Pause
 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Bezpłatna Pomoc Prawna

Zmień wielkość czcionki:

PRAWNA POMOC


Ogłoszenie

Starosty Gostynińskiego

z dnia 3 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo, działając na podstawie z § 24 ust. 5 i art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.) informuję, że

od dnia 5 listopada 2020 r.do dnia 4 grudnia 2020 r. zawieszam bezpośrednią (stacjonarną) obsługę interesantów w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Gostynińskim.

W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
i mediacja są udzielane na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się. W sposób zdalny może być również przeprowadzona mediacja.

Pomoc jest udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail.

Osoby, które chcą skorzystać z porady i otrzymać informację o dostępnych terminach muszą uprzednio:

 1. złożyć ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ wraz z podpisanym oświadczeniem. Można je wypełnić na gotowym formularzu albo sporządzić własnoręcznie wg wzoru (wniosek dostępny na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego adres: www.gostynin.powiat.pl w zakładce Bezpłatna pomoc prawna oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie adres: bip.gostynin.powiat.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna);
 2. następnie zdjęcie lub skan należy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo dostarczyć do urzędu inną dostępną drogą;
 3. po przekazaniu zamówienia do urzędu należy oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W wyjątkowych sytuacjach ZAMÓWIENIE można również przekazać USTNIE, pod numerem
do telefonicznych zapisów na porady tel. 539 522 155,

lub

zarejestrować się na wizytę na stronie Powiatu Gostynińskiego adres: www.gostynin.powiat.pl
w zakładce Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi
lub poprzez BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie pod adresem: http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna - Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, wypełniając dostępne formularze oraz postępując wg zamieszczonych instrukcji.

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim można przekazać pod numerem telefonu 539 522 155, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , listownie na adres Starostwa Powiatowego w Gostyninie, Wydział Organizacyjny, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin lub skrytka ePUAP adres: 2t399jfvv1/skrytka

Do pobrania:

 1. Wzór wniosku o potrzebie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
 2. Anonimowa opinia.

Elektroniczna rejestracja:

Adres strony internetowej: www.gostynin.powiat.pl, zakładka: Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi

BIP: bip.gostynin.powiat.pl, zakładka: Nieodpłatna pomoc prawna - Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną

-------------------


PDF Logo
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 3 listopada 2020 r.


Uchwała Nr 351/2020

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

z dnia 29 października 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2021 roku

Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

 

§1

 

1. Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu,
w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2021 roku.
2. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty określa ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§2

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13 oraz na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego.

 

§3


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostynińskiemu.

 

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 w pdf

pdf Uchwała nr 351/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskirn w 2021 roku.
pdf Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu,w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2021 roku
pdf Formularz oferty

 

 

 


icon ourtours2 ANONIMOWA ANKIETA
icon ourtours2

WNIOSEK W FORMACIE PDF

harmonogram011020201
 
harmonogram011020202
 Harmonogram dyżurów na IV kw. 2020 r. w PNPPINPO w Gostyninie1Harmonogram dyżurów na IV kw. 2020 r. w PNPPINPO w Gostyninie2
Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 08.07.20 r. i 15.07.20 r. w PNPPiNPO w Gostyninie
Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w dniu 10.07.20 r. w PNPP w Gostyninie
1 2
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 2
 

Ogłoszenie

Starosty Gostynińskiego

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo, działając na podstawie §15 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.) informuję, że od dnia 5 sierpnia 2020 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Gostynińskim odbywa się bezpośredniow Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie
z ograniczeniami oraz zachowaniem rygorów sanitarnych. Świadczenie nieodpłatnej pomocy
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość i poza lokalem, w którym znajdują się punkty przysługuje osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać:

 1. bezpośrednio w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod nr tel. 539 522 155 lub rejestracji na wizytę na stronie Powiatu Gostynińskiego pod adresem: www.gostynin.powiat.pl w zakładce Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi lub poprzez BIP Starostwa Powiatowego
  w Gostyninie pod adresem: http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna - Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, dokonując rezerwacji terminu w punktach.
 2. drogą środków porozumiewania się na odległość (zdalna forma porad jest zarezerwowana dla osób, które mają trudności w komunikowaniu się albo trudności
  w poruszaniu się, które uniemożliwiają osobiste przybycie do punktu):
  1. po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod nr tel. 539 522 155 lub
  2. rejestracji na wizytę na stronie Powiatu Gostynińskiego pod adresem: www.gostynin.powiat.pl w zakładce Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi lub poprzez BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie pod adresem: http://bip.gostynin.powiat.pl/ w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna - Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, dokonując rezerwacji w polach „porada na odległość” lub „porada poza punktem” lub
  3. przesyłają na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. skan lub zdjęcie podpisanego wniosku
   o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (wniosek dostępny na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego adres: www.gostynin.powiat.pl w zakładce Bezpłatna pomoc prawna oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie adres: bip.gostynin.powiat.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna).

Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie.

Wszyscy interesanci przybywający w celu uzyskania porady zobowiązani są do:

-        zakrywania ust i nosa przy użyciu m.in. maseczek, przyłbic, chust, szalików,

-        odkażania dłoni płynem dezynfekującym,

-        zachowania bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Osoby z oznakami choroby lub podwyższoną temperaturą ciała nie będą obsługiwane.

Proszę Państwa o wyrozumiałość.

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim można przekazać pod numerem telefonu 539 522 155, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , listownie na adres Starostwa Powiatowego w Gostyninie, Wydział Organizacyjny, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin lub skrytka ePUAP adres: 2t399jfvv1/skrytka

Do pobrania:

 1. Wzór wniosku o potrzebie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległośćdla osób, które mają trudności w komunikowaniu się albo trudności w poruszaniu się, które uniemożliwiają osobiste przybycie do punktu)
 2. Anonimowa opinia

Elektroniczna rejestracja:

Adres strony internetowej: www.gostynin.powiat.pl, zakładka: Pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacja – Zapisy na bezpłatne usługi BIP: bip.gostynin.powiat.pl, zakładka: Nieodpłatna pomoc prawna - Zapisy na nieodpłatną pomoc prawnąpomoc i kwartał 31.03.2020


 

punkt nieodpłatnej pomocy 1punkt nieodpłatnej pomocy 2
Harmonogram pomoc i poradnictwo1Harmonogram pomoc i poradnictwo2Harmonogram pomoc i poradnictwo3Harmonogram pomoc i poradnictwo4

str. 1

str. 2

str. 3


image2249

 

 


 


 

WPiR/m