Wyszukaj

Samorząd Mazowiecki

Promocja wydawnictwa w Pacynie

pab1

 

W szkole w Pacynie odbyła się promocja książki ; Pacyna ocalić od zapomnienia -ludzie i czasy;. Autorami książki są Andrzej Matuszewski -emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Janusz Kusocińskiego w Pacynie, autor książki ;Stulecie szkoły w Pacynie;, współautor;Gostynińskiego Słownika Biograficznego; i założyciel strony ;Pacyna ocalić od zapomnienia&; oraz Katarzyna Kozłowska- mieszkanka Czarnowa , ekonomistka,pasjonatka historii i genealogii,obecnie współprowadząca stronę ;Pacyna ocalić od zapomnienia;. W książce znajduje się 155 biogramów osób zasłużonych dla gminy w różnych płaszczyznach życia : poprzez swoją działalność, urodzenie, pełnione funkcje czy późniejszą pracę na zaszczytnych stanowiskach w kraju. Powstały one w wyniku żmudnego zbierania materiałów w archiwach,rozmów z rodzinami, przeczesywanie internetu czy też wywiadów z samymi bohaterami biogramów. Większość haseł wzbogacona została materiałem  ilustracyjno-zdjęciowym ,co stanowi dodatkowy element podnoszący wartość opracowania. Największą grupę stanowią właściciele ziemscy(28), następnie nauczyciele(20), duchowieństwo (17) , działacze polityczni(16), wójtowie i naczelnicy gminy(16),działacze społeczni(13), kierownicy jednostek gospodarczych i państwowych (10), zasłużeni dla kultury(7), pełniący wysokie funkcje poza Pacyną(7),żołnierze, kombatanci , bojownicy podziemia, więźniowie(7) działacze strażaccy(6) i sportowcy (3). W dniu promocji na sali zgromadziło się ponad 200 osób w tym członkowie rodzin osób przedstawionych w książce. Przybyły władze gminy z wójtem Krzysztofem Woźniakiem , przewodniczącym Rady Stanisławem Kołodziejczykiem i sekretarzem Waldemarem Rachubińskim. Obecna była wicestarosta powiatu gostynińskiego Maria Wróblewska, radni powiatowi Teresa Russek i Wiesław Wojtalewicz  oraz pochodzący z Pacyny: Waldemar Pawlak- były Prezes Rady Ministrów, Sławomir Wiak - rektor Politechniki Łódzkiej , Stanisław Kwiatkowski- dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Płocku , Krzysztof Filiński -prezes Agencji Rozwoju Mazowsza. Całość prowadziła Anna Wrzesińska -prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ POJAZDU

 DSC6973

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - samochód osobowy

 DSC6962

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

NGO

Uchwała Nr 161/2019 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2020 r. na terenie Powiatu Gostynińskiego

FORMULARZ OFERTY >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

Informacja wydziałowa

kom

Od dnia 4 listopada 2019 r. obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji będzie odbywała się w godzinach od 8.00 do 14.30.