Wyszukaj

I posiedzenie Rady Powiatowej

Zmień wielkość czcionki:

 

 DSC1209

I posiedzenie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Gostynińskiego VI kadencji

W dniu 12 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się I posiedzenie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Gostynińskiego VI kadencji w której uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gostyninie i podczas której dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Powiatowej (ponownie wybrano Wojciecha Biniewicza rolnika zamieszkałego w Sierakowie, gmina Gostynin) oraz delegata na Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej (ponownie wybrano Jana Rykalskiego ze Szczawina Kościelnego).
Mazowiecka Izba Rolnicza jest samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Członkami Izb są osoby fizyczne i prawne, płatnicy podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

 DSC1206

administrator