Matematyczno-Informatyczny Turnieju Szkół "INFOMATIX"

Zmień wielkość czcionki:

klawiatura

Informacje o I edycji Matematyczno-Informatycznego Turnieju Szkół

"INFOMATIX"

Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, Gostynińskie Centrum Edukacyjne.

Patronat honorowy: Starosta Gostyniński

Patronat merytoryczny: Politechnika Warszawska Filia w Płocku oraz Hewlett Packard Enterprise.

Uczestnicy: Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Termin i miejsce konkursu: 31 marca 2017 r. godzina: 1000, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.

Czas trwania: 120 minut

Cele konkursu:

  • popularyzowanie matematyki i informatyki wśród uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

  • umożliwienie zweryfikowania własnego poziomu wiedzy i umiejętności przez uczniów obejmujących podstawę programową III i IV etapu edukacyjnego.

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych i informatycznych uczniów;

  • promocja samorządów terytorialnych i społeczności szkół biorących udział
    w konkursie;

  • wyszukiwanie młodych talentów.

Nagrody: Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

administrator