Informacja dla stowarzyszeń

Zmień wielkość czcionki:

NGO

KOMUNIKAT

OBOWIĄZKI STOWARZYSZEŃ

wynikające z nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach

  • Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed 20 maja 2016 r.) są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, tj. do 20 maja 2018 r.

    BRAK WPISU SKUTKUJE ROZWIĄZANIEM STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
    Z MOCY PRAWA!!!!!

    Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

  • Stowarzyszenia, działające na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosowują swoje statuty do wymagań ustawy w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji tj. do dnia 20.05.2018r.1)

administrator