Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji

Zmień wielkość czcionki:

pol2

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie
2 marca bieżącego roku w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie odbyła  się narada roczna z udziałem zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł.insp. Mirosławem Jedynakiem.
Jeszcze przed rozpoczęciem odprawy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp.  Mirosław Jedynak wręczył gostynińskiemu dzielnicowemu st.asp. Grzegorzowi Stanisławskiemu list gratulacyjny za wygranie konkursu na „Najpopularniejszego Dzielnicowego 2017 roku” na terenie powiatu gostynińskiego.
W spotkaniu brali udział przedstawiciele kadry kierowniczej oraz pracownicy cywilni. Odprawie przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie insp. Zbigniew Włodkowski, który przedstawił w wybranych, najważniejszych aspektach wyniki za 2017 rok pracy Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie oraz podległych posterunków w Pacynie i Sannikach. Podkreślił znaczenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako doskonałego narzędzia współpracy w kreowaniu polityki bezpieczeństwa pomiędzy stróżami prawa a społeczeństwem.
Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie nadkom. Radosław Romanowski, który omówił prace policjantów prewencji i ruchu drogowego. Mówił także o roli dzielnicowego jako policjanta, który jest pierwszym ogniwem łączącym Policję z mieszkańcami,  konieczności zacieśniania dobrych relacji obopólnych korzyści jakie może przynieść umiejętna realizacja programu: ”Dzielnicowy bliżej nas”.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Mirosław Jedynak pozytywnie ocenił pracę gostynińskich stróżów prawa i wyraził nadzieję, że utrzymamy tę dobrą tendencję zarówno w 2018, jak i kolejnych latach. Przy tej okazji podziękował za wsparcie i współpracę, obecnym na  odprawie, przedstawicielom samorządu terytorialnego tj. Wicestaroście Powiatu Gostynińskiego Janowi Krzewickiemu, Wójtowi Gminy Gostynin  Edmundowi Zielińskiemu oraz Wójtowi Gminy Pacyna Krzysztofowi Woźniakowi.
Spotkanie podsumował szef gostynińskiej Policji insp. Zbigniew Włodkowski, który podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za dotychczasową  służbę i pracę. Wyraził nadzieję, że kolejne lata będą równie dobre, a  nawet lepsze od mijających. Serdecznie podziękował samorządowcom za  zaangażowanie i pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu gostynińskiego.

Stałe dyżury Kierowników ułatwią kontakt mieszkańcom gmin Pacyna, Szczawin Kościelny i Sanniki Wychodząc naprzeciw lokalnej społeczności Kierownicy Posterunku Policji w Sannikach i Pacynie będą pełnić stałe dyżury w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00.  Zmiany w formie utworzenia stałych dyżurów pełnionych przez Kierowników Posterunków Policji mają na celu ułatwienie kontaktu i jeszcze lepszą współpracę policjantów z mieszkańcami gmin Sanniki, Pacyna i Szczawin Kościelny.
Taka dodatkowa forma stałego kontaktu z Kierownikiem pozwoli na jeszcze lepsze zapoznanie się z problemami czy lokalnymi uwarunkowaniami  społecznymi. Ponadto zapewni szybką i właściwą reakcją na łamanie prawa, a w konsekwencji podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz jego poczucia  przez mieszkańców.
W każdy poniedziałek miesiąca Kierownicy Posterunku Policji w Pacynie i Sannikach są do Państwa dyspozycji w godzinach 10.00-14.00.

podkom. Dorota Słomkowska
KPP w Gostyninie

pol1

administrator