Samorząd Mazowiecki

Bezpłatne badania w kierunku nowotworów płuc

logoaff

Przebadaj się bezpłatnie w kierunku nowotworów płuc w Affidea!

Sieć nowoczesnych placówek medycznych Affidea bierze udział w Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, którego zadaniem jest wczesne wykrywanie raka płuc. Mieszkańcy wybranych powiatów województwa mazowieckiego będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, umożliwiających wczesne wykrycie nowotworu.

„Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” obejmuje badanie tomografem komputerowym. Bezpłatnemu badaniu w placówce Affidea w Otwocku mogą poddać się osoby w wieku od 50 do 70 lat zamieszkałe na terenie wskazanych powiatów oraz czynnie lub biernie palące papierosy bądź inne wyroby tytoniowe.

Dodatkowym, lecz niekoniecznym kryterium uczestnictwa w Programie jest pozytywny wywiad rodzinny w kierunku nowotworów (nie tylko nowotworów płuc), a także narażenie na ekspozycję czynników rakotwórczych, m.in. azbestu, radonu, uranu, arszeniku, berylu czy produktów przemiany węgla kamiennego.

Programem objęci są mieszkańcy powiatów: przysuskiego, m. Siedlec, wyszkowskiego, węgrowskiego, żuromińskiego, m. Ostrołęki, garwolińskiego, sokołowskiego, zwoleńskiego, lipskiego, radomskiego, płońskiego, otwockiego, gostynińskiego, ciechanowskiego, m. Płocka, połockiego, białobrzeskiego, sochaczewskiego.

Każda osoba we wskazanym wieku, która zamieszkuje jeden z podanych powiatów, powinna otrzymać od lekarza dowolnej specjalizacji skierowanie na badanie tomografii komputerowej. Skierowanie to można również otrzymać na miejscu w placówce Affidea od lekarzy specjalistów. Pacjenci, u których zostaną wykryte zmiany w płucach, będą kierowani do dalszej diagnostyki i leczenia w ramach programu.

- Skuteczność leczenia raka płuc to przede wszystkim nowoczesne metody wczesnego wykrywania. Badanie tomografem komputerowym jest bezbolesne, nieinwazyjne i w pełni bezpieczne, a wykrycie choroby we wczesnym stadium niemal w 100% gwarantuje całkowite wyleczenie - mówi dr Andrzej Radkowski, Dyrektor Medyczny ds. Radioterapii. - To już kolejny rok, kiedy pacjenci mogą do nas przyjechać i korzystać z bezpłatnych badań w ramach „Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca” w placówkach Affidea.

Bezpłatne badania można wykonać od 15. września do 15. grudnia 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Onkologii Affidea zlokalizowanym na terenie Europejskiego Centrum Zdrowia przy ul. Borowej 14/18 w Otwocku.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o telefonowanie pod numer 22 710 33 93 lub 22 44 11 111.


***

O Affidea:

Firma Affidea (dawniej Euromedic) jest jednym z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Europie. W 179 centrach medycznych, będących wyłączną własnością firmy, zapewnia najlepszą możliwą diagnostykę obrazową i laboratoryjną oraz usługi z zakresu radioterapii onkologicznej. Dzięki ciągłemu rozwojowi firma rozszerza działalność również na obszary, w których nikt jeszcze dotąd nie działał. Zatrudniając profesjonalną kadrę, zajmującą się diagnostyką, Affidea staje się również firmą wiodącą w dostarczaniu zdalnej diagnostyki - oferuje wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.

Firma zatrudnia blisko 6 000 wykwalifikowanych specjalistów medycznych. Posiada centra w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Portugalii, Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii oraz na Litwie.

W Polsce firma Affidea obecna jest od 2000 roku. Jej celem jest nie tylko wprowadzanie do Polski najnowocześniejszych metod i narzędzi leczenia chorób nowotworowych, ale również konsekwentne zwiększanie dostępu Polaków do tych usług.

 

Droga w Białem oddana do użytku

DSC 0277
 
W dniu dzisiejszym Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski, Wicestarosta Jan Kazimierz Krzewicki wraz z Radnymi Powiatu i wykonawcami dokonali symbolicznego otwarcia asfaltowej drogi w miejscowości Białe. Dzięki dotacji Zarządu Województwa Mazowieckiego jaką uzyskał Powiat Gostyniński, powstał odcinek drogi nr 1401W na trasie Białe-Sendeń Duży do miejscowości Antoninów.
Jeśli Starosta Płocki dokończy asfaltowy odcinek drogi do granic Powiatu Płockiego wówczas dojdzie do połączenia dróg i zarówno mieszkańcy jak i turyści będą mogli wygodnie dojechać z Łącka do Białego, Lucienia i Miałkówka.
Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 195000 zł i pochodzi ze środków tzw FOGR - wyłączenia z produkcji gruntów rolnych Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich..
 
 

Posiedzenie w związku z ASF

DSC 1199

W Starostwie Powiatowym w Gostyninie 7 września b.r. odbyło się wspólne posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównymi tematami posiedzenia było :

-omówienie zagadnień związanych z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF) w powiecie gostynińskim i przedstawienie obowiązujących procedur postępowania w przypadku wykrycia ognisk chorobowych przez poszczególne służby i inspekcje.

