Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Inwestycje drogowe Powiatu Gostynińskiego

add

 PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1410W SOLEC – ZABORÓW NOWY W M. RYBNE I BABY DOLNE
W dniu 26 czerwca 2019 roku nastąpiło podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy wykonawcy na zadaniepn. ,, Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1410w Solec – Zaborów Nowy w m. Rybne i baby Dolne, którym jest firma Drog – Bet z Sochaczewa. Koszt inwestycji to 301 888,74zł, termin wykonania 30.09.2019 roku. Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 50% kosztów inwestycji.

 

 

X Sesja Rady Powiatu

se1

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ) zwołuję X Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się 25  czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego
i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2018.
6. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gostynińskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Debata nad raportem
        a/ głosy radnych
        b/ głosy mieszkańców
Podjęcie uchwały Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego  w sprawie  udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2018 rok.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w 2018 r.
(opinie Komisji Rady)
Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego  dot. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018r.
Odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Warszawie, Zespołu w Płocku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu  sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
Odczytanie uchwały składu Orzekającego w Warszawie Zespół w Płocku dot. opinii
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 r.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gostynińskiego.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu gostynińskiego.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty  Gostynińskiego.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
14. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
15. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
16. Zakończenie obrad.

Dofinansowana droga w Trębkach

 DSC0624

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał symboliczny czek na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie na inwestycję pn.:,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa”. Szacowany koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego to 3 999 518,14zł. Kwota otrzymanej dotacji wynosi : 1 999 759,00zł. Długość odcinak przebudowywanej drogi wynosi 2,475km. Z rąk wojewody symboliczny czek odebrał Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski. Aktualnie trwają czynności zwiazane z ogłoszonym przetargiem na wykonanie prac.

 

Wyniki Biegu Zamkowego 2019

b5

 

 

5 KM
https://zapisy.inessport.pl/index.php?idm=15&event=563&t=offline
10 KM
https://zapisy.inessport.pl/index.php?idm=15&event=525&t=offline

 

Jubileusz 50 – lecia Poradni

 DSC9588

 

Jubileusz 50 – lecia Poradni
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyninie w czwartek 7 czerwca obchodziła Jubileusz 50 – lecia swojego funkcjonowania. Ta najmniejsza placówka prowadzona przez Powiat Gostyniński, powstała 1 marca 1969 r. a jej pierwszym Dyrektorem był Pan Edward Przygodzki. Na przestrzeni lat Poradnia zmieniała kilkukrotnie swoją lokalizację, zmieniali się Dyrektorzy, zmieniał się również zakres obowiązków placówki, a także jej nazwa.
Obecny Dyrektor Pani Dorota Migdalska podczas Jubileuszu przypomniała historię funkcjonowania placówki oraz zmieniającą się kadrę podczas pięćdziesięciu lat funkcjonowania. Wśród wielu przybyłych gości życzenia i gratulacje składali: Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz-Szewczyk, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Maria Wróblewska, Wiceburmistrz Halina Fijałkowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Reder, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński oraz wielu dyrektorów szkół, placówek i instytucji z całego powiatu. W części artystycznej wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola Nr 4 w Gostyninie oraz nauczyciele z Miejskiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyninie: solistka Monika Mulska, której akompaniował na fortepianie Marcin Kalinowski. Wszystkim byłym i obecnym pracownikom Poradni serdecznie gratulujemy życzymy wszystkiego dobrego na następne lata.
Wydział EK.