Wyszukaj

REGION

XVIII Festiwal Kolęd w Mocarzewie

mocb

XVIII Festiwal Kolęd i Pastorałek Polskich w Mocarzewie

Już po raz osiemnasty w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek Polskich. Tradycyjnie do Mocarzewa przyjechały dzieci z zaprzyjaźnionych placówek tj. z Płocka, Sierpca, Łowicza, Kutna, Włocławka. Wykonawcy prezentowali się w kategorii solo oraz zespół w podziale na stopnie niepełnosprawności. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za udział, a zwycięzcy poszczególnych kategorii również nagrody indywidualne. Podczas obiadu niespodziewanie odwiedził wszystkich Święty Mikołaj wręczając upominki.  Wspaniała świąteczna atmosfera towarzyszyła wszystkim uczestnikom festiwalu, a gospodarze jak zwykle stanęli na wysokości zadania.


Szymon Szczypawka
Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury.

 

Informacja o obowiązku rejestracji w BDO

bdo

 

Informacja o obowiązku rejestracji w BDO

Od 1. stycznia 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Uruchomiony zostanie kolejny moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), tj. ewidencji odpadów, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych.

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Podmioty, które do końca 2019 r. nie uzyskają wpisu do Rejestru-BDO mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności, gdyż od 1. stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w Bazie BDO.

Szczegółowe informacje na temat BDO oraz film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów dostępne są na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.

Uroczystość upamiętniająca 80 Rocznicę Rozstrzelania Mieszkańców Miasta Gostynina i Ziemi Gostynińskiej przez hitlerowców w 1939 roku.

2 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość upamiętniająca 80 Rocznicę Rozstrzelania Mieszkańców Miasta Gostynina i Ziemi Gostynińskiej przez hitlerowców w 1939 roku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządów, policjanci, strażacy, mieszkańcy, a także delegacje szkół. Zebrani symbolicznie zapalili znicze i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęcona pamięci ppor. Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny, a następnie udali się na uroczystości pod Pomnik Pomordowanych w Woli Łąckiej na dalsze obchody.

Starostwo powiatowe reprezentowali w uroczystościach Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski , Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Pan Jacek Nowicki oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Pan Szymon Szczypawka.Promocja transportu kolejowego w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Gostyninie.

W dniu 29.11.2019 r. z inicjatywy Pani Katarzyny Osowicz-Szewczyk - Przewodniczącej Rady Powiatu Gostynińskiego w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie odbyły się warsztaty dla młodzieży w ramach realizacji projektu YOUMOBIL z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Panią Katarzyną Jędruszczak – Zastępcą Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury, Panią Magdaleną Porządka-Głodek - Kierownikiem Wydziału Transportu Kolejowego, Panem Dominkiem Antonowiczem – Głównym Specjalistą Wydziału Transportu Kolejowego oraz przedstawicielem Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Panem Michałem Jasińskim – kierownikiem pociągu.


Warsztaty miały na celu promowanie mobilności wśród młodzieży na obszarach wiejskich, ożywianie potencjału transportowego oraz poprawa wizerunku i zwiększenie atrakcyjności zbiorowego transportu publicznego. W ramach spotkania prowadzący przedstawili główne założenia projektu YOUMOBIL, wygłosili szereg wykładów dotyczących transportu zbiorowego, zalet i możliwości, jakie daje podróż transportem publicznym oraz praca w branży kolejowej, zaprezentowali spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., następnie uczniowie wypełnili ankietę dotyczącą transportu zbiorowego celem przedstawienia swoich spostrzeżeń, preferencji i potrzeb, po czym odbyła się dyskusja i konkurs wiedzy na temat transportu zbiorowego na Mazowszu. Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego – Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk podziękowała za obecność przybyłych gości oraz za aktywny udział uczniów w warsztatach


 

 

Promocja książki Andrzeja Matuszewskiego i Katarzyny Kozłowskiej pt "Pacyna - ocalić od zapomnienia. Ludzie i czasy"

 

Promocja książki Andrzeja Matuszewskiego i Katarzyny Kozłowskiej pt "Pacyna - ocalić od zapomnienia. Ludzie i czasy"
 
 
 
Serdecznie Zapraszmy