POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

          ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

INFORMACJE POWIATOWE

Strategia Powiatu Gostynińskiego

STARTEGIA

Przedstawiamy do konsultacji społecznej tekst Strategii Powiatu Gostynińskiego na lata 2015-2030. Jest to dokument wypracowany wspólnie z Wydziałami i Jednostkami Starostwa Powiatowego w Gostyninie. Zawiera główne tezy i informacje, które stają się z dniem dzisiejszym przedmiotem konsultacji społecznych. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny 24 235 33 20. Przedstawiony dokument zostanie równolegle przedłożony: Zarządowi Powiatu Gostynińskiego, Komisjom i Radzie Powiatu Gostynińskiego oraz wszystkim Gminom Powiatu celem konsultacji i wspólnego działania.

 

Wersja bez kompresji.

 

Wręczenie nagród XI Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego

 DSC1344

W dniu 4 grudnia br. odbyło się wręczenie nagród XI Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” organizowanego dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli znajdujących się na terenie powiatu gostynińskiego.

XI Edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn.: „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” została ogłoszona w marcu bieżącego roku.
Celem Konkursu jest promowanie selektywnej zbiórki surowców oraz zaangażowanie dzieci, młodzieży, personelu szkół oraz rodziców w segregowanie odpadów. Konkurs organizowany jest w 6 kategoriach: szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, zużyte baterie, metale oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Do Konkursu zgłosiły udział 21 placówki oświatowe w tym:  4 przedszkola,  9 szkół podstawowych, 3 zespoły szkół podstawowych i gimnazjów, 3 gimnazja,  2 szkoły średnie.
Nagrody zakupiono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Laureaci I miejsca otrzymali nagrody za kwotę ok. 1000 zł, laureaci II miejsca otrzymali nagrody za kwotę ok. 800 zł, laureaci III miejsca otrzymali nagrody za kwotę ok. 200 zł .
W trakcie trwania Konkursu tj. od marca do 31 października 2015r. zebrano w sumie ponad 47 ton surowców wtórnych w tym:  ponad 3 ton szkła, ponad 4 tony tworzyw sztucznych, ponad  5 ton metali, ponad 1 tonę baterii, ponad 32 tony makulatury oraz ponad 700 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Oto wyniki XI Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”:

W kategorii „Szkło”
I miejsce uzyskał Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu,  
II miejsce  uzyskała Szkoła Podstawowa w Białotarsku,
III miejsce  Szkoła Podstawowa w Pacynie,

W kategorii „Tworzywa sztuczne”
I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Teodorowie,
II miejsce  uzyskała Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie     
III miejsce  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gostyninie.

W kategorii „Metale”
I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Trębkach,
II miejsce Gimnazjum Nr 2 w Gostyninie,
III miejsce  Gimnazjum nr 1 w Gostyninie

W kategorii „Makulatura”  
I miejsce uzyskało Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym,  
II miejsce Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gostyninie,
III miejsce  Liceum Ogólnokształcące  w Gostyninie

W kategorii „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”
I miejsce uzyskało Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie ,
II miejsce Przedszkole Samorządowe w Pacynie z siedzibą w Skrzeszewach,   
III miejsce  Zespół Szkoły im. m. Skłodowskiej-Curie w Gostyninie

W kategorii „Baterie”
I miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa w Zwoleniu ,
II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gostyninie,
III miejsce  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku

Serdeczne podziękowania należą się dzieciom i młodzieży, ale także nauczycielom - opiekunom za ich wkład i zaangażowanie w organizację konkursu na terenie szkół i przedszkoli.

LOSY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Z inicjatywy Pana Starosty przeprowadzono badanie losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w latach 2011-2015. Przedstawione tabele i wykresy pokazują cześć zgromadzonego materiału w rozbiciu na absolwentów liceów i techników.

Materiał został opracowany w oparciu o dane uzyskane od Dyrektorów szkół.

Od 1 grudnia przetwórcy z sektora rolno-spożywczego mogą składać wnioski o pomoc

arimr

Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". Jest to pewnego rodzaju kontynuacja pomocy rozdzielanej przez ARiMR w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", które finansowane było  z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, choć są w niej nowe elementy.

Szczegóły na stronie: www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/juz-od-1-grudnia-przetworcy-z-sektora-rolno-spozywczego-moga-skladac-wnioski-o-pomoc.html

Sesja Rady Powiatu

DSC 1574

W dniu 26 listopada 2015 r odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła  Przewodnicząca  Rady Powiatu  Katarzyna  Osowicz- Szewczyk.   
 Rada Powiatu przyjęła  informację  Zarządu Powiatu Gostynińskiego o stanie realizacji inwestycji powiatowych w 2015r.
    Ponadto Rada Powiatu podjęła cztery uchwały :
   - w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2016 rok
    -w sprawie: zmiany załącznika nr 1  do Uchwały nr X/46/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie  określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
   - zmieniającą Uchwałę w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na  lata 2015-2024.
   - zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015.

INFORMACJE POWIATOWE

VI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze ...

Powiatowy Konkurs fotograficzny 2019

 

IX EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PRZYRODA GOSTYNIŃSKA W OBIEKTYWIE”
Starosta Gostyniński, po rocznej przerwie, po ...

WYDARZENIA W REGIONIE

 
   
TERMOMODERNIZACJA – TO SIĘ OPŁACA
  TERMOMODERNIZACJA – TO SIĘ OPŁACA Dnia 15 lutego w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyło się seminarium pt.: ...
„OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo".
  Szanowni Państwo, w imieniu Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, informujemy o szkoleniu ...
Gala 20-lecia Powiatu Ciechanowskiego
W dniu 2 lutego Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska reprezentowała Powiat Gostyniński podczas uroczystych obchodów ...
Budowa gazociągu na terenie Powiatu Gostynińskiego
. Przekazujemy materiały informacyjne opracowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

SAMORZĄD MAZOWIECKI

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w ...
Kondolencje
Pani Mieczysławie Gientce    pracownikowi Starostwa Powiatowego w Gostyninie szczere ...

Nasz adres

  • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
  • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345