Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zmień wielkość czcionki:

PRAWNA POMOC


PDF Logo Informacje dot. udzielania nieodpłatnej pomoc prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r.
PDF Logo Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Gostynińskiego w 2022 r. 
PDF Logo Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Gostynińskim w 2022 r.
PDF Logo Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna
PDF Logo Karta informacyjna - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
PDF Logo Karta informacyjna - nieodpłatna mediacja
PDF Logo Karta informacyjna - poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem


 

Ogłoszenie

Starosta Gostyniński informuje, że od dnia 1 lutego 2022 roku
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
będą zlokalizowane w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie
przy ulicy 3 Maja 43b w pokoju nr 6.

Nie ulegają zmianie godziny otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Punkty będą czynne tak jak dotychczas od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-11.30 oraz 11.30-15.30

 

PDF LogoPełna treść ogłoszenia


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w I kwartale 2022 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 21 stycznia 2022 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

21.01.2022 r.

piątek

7.30-11.30

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

 

PDF LogoPełna treść ogłoszenia


 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w I kwartale 2022 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

tel. 539 522 155

w  dniach: 19 i 28 stycznia 2022 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a

Adwokat

Piotr Ogłodziński

19.01.2022 r.

środa

11.30-15.30

Radca prawny

Alicja Korkosz

28.01.2022 r.

piątek

11.30-15.30

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają
bez zmian.

PDF LogoPełna treść ogłoszenia

12.01.2022r.


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w I kwartale 2022 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 14 stycznia 2022 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

14.01.2022 r.

piątek

7.30-11.30

       

 

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

 

PDF LogoPełna treść ogłoszenia

12.01.2022r.


Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a

tel. 539 522 155

I kwartał 2022 r.

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

                                      Doktor nauk prawnych, mediator Małgorzata Panek
Nieodpłatna pomoc prawna

03.01.2022 r.,  10.01.2022 r.,
17.01.2022r.,   24.01.2022r.,
31.01.2022r.,   07.02.2022r.,
14.02.2022 r.,  21.02.2022 r.,
28.02.2022 r.,  07.03.2022 r.,
14.03.2022 r.,  21.03.2022 r.,
28.03.2022 r.,

Poniedziałek 7.30-11.30
                                                         Magister prawa Paulina Panek
Nieodpłatna pomoc prawna

04.01.2022 r.,   11.01.2022 r., 18.01.2022 r.,   25.01.2022 r., 01.02.2022 r.,   08.02.2022 r.,

15.02.2022 r.,   22.02.2022 r.,

01.03.2022 r.,   08.03.2022 r.,

15.03.2022 r.,   22.03.2022 r.,

29.03.2022 r.,

Wtorek 7.30-11.30
Nieodpłatna pomoc prawna

26.01.2022 r.,   23.02.2022 r.,

02.03.2022 r.,

Środa 7.30-11.30
                                              Adwokat, doradca obywatelski Konrad Panek
Nieodpłatna pomoc prawna

12.01.2022 r.,   09.02.2022 r.,

16.02.2022 r.,   09.03.2022 r.,

16.03.2022 r.,   23.03.2022 r.,

Środa 7.30-11.30
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

05.01.2022 r.,   19.01.2022 r.,

02.02.2022 r.,   30.03.2022 r.,

Środa 7.30-11.30
Nieodpłatna pomoc prawna

13.01.2022 r.,   20.01.2022 r.,

27.01.2022 r.,   03.02.2022 r.,

10.02.2022 r.,   24.02.2022 r.,

03.03.2022 r.,   10.03.2022 r.,

24.03.2022 r.,   31.03.2022 r.,

Czwartek 7.30-11.30
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 17.02.2022 r.,   17.03.2022 r., Czwartek 7.30-11.30
                                     Adwokat, doradcaobywatelski Michał Rozkosz
Nieodpłatna pomoc prawna

