Wyszukaj

Nabór wniosków pracodawców na szkolenia w ramach środków z KFS 2020

Zmień wielkość czcionki:

up

Nabór wniosków pracodawców na szkolenia w ramach środków z KFS 2020                                                                                                                                                                                            
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w roku 2020.

Formularze wniosków  można pobierać w terminie
od 20.01.2020r. do 14.02.2020r.
- osobiście - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68, pok. 28, II piętro lub
- ze strony internetowej.
 
Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu gostynińskiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników lub pracodawcy, będzie mógł złożyć wniosek w dniach
03.02.2020r. – 14.02.2020r. w godz. 700 - 1430 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie.

Wnioskowane środki KFS będą przeznaczone na finansowanie z uwzględnieniem poniższych priorytetów na rok 2020:

    wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
    wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
    wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
    wsparcie kształcenia  ustawicznego  w  związku  z  rozwojem  w  firmach  technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
    wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
    wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
    wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

https://gostynin.praca.gov.pl/-/11207645-nabor-wnioskow-pracodawcow-na-szkolenia-w-ramach-srodkow-z-kfs-2020

WPiR