REGION

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI POWIATU

4

Wizyta delegacji Powiatu Gostynińskiego w placówkach niemieckiej organizacji pożytku publicznego EJF (Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk) z siedzibą w Berlinie

Delegacja Powiatu Gostynińskiego ze starostą Tomaszem Matuszewskim na czele udała się do Berlina na zaproszenie władz stowarzyszenia EJF i uczestniczyła w dniach 13-15 czerwca 2015 roku w spotkaniach dotyczących realizowanych form pomocy społecznej.

W sobotę 13 czerwca 2015 r. delegacja oraz przedstawiciele EFOP (Europejskiej Fundacji na rzecz Osób Potrzebujących) z siedzibą w Gorzowie i niemieckiej organizacji pożytku publicznego EJF (Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk) z siedzibą w Berlinie odwiedzili Gminę Chojna.

W trakcie spotkań w sklepie socjalnym GROSIK, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Polsko-Niemieckim Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego zapoznali się z prowadzonymi tam działaniami i źródłami ich finansowania.
Sklep Socjalny „Grosik” przy ul. Piastów 1 w Chojnie - to pierwszy tego typu sklep w Polsce, uruchomiony 16 maja 2011 r. w Chojnie w lokalu użyczonym przez Gminę Chojna. Sklep jest prowadzony przez EFOP (Europejską Fundację na rzecz Osób Potrzebujących z siedzibą w Gorzowie). Fundatorem fundacji jest niemiecka organizacja pożytku publicznego EJF (Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk). Organizacja ma 120 lat i wywodzi się z Brandenburskiego Związku Domów Pomocy, ma duże doświadczenie w pomocy ludziom słabszym.
Kupujący w sklepie socjalnym GROSIK w Chojnie wspierają działalność Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego „Nowy Start” w Ruszkowie w Powiecie Gostynińskim. Placówka prowadzona przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących (EFOP) przygotowana jest do przyjmowania dzieci o szczególnych potrzebach wychowawczych, przede wszystkim z zaburzeniami rozwojowymi, ADHD, zaburzeniami więzi, doświadczeniami z przemocą, trudnościami z nauką i zaburzeniami emocjonalnymi. Jest ona prowadzona przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących EFOP. Fundatorem fundacji jest niemiecka spółka pożytku publicznego EJF gAG, z siedzibą w Berlinie. EFOP prowadzi na terenie naszego powiatu dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, w których wsparciem i opieką objętych jest łącznie 16 dzieci. EJF gAG oraz Fundacja EFOP - realizują zadania z zakresu pomocy społecznej. Są organizacjami, których celem jest dbanie o interesy osób znajdujących się w potrzebie lub nieprzystosowanych społecznie. W skład EJF wchodzi około 100 placówek zlokalizowanych w Niemczech, Polsce i Czechach, w których zatrudnionych jest ponad 3700 osób.
Kolejnymi punktami wizyty były spotkania z Małgorzatą Korzeniec – kierownikiem Środowiskowym Domu Samopomocy jednostki organizacyjnej (jednostki budżetowej) Gminy Chojna oraz z władzami miasta Chojna w Polsko-Niemieckim Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym.

Przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego mieszkali w Ośrodku „Arche” w Gross Pinnow. Na terenie ośrodka realizowane są m.in. projekty transgraniczne z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec.

W niedzielę 14 czerwca 2015 r. delegacja Powiatu Gostynińskiego uczestniczyła w Berlinie w corocznej imprezie charytatywnej organizowanej w „dzielnicy pomocy i samopomocy” prowadzonej przez EJF. Na terenie wydzielonym na cele wsparcia osób potrzebujących mieszka i uczestniczy w formach wsparcia organizowanych przez EJF około 2 tysięcy osób. W trakcie spotkań z gospodarzami uroczystości – Zarządem EJF zostały omówione zagadnienia dotyczące prowadzonych przez EJF działań oraz możliwości współpracy z Powiatem Gostynińskim w zakresie pomocy społecznej.

Przedstawiciele EJF przybliżyli delegacji Powiatu Gostynińskiego działalność placówek na terenie powiatu Uckermark.
Placówka młodzieżowo-opiekuńcza w Frostenwalde "Menschen statt Mauern" ("Ludzie zamiast murów") gdzie umieszczani są nieletni, którzy weszli w konflikt z prawem stwarza możliwość powrotu młodzieży w niej umieszczonej do społeczeństwa. W ośrodku prowadzone są zajęcia specjalistyczne z „trudną” młodzieżą. O placówce opowiadali pan dyrektor Hans-Joachim Sommer i dyrektor pedagogiczny pani Helga Kriese.
Kolejnym odwiedzonym ośrodkiem, którego działalność przybliżyła pani kierownik Sabine Wilke był "Kinder- und Jugendzentrum" ("Centrum dla Dzieci i Młodzieży"). W skład obiektu wchodzą:
- grupa socjoterapeutyczna pobytu dziennego "Pauline"
- placówka dla samotnej matki/ojca z dzieckiem (z reguły nieletnich).
Placówka Lebensräume Uckermark ("Miejsca życia") w powiecie Uckermark jest miejscem stacjonarnej pomocy dla osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim. Pani dyrektor Christiane Ostroske i kierownik pedagogiczny pani Ulrike Nölting-Peter przekazały informacje dotyczące zasad funkcjonowania placówki.
Pani dyrektor Marita Postler przedstawiła informacje dotyczące placówki dla seniorów "Haus Harmonie" oraz mieszkań w Centrum Diakonijno-Socjalnopedagogicznym "Am Talsand"
Ostatnim punktem wizyty był sklep socjalny "Klim-Bim" w Schwedt działający na podobnych zasadach jak sklep socjalny GROSIK w Chojnie.