07.01.2022 r.,     21.01.2022 r.,

04.02.2022 r.,     18.02.2022 r.,

04.03.2022 r.,     18.03.2022 r.,

Piątek 7.30-11.30
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

14.01.2022 r.,     28.01.2022 r.,

11.02.2022 r.,     25.02.2022 r.,

11.03.2022 r.,     25.03.2022 r.,

Piątek 7.30-11.30

PDF LogoPełna treść harmonogramu


Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a

539 522 155

I kwartał 2022 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

                                                            Radca Prawny Alicja Korkosz

Nieodpłatna pomoc prawna

03.01.2022 r.,            10.01.2022 r.,
17.01.2022 r.,            24.01.2022 r.,
31.01.2022 r.,            07.02.2022 r.,
14.02.2022 r.,            21.02.2022 r.,
28.02.2022 r.,            07.03.2022 r.,
14.03.2022 r.,            21.03.2022 r.,
28.03.2022 r.,
Poniedziałek 11.30-15.30
11.01.2022 r.,            18.01.2022 r.,
25.01.2022 r.,            01.02.2022 r.,
08.02.2022 r.,            15.02.2022 r.,
22.02.2022 r.,            01.03.2022 r.,
08.03.2022 r.,            15.03.2022 r.,
22.03.2022 r.,            
29.03.2022 r.,
Wtorek

05.01.2022 r.,            19.01.2022 r.,

02.02.2022 r.,            02.03.2022 r.,
16.03.2022 r.,            30.03.2022 r.,

Środa
11.02.2022 r., Piątek
                                                            Adwokat Piotr Ogłodziński

Nieodpłatna pomoc prawna

04.01.2022 r., Wtorek 11.30-15.30

12.01.2022 r.,           26.01.2022 r.,

09.02.2022 r.,           16.02.2022 r.,

23.02.2022 r.,           09.03.2022 r.,
23.03.2022 r.,

Środa

13.01.2022 r.,           20.01.2022 r.,

27.01.2022 r.,           03.02.2022 r.,

10.02.2022 r.,           17.02.2022 r.,

24.02.2022 r.,           03.03.2022 r.,
10.03.2022 r.,           17.03.2022 r.,

24.03.2022 r.,           31.03.2022 r.,

Czwartek
07.01.2022 r.,          14.01.2022 r.,
21.01.2022 r.,          28.01.2022 r.,
04.02.2022 r.,          18.02.2022 r., 25.02.2022 r.,          04.03.2022 r.,
11.03.2022 r.,          18.03.2022 r., 25.03.2022 r.,
Piątek

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

 

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

 

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel. 539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

 

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

PDF LogoPełna treść harmonogramu


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO W 2022 ROKU

          Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

          Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie jest przechowywane
w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

          Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Umówienia terminu wizyty dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30. Zapisy na wizytę odbywają się z zachowaniem anonimowości osoby zgłaszającej (przy ustalaniu terminu podaje się jedynie inicjały).

Zapisu na wizytę można dokonać również online na stronie Powiatu Gostynińskiego pod adresem: www.gostynin.powiat.pl, korzystając z zakładki: Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi lub poprzez BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie pod adresem: http://bip.gostynin.powiat.pl/, korzystając z zakładki: Nieodpłatna pomoc prawna - Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w Punktach: nr    1     - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-11.30)
oraz nr 2 - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.30-15.30) usytuowanych w lokalu na parterze budynku przy ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wymienionym osobom może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumienie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumienia się na odległość.

Zgłoszenia można przekazać:

 • pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Wydział Organizacyjny, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin,
 • pocztą elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,
 • skrytka ePUAP adres: 2t399jfvv1/skrytka
 • osobiście: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 539 522 155. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie po otrzymaniu ww. dokumentów i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią
w umówionym terminie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja  nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną  mediację prowadzi mediator.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dokumentuje każdy przypadek udzielenia porady w karcie pomocy (część A), przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej wypełniane są przy jej udziale, to jest: wiek, płeć, wykształcenie, dochód, źródło dochodu
w gospodarstwie domowym i liczba członków w gospodarstwie domowym oraz miejsce zamieszkania. Karty pomocy i oświadczenia przechowywane są w sposób uniemożlwiający powiązanie ich ze sobą (dane zawarte w karcie A są anonimowe, nie ma możliwości powiązania ich z osobą, która je przekazała).

