Wolontariat

Poprawiono: 13 październik 2016

herb

Zostań Wolontariuszem !
    Starostwo Powiatowe w Gostyninie poszukuje osób chętnych do współpracy w organizowanych przez Powiat Gostyniński wydarzeniach.
    Jeśli jesteś osobą, która posiada dużo dobrej woli,  trochę wolnego czasu, a przy tym wszystkim chcesz pomagać innym, aktywnie spędzać wolny czas i  poznawać nowych ludzi - zgłoś się do współpracy w ramach wolontariatu.
Korzyści płynące z bycia wolontariuszem:
nawiązywanie nowych znajomości,
zdobywanie nowych umiejętności,
zdobycie nowych doświadczeń,
rozwijanie kreatywności, samodzielności i odpowiedzialności,
zdobycie umiejętności współpracy z ludźmi i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
satysfakcja z pomocy innym,
wzrost umiejętności społecznych,
poczucie bycia potrzebnym,
aktywne spędzanie wolnego czasu.

Co może robić wolontariusz:
pomagać osobom niepełnosprawnym,
pomagać dzieciom chorym lub opuszczonym przez najbliższych,
wspierać organizację imprez i uroczystości o charakterze rekreacyjnym, sportowym, kulturalnym lub innym,
brać udział w akcjach społecznych: zbieranie podpisów pod petycjami, kwestowanie.

Zakres czynności wykonywanych w ramach wolontariatu może być  szeroki i zależy
od zgłaszanych potrzeb  w tym zakresie oraz umiejętności i predyspozycji wolontariusza.

Wolontariuszem może być każdy,  wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna !

Aby zostać wolontariuszem:
1. Wypełnij formularz dla wolontariusza i dostarcz go pocztą mailową na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   lub osobiście w Wydziale Edukacji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13 , pokój nr 31, II piętro
2. Zaprosimy Cię na spotkanie, podczas którego odpowiemy na Twoje pytania, wyjaśnimy wątpliwości związane z wolontariatem i zaproponujemy oferty zgodne z Twoimi umiejętnościami, zainteresowaniami i predyspozycjami.
3. Jeśli potrzebujesz więcej informacji,  możesz do nas napisać lub zadzwonić. Odpowiemy na każde pytanie.  Adres  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

telefon: 24 235 25 44

ankieta - zgłoszenie - kliknij tutaj

* Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, muszę uzyskać  pisemną zgodę  rodzica/opiekuna prawnego na podjęcie takiej działalności.

Poprawiono: 13 październik 2016

Kilka słów o wolontariacie...

Idea wolontariatu...

Idea wolontariatu opiera się na dobrowolnej i bezpłatnej działalności na rzecz innych, wykraczającej poza związki rodzinne i koleżeńskie. Nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Wolontariatem nie jest pomoc okazana własnej babci, dziadkowi lub przyjaciółce. Natomiast, pomoc starszej osobie w pobliskim domu pomocy społecznej lub pomoc w odrobieniu lekcji dzieciom z domu dziecka będzie wpisywała się w działania o charakterze wolontariackim.

Kto może zostać wolontariuszem?

Co do zasady wolontariuszem, może zostać każdy bez względu na wykształcenie, status materialny lub wiek. Jedynym warunkiem jest, aby osoba niepełnoletnia, uzyskała pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie takiej działalności.

Wolontariuszem może być osoba, która chce pomagać z potrzeby serca, nie licząc na żadne materialne korzyści. Wolontariusza cechuje otwartość, wrażliwość oraz chęć spożytkowania swego wolnego czasu, energii i kreatywności na działania na rzecz innych. Wolontariat nie może wiązać się z przymusem, gdyż wtedy traci swój sens. Podstawową cechą, która odróżnia wolontariusza od pracownika jest motywacja wolna od potrzeby zarabiania pieniędzy. Powodów dla których ludzie zostają wolontariuszami jest wiele, zależą one od wieku, posiadanych doświadczeń życiowych oraz cech osobowościowych. Do najczęściej wymienianych należą:

- chęć zdobycia doświadczeń życiowych i zawodowych,


- chęć zdobycia nowych umiejętności,

- ciekawość świata,

- sposób na poszukiwanie pracy,

- sposób na samorealizację,

- sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu,


- potrzeba nawiązania nowych znajomości,


-
potrzeba bycia aktywnym,


-
potrzeba kontaktu z ludźmi.

Dlaczego warto być wolontariuszem?

