Samorząd Mazowiecki

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 2016

PALKAT FOTO WWW

 

Regulamin VII Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.:

PRZYRODA GOSTYNIŃSKA W OBIEKTYWIE”

 1. Organizator Konkursu

Starosta Gostyniński

oraz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu gostynińskiego.

 1. Zgłoszenia do Konkursu każdy uczeń dokonuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, poprzez przesłanie fotografii przedstawiającej zjawiska przyrodnicze, wykonanej na terenie powiatu gostynińskiego (krajobraz, obiekt przyrody nieożywionej lub ożywionej, zjawisko atmosferyczne) wraz z opisem i załączonym odpowiednim oświadczeniem. Prace złożone w szkołach zbiorczo należy przekaza

 2. , za pośrednictwem szkolnego opiekuna Konkursu, w terminie do dnia 14 października 2016r. włącznie do Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

 1. Każdy uczeń biorący udział w Konkursie może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę niezależnie od ilości zgłoszonych do Konkursu fotografii.

 1. Fotografie zgłaszane do Konkursu mogą być wykonane zarówno w pionie jak i w poziomie, na papierze w formacie 20 cm x 30 cm. Każda z fotografii musi być także dostarczona na elektronicznym nośniku danych.

 1. Do fotografii należy załączyć opis zawierający:

  • tytuł Konkursu,

  • nazwa szkoły oraz klasa, do której uczęszcza uczeń,

  • imię i nazwisko opiekuna Konkursu w szkole,

  • imię i nazwisko autora,

  • adres ucznia oraz numer telefonu kontaktowego,

  • data i miejsce wykonania zdjęcia,

  • nazwa fotografowanego obiektu (o ile jest możliwa do ustalenia).

 1. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane odpowiednie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 1. Nadesłane fotografie nie będą zwracane i stają się własnością Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

 1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawidłowych danych osobowych bądź innych nieprawidłowych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

 1. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia lub zgubę prac podczas przesyłki.

 1. Dla laureatów zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych:

- szkoły podstawowe (za I, II, III miejsce oraz 3 nagrody wyróżnienia),

- szkoły gimnazjalne (za I, II, III miejsce oraz 3 nagrody wyróżnienia),

- szkoły ponadgimnazjalne (za I, II, III miejsce oraz 3 nagrody wyróżnienia).

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 28 października 2016r. Nagrodzeni uczniowie będą poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

 1. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie w terminie do 18 listopada 2016r. O terminie wręczenia nagród uczniowie zostaną poinformowani odrębnie.

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach niezwłocznie poinformowani zostaną uczniowie biorący udział w Konkursie.

 1. Treść niniejszego regulaminu oraz druki oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie www.gostynin.powiat.pl bądź w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43B, pokój nr 111 lub 112.

Informacje dodatkowe: naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna Brzozowska nr tel. 24 235 33 26.

 

Do pobrania:

 

 

 

 

Projekty dla Gmin - bezpieczeństwo

POLICJA

 

Program "Razem Bezpieczniej"

Samorządy i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017. Łączna kwota rządowego wsparcia wyniesie 3 mln zł. Termin składania wniosków mija 31 lipca 2016 r.

Głównym celem konkursu jest wsparcie działań poprawiających bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Samorządy i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z:

- bezpieczeństwem w miejscach publicznych,

- przeciwdziałaniem zjawiskom patologii oraz ochroną dzieci i młodzieży,

- edukacją dla bezpieczeństwa.

Dodatkowo Mazowiecki Urząd Wojewódzki może zarekomendować jeden wniosek dotyczący współpracy społeczności lokalnej z dzielnicowym - Dzielnicowy bliżej nas. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75 tys. zł., a w projektach Dzielnicowy bliżej nas 50 tys. zł. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą do 31 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu) do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dopiskiem Program "Razem bezpieczniej". Szczegóły na stronie internetowej urzędu pod banerem Razem bezpieczniej.

Spośród nadesłanych projektów zespół koordynacyjny przy Wojewodzie Mazowieckim wybierze dziesięć najlepszych, w tym jeden dotyczący projektu Dzielnicowy bliżej nas. Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

źródło: strona internetowa KWP zs. w Radomiu

Możliwość składania przez organizacje pozarządowe projektów

muw

Informacja o możliwości składania przez organizacje pozarządowe projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016r. w ramach "Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017".

Link: https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/urzad-wojewodzki/wojewodztwo/razem-bezpieczniej/program-razem-bezpieczn/32778,Program-quotRazem-Bezpieczniejquot-edycja-2016-2017.html

 

Gmina Gostynin rozpoczęła nabór na kolektory

farma torun

NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GOSTYNIN

 
 
Data publikacji: 2016-06-20, 08:15:01
 
Gmina Gostynin ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Gostynin”. Warunkiem udziału w w/w projekcie jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie deklaracji wraz z ankietą.
Nabór prowadzony będzie w dniach od 16 czerwca do 15 lipca 2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Gostynin.
 
Dokumentacja jest dostępna w sekretariacie Urzędu Gminy i na stronie www.gminagostynin.pl

Wypełnione deklaracje wraz z ankietą można składać w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 2 lub w formie mailowej (dokumentacja podpisana i zeskanowana) na adres: i dostarczenie w ciągu 7 dni wersji papierowej.

Dokumentacja złożona po wskazanym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

Decyzja o dalszych działaniach uzależniona jest od liczby złożonych deklaracji.

Informacje merytoryczne o projekcie można uzyskać od Pani Moniki Marszałek – tel. 501502580.

W sprawach formalnych (złożenie dokumentacji) informacje można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy lub telefonicznie pod numerem 24 236 07 50.

http://www.gminagostynin.pl/index.php?s=news&i=1207

INFORMACJE POWIATOWE

V Sesja Rady Powiatu
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ...
W dniu 16 stycznia br. w Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

          ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Wolontariat

Has no content to show!

Nasz adres

 • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
 • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
 • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345