- podsumowanie akcji: „ Bezpieczne Wakacje 2016 „ na terenie Powiatu Gostynińskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji ,szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży – wchodzący w skład Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz wójtowie bądź przedstawiciele gmin z terenu powiatu. Informację w zakresie ASF szczegółowo przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Jacek Gruszczyński, przypominał m.in., że to choroba bardzo zakaźna, ale dotycząca tylko świń domowych oraz dzików. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie ASF, w związku z czym choroba nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Jednak wystąpienie ASF skutkuje narażeniem danego kraju na ogromne straty finansowe związane głównie z całkowitym zablokowaniem możliwości sprzedaży i wywozu świń i wieprzowiny do krajów wolnych od tej choroby. Co ważne – zwierząt się nie leczy, nie ma też szczepionki, która zapobiegłaby ASF. W gospodarstwie, gdzie zostaje wykryty wirus, zabija się całą hodowaną w tym miejscu trzodę, a potem ją utylizuje. Nie wolno pozbywać się padłych świń na własną rękę, a o podejrzeniu ASF należy niezwłocznie powiadomić lekarza weterynarii, jednocześnie zwrócił się z prośbą do władz samorządowych o zorganizowanie w najbliższym czasie spotkań z hodowcami i sołtysami.
Podczas posiedzenia Szefowie : Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowej Inspekcji Sanitarnej i Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego przedstawili działania jakie wykonywane były w celu podniesienie bezpieczeństwa w czasie wakacji 2016 r. na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Zakończenie zadania

logo WFOS jpg

Zakończenie zadania pn. „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu gostynińskiego – Etap I i Etap II"

W związku z tym, że termin obowiązywania uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu gostynińskiego, sporządzonych w roku 2005, zakończył się z dniem 31.12.2015r., w myśl art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tj. z 2015r., poz. 2100 ze zm.) starosta był zobowiązany, jako organ nadzorujący prowadzenie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zlecić ich wykonanie.
Prace urządzeniowe wykonała firma wyłoniona w ramach zapytania ofertowego w dniu 11.05.2015 roku tj. Agencja "Cezar" - Piotrkowicz Sp. J. ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, z którą Powiat Gostyniński podpisał umowę dnia 18.05.2015r.
Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie łącznie 123 obrębów ewidencyjnych, leżących w granicach miasta Gostynina oraz gmin Gostynin, Sanniki, Pacyna i Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim, która została objęta uproszczonymi planami urządzania lasu i inwentaryzacją stanu lasu w latach 2015-2016 wynosi 3474,08 ha. Niniejsze opracowania będą pomocne do prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej przez właścicieli lasów oraz do prowadzenia nadzoru przez powiatowe służby leśne.
Całkowity koszt zadania wyniósł 118187,93 zł, w tym dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 45114,45 zł (38,17%) .

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 2016

PALKAT FOTO WWW

 

Regulamin VII Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn.:

PRZYRODA GOSTYNIŃSKA W OBIEKTYWIE”

 1. Organizator Konkursu

Starosta Gostyniński

oraz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu gostynińskiego.

 1. Zgłoszenia do Konkursu każdy uczeń dokonuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, poprzez przesłanie fotografii przedstawiającej zjawiska przyrodnicze, wykonanej na terenie powiatu gostynińskiego (krajobraz, obiekt przyrody nieożywionej lub ożywionej, zjawisko atmosferyczne) wraz z opisem i załączonym odpowiednim oświadczeniem. Prace złożone w szkołach zbiorczo należy przekaza

 2. , za pośrednictwem szkolnego opiekuna Konkursu, w terminie do dnia 14 października 2016r. włącznie do Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

 1. Każdy uczeń biorący udział w Konkursie może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę niezależnie od ilości zgłoszonych do Konkursu fotografii.

 1. Fotografie zgłaszane do Konkursu mogą być wykonane zarówno w pionie jak i w poziomie, na papierze w formacie 20 cm x 30 cm. Każda z fotografii musi być także dostarczona na elektronicznym nośniku danych.

 1. Do fotografii należy załączyć opis zawierający:

  • tytuł Konkursu,

  • nazwa szkoły oraz klasa, do której uczęszcza uczeń,

  • imię i nazwisko opiekuna Konkursu w szkole,

  • imię i nazwisko autora,

  • adres ucznia oraz numer telefonu kontaktowego,

  • data i miejsce wykonania zdjęcia,

  • nazwa fotografowanego obiektu (o ile jest możliwa do ustalenia).

 1. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane odpowiednie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 1. Nadesłane fotografie nie będą zwracane i stają się własnością Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

 1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawidłowych danych osobowych bądź innych nieprawidłowych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

 1. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia lub zgubę prac podczas przesyłki.

 1. Dla laureatów zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe w trzech kategoriach wiekowych:

- szkoły podstawowe (za I, II, III miejsce oraz 3 nagrody wyróżnienia),

- szkoły gimnazjalne (za I, II, III miejsce oraz 3 nagrody wyróżnienia),

- szkoły ponadgimnazjalne (za I, II, III miejsce oraz 3 nagrody wyróżnienia).

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 28 października 2016r. Nagrodzeni uczniowie będą poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

 1. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie w terminie do 18 listopada 2016r. O terminie wręczenia nagród uczniowie zostaną poinformowani odrębnie.

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach niezwłocznie poinformowani zostaną uczniowie biorący udział w Konkursie.

 1. Treść niniejszego regulaminu oraz druki oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie www.gostynin.powiat.pl bądź w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43B, pokój nr 111 lub 112.

Informacje dodatkowe: naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna Brzozowska nr tel. 24 235 33 26.

 

Do pobrania:

 

 

 

INFORMACJE POWIATOWE

Sukces sportowy SOW Gostynin
  Agnieszka Komorowska nagrodzona przez Starostę Gostynińskiego Agnieszka Komorowska w dniach 21-22.09.2018r. uczestniczyła w ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

SPOTKANIE Z SENIORAMI
SPOTKANIE Z SENIORAMI W dniu 26 września 2018r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Nasz adres

 • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
 • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
 • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345