednym z elementów przedsięwzięcia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W dniu ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku.
Podczas ćwiczeń zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego odbędzie się również wojewódzki trening systemu alarmowania i ostrzegania podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe. Po odebraniu z radiowej sieci ostrzegania o zagrożeniach z powietrza komunikatu o zagrożeniu na terenie powiatów województwa mazowieckiego zostaną włączone syreny alarmowe w trybie :
- „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut)
oraz
- „Odwołania alarmu” (ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).
                 Starosta Gostyniński – Szef Obrony Cywilnej Powiatu informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. w godz. 9.00 – 18.00 podczas ćwiczenia mogą zostać przeprowadzone  głośne próby syren alarmowych na terenie Powiatu Gostynińskiego.
W ramach głośnej próby syren alarmowych, uruchamia się sygnały alarmowe, dźwiękowe, zgodnie z tabelą sygnałów alarmowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

                                                                         Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
                                                                                         Starostwa Powiatowego w Gostyninie

 

Uroczyste Przywrócenie Ruchu Drogowego

rondo

Zaproszenie na Uroczyste Przywrócenie Ruchu Drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą miejską (ul. Kościuszki)

    Na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wpływ ma wiele czynników, które muszą pozostawać ze sobą w ciągłej relacji,a należą do nich stan infrastruktury drogowej, stan techniczny pojazdów, czynnik ludzki oraz warunki atmosferyczne. Czynnikiem na który bezpośrednio ma wpływ samorząd jest stan infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest jednym z największych problemów cywilizacyjnych. To wyzwanie, z którym musi się zmierzyć każdy samorząd i konsekwentnie je realizować.  Niemal w każdym polskim mieście jest skrzyżowanie, gdzie częściej niż w innych miejscach dochodzi do wypadków, stłuczek czy potrąceń pieszych. Tak też było w naszym Gostyninie, dlatego Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie podjął decyzję o pilnej przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 w Gostyninie.
    W dniu 23 maja 2019 roku o godz. 16.00 na skrzyżowaniu ulic Legionów Polskich i ul.Kościuszki nastąpi uroczyste przywrócenie ruchu drogowego z udziałem inicjatora tej przebudowy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego i Burmistrza Miasta Gostynin Pawła Kalinowskiego na które wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy.

FILIP WITECZEK Z PACYNY - ZAJĄŁ 3 MIEJSCE W POLSCE.

strażak

 

Finał ogólnopolski wielkiego strażackiego plebiscytu zakończony! FILIP WITECZEK Z PACYNY - ZAJĄŁ 3 MIEJSCE W POLSCE.
Wspólnie z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nagrodzimy strażaków ochotników, jednostki OSP oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze z całego województwa. W tegorocznej edycji plebiscytu, którą prowadziliśmy pod patronatem Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, zwycięzcy odebrali nagrody 18 maja w Warszawie podczas ogólnopolskiej gali FLORIANY 2019. Zwycięzcy etapu powiatowego oraz wojewódzkiego odbiorą nagrody na gali w Warszawie.

Czytaj więcej: konkurs

Straż Pożarna PKN ORLEN

 DSC8332

 

W dniu 18 maja 2019 roku młodzież z terenu powiatu gostynińskiego odwiedziła Zakładową Straż Pożarną PKN ORLEN. Była to nagroda niespodzianka przygotowana przez Starostę Gostynińskiego dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Na teren największej tego typu jednostki w Polsce i jednej z największych w Europie wprowadził młodzież Komendant Zakładowej Straży Pożarnej Piotr Mironiuk, przedstawił sprzęt jakim dysponują i zademonstrował przewoźne działko wodno – pianowe w akcji o wydajności 27 000 litrów/min.. Pokaz był bardzo efektowny, a wrażenia z wizyty jeszcze mocniej zmobilizowały młodzież do podnoszenia wiedzy w zakresie ochrony przeciw pożarowej i walki o podium w przyszłorocznym turnieju.
Starostwo Powiatowe w Gostyninie Składa Serdeczne Podziękowania dla Dyrekcji PKN ORLEN i Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN za otwartość, wielkoduszność oraz udzieloną pomoc w zakresie zorganizowania wizyty. Dziękujemy także Pani Barbarze Stępniak Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny za pomoc w zorganizowaniu transportu.

IX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

sesja

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję

IX Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się 23 maja 2018r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 •     Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 •     Przyjęcie porządku obrad.
 •     Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego
 • i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 •     Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 •     Informacja Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie z realizacji zadań regulaminowych za 2018 rok.
 •     Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ”.
 •     Podjęcie uchwały Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Gostynińskiego, od dnia 1 września 2019 roku,
 •     Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gostynińskiego.
 •     Debata nad raportem
 • a/ głosy radnych
 • b/ głosy mieszkańców
 •     Podjęcie uchwały Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.
 •     Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2018 rok.
 •     Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 •     Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w 2018r. ( opinie Komisji Rady)
 •     Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego dot. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018r .
 •     Odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Warszawie, Zespołu w Płocku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2018r.
 •     Odczytanie uchwały składu Orzekającego w Warszawie Zespół w Płocku dot. opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018r.
 •     Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na naruszenie przez Starostę Gostynińskiego praworządności i interesów skarżących.
 •     Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2019 – 2024.
 •     Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019.
 •     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 •     Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 •     Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 •     Zakończenie obrad.

INFORMACJE POWIATOWE

XI Sesja Rady Powiatu

XI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego - 22.08.2019 roku.

Komunikat - ASF

 

Komunikat - ASF - zmiana regionalizacji z dn. 06.08.2019

W dniu dzisiejszym nastąpiła notyfikacja decyzji zmieniającej załącznik ...

WYDARZENIA W REGIONIE

 
   
I posiedzenie Rady Powiatowej
  I posiedzenie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Gostynińskiego VI kadencji W dniu 12 sierpnia br. w sali ...
Odbiór inwestycji
W dniu 05.06.2019r. Przedstawiciele Starostwa Gostynińskiego w osobach Starosty Arkadiusza Boruszewskiego, W-ce Starosty Marii ...
Święto Policji w Gostyninie
    Powiatowe obchody Święta Policji w Gostyninie Święto Policji to data szczególna dla funkcjonariuszy. To czas awansów, ...
Nieczynne biuro rzecznika konsumentów
  Informujemy, że dniach 29.07-09.08.2019 biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest nieczynne.URLOP.    

SAMORZĄD MAZOWIECKI

Mamy środki na wyposażenie stołówki.
  Mamy środki na wyposażenie stołówki. Pozytywnie został oceniony wniosek złożony przez ...

Nasz adres

 • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
 • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
 • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345