          Możliwość i forma przekazywania opinii (część B karty pomocy) przez osoby uprawnione o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim:

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę
(tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim w danym punkcie na terenie powiatu gostynińskiego.

Ankietę należy złożyć:

 • bezpośrednio po udzielonej pomocy do urny znajdującej się w poczekalni  danego punktu, w którym udzielana była porada prawna lub
 • w późniejszym terminie przesłanie listownie wraz ze wskazaniem numeru punktu oraz nazwiska i imienia osoby udzielającej porady prawnej, w którym uzyskała pomoc na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, Wydział Organizacyjny, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , ePUAP adres: 2t399jfvv1/skrytka.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gostynińskiego podejmuje Starosta Gostyniński, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie Powiatu, a także przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13 oraz w Punktach.

PDF LogoPełna treść ogłoszenia


KOMUNIKAT

Starosta Gostyniński informuje, że w dniu 24 grudnia 2021 r.
w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie
czynnym w godzinach 11.30-15.30
udzielanie  nieodpłatnej pomocy prawnej będzie odbywać się
za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną odbywają się pod numerem telefonu: 539 522 155

Nieodpłatną pomoc prawną będzie można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu, który zostanie udostępniony podczas zapisu na poradę.

W pozostałe dni punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działają w trybie stacjonarnym - nieodpłatną pomoc można uzyskać bezpośrednio w punktach.

 

download pdf 3660827 640Pełna treść ogłoszenia

22.12.2021r.


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

tel. 539 522 155

 w dniu 20 grudnia 2021 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a

Adwokat

Piotr Ogłodziński

20.12.2021 r.

poniedziałek

11.30-15.30

       

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają

bez zmian.

 download pdf 3660827 640Pełna treść ogłoszenia

17.12.2021r.


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
w Gostyninie

tel. 539 522 155

 

W dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) Punkt będzie nieczynny.

 

W zamian w dniach 20-23 grudnia 2021 r. i 27-30 grudnia 2021 r.
dyżury będą prowadzone w godzinach 7.00-11.30

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Doktor nauk prawnych, mediator

Małgorzata Panek

20.12.2021 r.

27.12.2021 r.

poniedziałek

7.00-11.30

Nieodpłatna pomoc prawna

Magister prawa

Paulina Panek

21.12.2021 r.

28.12.2021 r.

wtorek

7.00-11.30

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat, doradca obywatelski

Konrad Panek

22.12.2021 r.

29.12.2021 r.

środa

7.00-11.30

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat, doradca obywatelski

Konrad Panek

23.12.2021 r.

czwartek

7.00-11.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Adwokat, doradca obywatelski

Konrad Panek

30.12.2021 r.

czwartek

7.00-11.30

24.12.2021 r. Punkt nieczynny

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

 

download pdf 3660827 640Pełna treść ogłoszenia

17.12.2021r.


 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 17 grudnia 2021 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

17.12.2021 r.

piątek

7.30-11.30

       

 

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

 

download pdf 3660827 640Pełna treść ogłoszenia

 17.12.2021r.


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 16 grudnia 2021 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Magister prawa

Paulina Panek

16.12.2021 r.

czwartek

7.30-11.30

       

 

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

download pdf 3660827 640Pełna treść ogłoszenia

 


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 15 grudnia 2021 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a

Adwokat

Piotr Ogłodziński

15.12.2021 r.

środa

11.30-15.30

       

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają

bez zmian.

 

download pdf 3660827 640Pełna treść ogłoszenia

08.12.2021r.


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 10 grudnia 2021 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

10.12.2021 r.

piątek

7.30-11.30

       

 

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

download pdf 3660827 640Pełna treść ogłoszenia

08.12.2021r.


 Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w 2022 r.

Lp.

Tytuł zadania

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku

Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo 3, 09-470 Bodzanów,
wpisane do „Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych
i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego” pod numerem 0000717180

64.020,00 zł

download pdf 3660827 640 Pełna treść ogłoszenia

 

 


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 22 listopada 2021 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a

Adwokat

Piotr Ogłodziński

22.11.2021 r.

poniedziałek

11.30-15.30

       

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają bez zmian.

