Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Nowa umowa z PFRON

umowa1

24 lipca 2019 roku Powiat Gostyniński podpisał kolejną umowę o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.
Umowa dotyczy dofinansowania zakupu nowego pojazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla DPS Czarnów.
Ze strony Powiatu umowę podpisali: Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Maria Wróblewska oraz Skarbnik Powiatu Elżbieta Kijek.
Powiat Gostyniński ma już podpisane porozumienie w sprawie przystąpienia do Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.
 

Mazowiecki instrument aktywizacji sołectw

st1

 

"Mazowiecki instrument aktywizacji sołectw - Mazowsze 2019"
W dniu dzisiejszym w sannickim pałacu umowy w sprawie mazowieckich programów wsparcia podpisali: wicemarszałek Wiesław Raboszuk, radny województwa mazowieckiego Adam Orliński oraz beneficjenci z powiatu gostynińskiego m.in. starosta - Arkadiusz Boruszewski, wicestarosta - Maria Wróblewska, burmistrz miasta i gminy Sanniki - Gabriel Wieczorek oraz skarbnik - Marlena Kunikowska.
Łączna wartość środków przyznanych dla powiatu gostynińskiego wyniosła 562 tys. zł.

Program współpracy dla NGO

NGO

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. W związku z powyższym, Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza zainteresowane podmioty pozarządowe do udziału w tworzeniu programu współpracy za pomocą formularza konsultacyjnego. Zgłoszone propozycje będą poddane konsultacjom społecznym, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy
Zachęcamy do wzięcia udziału zainteresowane podmioty.

Agroenergia - dotacje dla rolników

oze aaww

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w programie Agroenergia
Jak informuje NFOŚiGW, program Agroenergia zakłada dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości powietrza

Odbyła się X Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

sesjaaa

 

W dniu 25 czerwca 2019 r. odbyła się X Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.


Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła :

  • Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2018.

oraz podjęła uchwały:

  • w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2018 rok.
  • w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
  • w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gostynińskiego.
  • w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu gostynińskiego.
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Gostynińskiego.
  • zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2019.