Wyszukaj

Promocja transportu kolejowego w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Gostyninie.

Zmień wielkość czcionki:

W dniu 29.11.2019 r. z inicjatywy Pani Katarzyny Osowicz-Szewczyk - Przewodniczącej Rady Powiatu Gostynińskiego w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie odbyły się warsztaty dla młodzieży w ramach realizacji projektu YOUMOBIL z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Panią Katarzyną Jędruszczak – Zastępcą Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury, Panią Magdaleną Porządka-Głodek - Kierownikiem Wydziału Transportu Kolejowego, Panem Dominkiem Antonowiczem – Głównym Specjalistą Wydziału Transportu Kolejowego oraz przedstawicielem Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Panem Michałem Jasińskim – kierownikiem pociągu.


Warsztaty miały na celu promowanie mobilności wśród młodzieży na obszarach wiejskich, ożywianie potencjału transportowego oraz poprawa wizerunku i zwiększenie atrakcyjności zbiorowego transportu publicznego. W ramach spotkania prowadzący przedstawili główne założenia projektu YOUMOBIL, wygłosili szereg wykładów dotyczących transportu zbiorowego, zalet i możliwości, jakie daje podróż transportem publicznym oraz praca w branży kolejowej, zaprezentowali spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., następnie uczniowie wypełnili ankietę dotyczącą transportu zbiorowego celem przedstawienia swoich spostrzeżeń, preferencji i potrzeb, po czym odbyła się dyskusja i konkurs wiedzy na temat transportu zbiorowego na Mazowszu. Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego – Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk podziękowała za obecność przybyłych gości oraz za aktywny udział uczniów w warsztatach


 

 

mm