Niezależnie od celu, dla którego dana osoba chce się włączyć w wolontariat, trzeba pamiętać, że określenie bezpłatny, nie oznacza że aktywność w ramach wolontariatu nie przynosi żadnych korzyści. Jest wręcz przeciwnie. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne, związane z rozwojem osobistym człowieka. Działania w ramach wolontariatu są niezwykle cenne, gdyż pozwalają rozwijać umiejętność współpracy w grupie, poszukiwania kompromisów i rozwiązywania konfliktów. Wolontariat uczy odpowiedzialności i zdyscyplinowania oraz rozwija kreatywność i samodzielność. Działalność wolontariacka pozwala sprecyzować zainteresowania, a tym samym znaleźć pomysł na studia, a nawet na zawód. Wolontariat może być sposobem na samotność, oderwanie się od codziennych obowiązków albo na aktywne spędzanie wolnego czasu.

Korzyści dla wolontariusza:

 • nawiązywanie nowych znajomości,

 • zdobywanie nowych umiejętności,

 • zdobywanie nowych doświadczeń, w tym zawodowych,

 • rozwijanie kreatywności, samodzielności i odpowiedzialności,

 • zdobywanie umiejętności współpracy z ludźmi i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

 • satysfakcja z pomocy innym,

 • wzrost umiejętności społecznych,

 • poczucie bycia potrzebnym,

 • aktywne spędzanie wolnego czasu,

 • dobry start na ścieżkę kariery.

Co może robić wolontariusz?

Wolontariusze mogą pracować we wszystkich dziedzinach szeroko pojętego życia społecznego.

W każdym indywidualnym przypadku rodzaj i zakres wykonywanych prac zależy od zgłoszonych potrzeb oraz umiejętności wolontariusza. Każdy musi znaleźć dla siebie właściwe zajęcie, które da mu prawdziwą satysfakcję. Wolontariat czasem wymaga ciężkiej pracy fizycznej, a czasem umysłowej.

Praca wolontariusza może polegać na włączaniu się w organizację i udział w różnego typu uroczystościach i imprezach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym lub sportowo – rekreacyjnym.

Wolontariusze często angażują się w akcje społeczne związane ze z przeprowadzaniem zbiórek publicznych na cele charytatywne lub ze zbieraniem podpisów pod petycjami. Wolontariusze mogą pomagać na wiele sposobów, w szczególności poprzez działania
na rzecz dzieci lub osób starszych oraz osób niepełnosprawnych, które często są samotne
i wykluczone ze społeczeństwa. P
omoc wolontariusza polega przede wszystkim na towarzystwie
i rozmowie, wypełnieniu wolnego czasu, udzieleniu wsparcia przy odrabianiu lekcji. Takie zwykłe czynności, a dla osoby potrzebującej znaczą tak wiele!

Obowiązki wolontariusza:

Choć wolontariat jest bezpłatny, to nie zwalnia to nikogo z odpowiedzialnej pracy. Przy wykonywaniu zadań wolontariusz powinien z szacunkiem traktować drugiego człowieka, działać w zespole i pomagać innym wolontariuszom. W szczególności, wolontariusz powinien szanować godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga oraz dochować tajemnicy dotyczącej podopiecznego. Wolontariusz powinien z należytą starannością i sumiennością wykonywać zadania, których się podejmuje.
Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełnienia stosownych wymagań wynika z przepisów prawa.

Uprawnienia wolontariusza:

 • powinien być poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym
  z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

 • ma prawo do diet i zwrotu kosztów podróży,

 • ma prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • ma prawo do uzyskania zaświadczenia o wykonaniu przez niego świadczeń,

 • ma prawo do zawarcia pisemnego porozumienia o wolontariacie.

  Prawa i obowiązki wolontariusza określa szczegółowo Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. z 2016 r. poz. 239, 395).

 • ankieta - zgłoszenie - kliknij tutaj
Poprawiono: 04 październik 2016


ZAŁĄCZNIK EDYTOWALNY

INFORMACJE POWIATOWE

Sukces sportowy SOW Gostynin
  Agnieszka Komorowska nagrodzona przez Starostę Gostynińskiego Agnieszka Komorowska w dniach 21-22.09.2018r. uczestniczyła w ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

SPOTKANIE Z SENIORAMI
SPOTKANIE Z SENIORAMI W dniu 26 września 2018r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego ... czytaj więcej

Nasz adres

 • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
 • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
 • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345