 

download pdf 3660827 640 Plik do pobrania w PDF

18.11.2021r.

 


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniach: 3 i 4 listopada 2021 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

03.11.2021 r.

środa

7.30-11.30

04.11.2021 r.

czwartek

 

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

 

download pdf 3660827 640Plik do pobrania w PDF

 


INFORMACJA

 

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 28 października 2021 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Magister prawa

Paulina Panek

28.10.2021 r.

czwartek

7.30-11.30

       

 

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

27.10.2021r.
 


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Nieodpłatna Pomoc Prawna   
   
Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku.
 
       Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 9.00 w formie pisemnej, w języku polskim, na obowiązującym formularzu ze wszystkimi załącznikami określonymi w ogłoszeniu, w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
- nazwę i adres Oferenta, numer telefonu oraz nazwisko i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu,
- nazwę zadania: "Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku"
 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu ofert do Starostwa Powiatowego w Gostyninie.
 

download pdf 3660827 640Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami

 

22.10.2021r.


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 8 października 2021 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Adwokat

Piotr Ogłodziński

08.10.2021 r.

piątek

7.30-11.30

       

 

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

 

download pdf 3660827 640Plik do pobrania w PDF

06.10.2021r.

 


INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

tel. 539 522 155

w  dniach: 6, 12 i 13 października 2021 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a

Radca prawny

Alicja Korkosz

06.10.2021 r.

środa

11.30-15.30

Adwokat

Piotr Ogłodziński

12.10.2021 r.

wtorek

11.30-15.30

Adwokat

Roman Konieczny

13.10.2021 r.

środa

11.30-15.30

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają
bez zmian.

 

download pdf 3660827 640Plik do pobrania w PDF

06.10.2021r.

 

 


 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w IV kwartale 2021 r.

w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie

tel. 539 522 155

w  dniu 5 października 2021 r.

Adwokat/Radca Prawny

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a

Adwokat

Piotr Ogłodziński

    05.10.2021 r.

wtorek

11.30-15.30

       

Pozostałe dyżury adwokatów i radców prawnych oraz dni i godziny pozostają
bez zmian.

 

                                                                                    Starosta Gostyniński

 

                                                                              /-/ Arkadiusz Boruszewski

05.10.2021r.

 


 

Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a

539 522 155

IV kwartał  2021 r.

                                                                       

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Radca Prawny Alicja Korkosz

Nieodpłatna pomoc prawna

04.10.2021r.,           11.10.2021r.,             18.10.2021r.,           25.10.2021r.,       08.11.2021r.,           15.11.2021r.,       22.11.2021r.,           29.11.2021r.,       06.12.2021r.,           13.12.2021r.,       20.12.2021r.,           27.12.2021r.,

Poniedziałek

11.30-15.30

05.10.2021 r.,               12.10.2021 r., 19.10.2021 r.,               26.10.2021 r., 02.11.2021 r.,               09.11.2021 r.,

16.11.2021 r.,               23.11.2021 r.,

30.11.2021 r.,               07.12.2021 r.,

14.12.2021 r.,               21.12.2021 r.,

28.12.2021 r.,

Wtorek

13.10.2021r.,          27.10.2021r., 10.11.2021r.,          24.11.2021r.,               08.12.2021r.,         15.12.2021r.,

22.12.2021r.,             

Środa

Adwokat Roman Konieczny

Nieodpłatna pomoc prawna

06.10.2021r.,         20.10.2021r.,               03.11.2021r.,         17.11.2021r.,               01.12.2021r.,        29.12.2021r.,

Środa

11.30-15.30

07.10.2021 r.,               14.10.2021 r.,

21.10.2021 r.,               28.10.2021 r.,

04.11.2021 r.,               18.11.2021 r.,

25.11.2021 r.,               02.12.2021 r.,

09.12.2021 r.,               16.12.2021 r.,

23.12.2021 r.,               30.12.2021 r.,

Czwartek

01.10.2021 r.,               08.10.2021 r., 15.10.2021 r.,               22.10.2021 r.,

29.10.2021 r.,               05.11.2021 r.,

12.11.2021 r.,               19.11.2021 r.,

26.11.2021 r.,               03.12.2021 r.,

10.12.2021 r.,               17.12.2021 r.,

24.12.2021 r.,               31.12.2021 r.,

Piątek

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

 

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

 

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel. 539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

 

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

 

download pdf 3660827 640 Plik do pobrania w PDF

29.09.2021r.

