Wyszukaj

Uroczysty odbiór drogi powiatowej w miejscowości Trębki

Zmień wielkość czcionki:

   Dnia 12 listopada 2019 roku w miejscowości Trębki odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn.,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa”. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego: Starostowie Powiatu Gostynińskiego Pan Arkadiusz Boruszewski, Pani Maria Wróblewska, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Pani Elżbieta Kijek oraz służby Zarządu Dróg Powiatowych. Obecni byli również zaproszeni goście: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Pani Marlena Mazurska, Wójt Gminy Szczawin Kościelny Pani Barbara Stępniak, Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Wojciechowski, Wykonawcy Firma PRD S.A.– Prezes Zarządu Pan Piotr Andrzejewski i Wiceprezes Zarządu Pan Dariusz Michalak .

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1431W – powadzone były na odcinku 2475m w km 6+512÷ 8+987

W zakres zamówienia wchodziły: roboty rozbiórkowe części istniejących chodników – wykonanie robót ziemnych, wykonanie poszerzenia jezdni do 6m wraz z warstwami podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy nawierzchni asfaltowej o łącznej grubości warstw 9 cm, wykonanie poboczy szerokości 1m. wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie chodników, wykonanie 4 zatok autobusowych wraz z peronami, remontu przepustów, wykonanie zjazdów z drogi powiatowej wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Łączny koszt zadania wynosił 3 218 630,27zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 609 315,00.

 

 

mm