Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Spotkanie "Zapytaj o Fundusze dla Organizacji Pozarządowych"

zapro fundusze

Starosta Gostyniński zaprasza na spotkanie "Zapytaj o Fundusze dla Organizacji Pozarządowych" z udziałem przedstawicieli instytucji wspomagających działalność i finansowanie organizacji i stowarzyszeń.

 

Konkurs dla aktywnych

ksow

KOMUNIKAT SPECJALNY

Przypominamy, że do 17 stycznia 2020 r. trwa konkurs nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021! W tegorocznym naborze do podziału między Partnerów KSOW jest 1.200.000 zł a o wsparcie mogą się ubiegać m.in. imprezy lokalne, szkolenia, wydawnictwa czy wyjazdy studyjne związane z rozwojem obszarów wiejskich!

Aktualne dokumenty dwukrotnie znowelizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich

Zapraszamy do składania wniosków, jednocześnie proponując konsultacje wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku na poziomie regionalnym w konkursie 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. Konsultacje odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, pokój 118 w dniach 9 i 10 stycznia 2020 r., w godz. 9.00 – 15.00. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerami tel.: 22 59 79 258 , 22 59 79 375 oraz 22 59 79 386. Zapraszamy maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji. Przed konsultacjami prosimy o szczegółowe zapoznanie się dokumentacją konkursową.

Jednocześnie informujemy, że Jednostka Centralna KSOW zaprasza w dniach 8 i 13 stycznia 2020 r. na konsultacje projektów realizowanych na poziomie krajowym. JC KSOW przyjmuje zgłoszenia telefonicznie pod numerem tel. 22 623 28 41. Spotkania odbędą się w siedzibie MRiRW w Warszawie, ul. Wspólna 30.

Czyli wystarczy:

1.      BYĆ PARTNEREM KSOW

2.      MIEĆ POMYSŁ

3.      ZGROMADZIĆ WYMAGANĄ DOKUMENTACJĘ I WYPEŁNIĆ WNIOSEK

4.      ZŁOŻYĆ WSZYSTKO W WYMAGANYM TERMINIE

 

 

Umowa o przewozach autobusowych

podpisa

W dniu 30 grudnia 2019r. Starosta Gostyniński – Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta - Maria Wróblewska i Skarbnik Powiatu – Elżbieta Kijek podpisali z Wojewodą Mazowieckim umowę o objęcie w 2020r. dopłatą realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi .
Podpisana umowa umożliwi uruchomienie od 2 stycznia 2020r. przewozów autobusowych o użyteczności publicznej na 3 liniach:
1    Sanniki – Pacyna - Rybie -Szczawin Kościelny- Gostynin
2    Romanów – Pacyna – Trębki – Gostynin
3    Żychlin -Szczawin Kościelny- Gostynin

Powiat na ten cel uzyskał z Budżetu Państwa dofinansowanie w wysokości  do 71 820,00 zł. Szacowany, całkowity koszt realizacji zadania to 82 600 zł.
Uruchomienie nowych linii i dodatkowych kursów ułatwi swobodne komunikowanie się i przemieszczanie mieszkańców a w szczególności dojazd dzieci i młodzieży do placówek oświatowych.

Powiatowa Wigilia 2019

wigd

 

Grudzień to ostatni miesiąc w roku, a więc szczególny okres w życiu każdego z nas. Dokonujemy pierwszych podsumowań i zastanawiamy się nad planami na kolejne 12 miesięcy. To także okres Świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie wszyscy myślimy        o  spędzeniu czasu z rodziną, wspólnej wigilijnej kolacji, ubieraniu choinki czy wręczaniu sobie nawzajem prezentów.
    W dniu 19 grudnia 2019 roku „magię świąt” Starostwo Powiatowe w Gostyninie przeniosło także w mury urzędu. W siedzibie urzędu odbyła się uroczysta wigilia. Wydarzenie  to już nikogo nie dziwi i jest stałym punktem w corocznym kalendarzu. Na uroczystość tą przybył między  innymi:  ks. bp dr hab. Wojciech Osiał, ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski ks. Zbigniew Ciechomski, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie    w osobie Zastępcy Komendanta  podinsp. Robert Koper, przedstawiciele KP PSP w Gostyninie w osobach Komendant st. bryg. mgr  inż. Roman Kossobudzki i Zastępca Komendanta mł. bryg. mgr Mariusz Ostrowski, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, samorządowcy szczebla gminnego i powiatowego z terenu powiatu gostynińskiego, dyrektorzy szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu oraz emeryci i pracownicy Starostwa .
W świąteczną atmosferę nas wszystkich wprowadziły Dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Gostyninie poprzez przygotowany przez nich występ artystyczno -muzyczny.
Wigilia pracownicza, to doskonały sposób by powiedzieć wszystkim „Dziękuję”. Przede wszystkim: dyrektorom, kierownikom, pracownikom, służbom dbającym na co dzień o nasze bezpieczeństwo oraz tym, którzy przez ten upływający rok razem pracowali na nasz sukces. Jeszcze raz wszystkim wymienionym i tym którzy, zostali pominięci z głębi serca za ich pracę i przybycie dziękujemy.

 

Podpisanie umowy z Wojewodą

daa

Przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego (Starosta, Wicestarosta, Skarbnik Powiatu) w dniu 18 grudnia 2019 r. udali się do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w celu podpisania umowy o udzieleniu dotacji w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn. ,,Przebudowa drogi nr 1431W od drogi woj. nr 573 Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do granicy województwa (od miejscowości Trębki do miejscowości Białka) ”. Całkowita kwota dotacji na wyżej wymienioną inwestycję wynosi 80%..