 

 

Harmonogram dyżurów
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1a

tel. 539 522 155

IV kwartał  2021 r.

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Doktor nauk prawnych, mediator Małgorzata Panek

Nieodpłatna pomoc prawna

04.10.2021 r.,         11.10.2021 r.,             18.10.2021 r.,         25.10.2021 r.,       08.11.2021 r.,         15.11.2021 r.,       22.11.2021 r.,         29.11.2021 r.,       06.12.2021 r.,         13.12.2021 r.,       20.12.2021 r.,         27.12.2021 r.,

Poniedziałek

7.30-11.30

Magister prawa Paulina Panek

Nieodpłatna pomoc prawna

05.10.2021 r.,         12.10.2021 r., 19.10.2021 r.,         26.10.2021 r., 02.11.2021 r.,         09.11.2021 r.,

16.11.2021 r.,         23.11.2021 r.,

30.11.2021 r.,         07.12.2021 r.,

14.12.2021 r.,         21.12.2021 r.,

28.12.2021 r.,

Wtorek

7.30-11.30

Adwokat, doradca obywatelski Konrad Panek

Nieodpłatna pomoc prawna

06.10.2021 r.,       13.10.2021 r.,

20.10.2021 r.,       10.11.2021 r.,

24.11.2021 r.,       08.12.2021 r.,

15.12.2021 r.,       22.12.2021 r.,

29.12.2021 r.,

Środa

7.30-11.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

27.10.2021 r.,       03.11.2021 r.,

17.11.2021 r.,       01.12.2021 r.,

Środa

7.30-11.30

Nieodpłatna pomoc prawna

07.10.2021 r.,       21.10.2021 r.,

28.10.2021 r.,       04.11.2021 r.,

18.11.2021 r.,       25.11.2021 r.,

02.12.2021 r.,       09.12.2021 r.,

23.12.2021 r., 

Czwartek

7.30-11.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

14.10.2021 r.,       16.12.2021 r.,

30.12.2021 r.,

Czwartek

7.30-11.30

Adwokat, doradca obywatelski Michał Rozkosz

Nieodpłatna pomoc prawna

01.10.2021 r.,      15.10.2021 r.,

05.11.2021 r.,       19.11.2021 r.,

03.12.2021 r.,       17.12.2021 r.,

31.12.2021 r.,

Piątek

7.30-11.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

08.10.2021 r.,       22.10.2021 r.,

29.10.2021 r.,       12.11.2021 r.,

26.11.2021 r.,       10.12.2021 r.,

24.12.2021 r.,

Piątek

7.30-11.30

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego www.gostynin.powiat.pl oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładkach Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

 

W dni ustawowo wolne od pracy punkt nieczynny.

 

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod nr tel. 539 522 155 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu i potwierdzeniu terminu wizyty.

 

Rezerwacji terminu porady można dokonać również samodzielnie na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego - www.gostynin.powiat.pl w zakładce Pomoc Prawna, Porady Obywatelskie, Mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

lub w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie - bip.gostynin.powiat.pl
w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

 

download pdf 3660827 640Plik do pobrania w PDF

29.09.2021r.


 

INFORMACJA

dot. zmiany Harmonogramu dyżurów w III kwartale 2021 r.
w PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w Gostyninie

tel. 539 522 155

w dniu 29 września 2021 roku

 

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Łętowo 3

09-470 Bodzanów

Dzień dyżuru

 

 

Godziny dyżuru

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Nieodpłatna pomoc prawna

Doktor nauk prawnych, mediator

Małgorzata Panek

29.09.2021 r.

środa

7.30-11.30

       

 

Pozostałe dyżury adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich oraz dni
i godziny pozostają bez zmian.

 

download pdf 3660827 640Plik do pobrania w PDF

28.09.2021r