Wizytę w sposób profesjonalny przygotowała i prowadziła Pani Joanna Bürger – Koordynator polsko-niemieckiej współpracy EFOP i EJF gemeinnützige AG.

 

wizyta w Chojnie - relacja zdjęcia tutaj

fotogaleria tutaj

 

Spotkanie z nauczycielami GCE

gcea

10 czerwca br. odbyło się spotkanie robocze Starosty Gostynińskiego z Radą Pedagogiczną Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. Było to już drugie spotkanie w tym gronie, gdzie podjęto między innymi temat budżetu placówki oraz organizacji roku szkolnego 2015/2016.

Niż demograficzny, powodujący znaczący spadek subwencji oświatowej oraz ograniczenia prawne w dowolności dysponowania subwencją oświatową jakie zostały nałożone na samorządy w roku 2015 (wynikające z art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej Dz. U. z 2014 r. poz. 1115) to najistotniejsze czynniki wpływające na niezwykle trudną sytuację finansową szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest powiat gostyniński. W związku ze złożonością problemów, zdecydowano, iż w najbliższej przyszłości organizowane będą kolejne spotkania dotyczące powyższej tematyki.

"Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" w Gostyninie

r2

"Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" w Gostyninie

Symulator jazdy jednośladem, dachowani i zderzeń, pokaz działań strażaków, pogadanka z policjantem to tylko niektóre z licznych atrakcji, które czekały na dzieci podczas akcji "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" na terenie Gimnazjum nr 1 w Gostyninie. Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Starostwo Powiatowe w Gostyninie. W spotkaniu promującym noszenie elementów odblaskowych uczestniczyło blisko 300 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu gostynińskiego. Każdy z uczniów otrzymał kask rowerowy i zestaw elementów odblaskowych. Dzieci mogły się zapoznać z działaniami jakie przeprowadzają w codziennej służbie gostynińscy strażacy, spróbować swoich sił na przygotowanym specjalnym miasteczku rowerowym, ratownicy medyczni zaprezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto każdy z uczestników mógł skorzystać z symulatora jazdy motorowerem, symulatora dachowania czy zderzeń. Policjanci omawiali podstawowe zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym połączone z projekcją filmu ".tak chcę być bezpieczny" przedstawiający sytuacje na drodze, w kontakcie z osobami obcymi, zwierzętami, fajerwerkami czy narkotykami. Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie otrzymał urządzenie ALCOBLOW do badania stanu trzeźwości, a uczniowie Gostynińskiego Centrum Edukacji dostali upominki za zajęcie III miejsca w Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Cała dzisiejsza akcja wpisuje się program "Bezpieczna droga do szkoły" prowadzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz program
profilaktyczny "B&N - B jak bezpieczny i N jak niechroniony" promowany przez gostynińskich policjantów. Cel zawsze jest jeden - poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół na rowerach oraz poruszających się pieszo po
drogach publicznych.

st.sierż. Dorota Słomkowska

Inauguracja akcji - Jesteś widoczny , jesteś bezpieczny

marsza1

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie w dniu 29 maja br. w Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV, przy ulicy Polnej 36, organizuje kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny.”

Uroczyste otwarcie nastąpi o godz. 1030, którego dokona Marszałek Województwa Adam Struzik. W kampanii weźmie udział ok. 300 uczniów z Gostynina, Pacyny, Sannik i Szczawina Kościelnego. Uczniowie uczestniczyć będą w czterech panelach promujących bezpieczeństwo, ponadto każdy uczestnik otrzyma zestaw rowerzysty, zawierający kask rowerowy, pas odblaskowy naramienny, oświetlenie do roweru oraz elementy odblaskowe.

W trakcie spotkania przewidziano powołanie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Konwencja Wyborcza PSL w Gostyninie

pa5

21 maja  odbyła się Powiatowa Konwecja wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego w Gostyninie. Podczas konwencji przedstawiono kandydaturę Posła Waldemara Pawlaka jako przyszłego kandydata do Sejmu RP w jesiennych wyborach 2015 roku. Kandydatura jednogłośnie została poparta przez wszystkich delegatów obecnych na konwencji. 

INFORMACJE POWIATOWE

Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu ...
Biuro Rady informuje, iż IV sesja Rady Powiatu Gostynińskiego odbędzie się w dniu 21 Grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w Sali ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Wolontariat

Has no content to show!

Nasz adres

  • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
  • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345