INFORMACJE POWIATOWE

Komunikat Sanepidu

sanepid

Krajowy Ośrodek ds. Grypy, w celu zapobieżenia zachorowaniom i dalszemu szerzeniu się grypy, zaleca:

1. Regularne, coroczne szczepienie przeciwko grypie.

2. Regularne mycie rąk. Częste mycie rąk wodą i mydłem, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe środkiem dezynfekującymi na bazie alkoholu, zmniejsza ryzyko zakażenia przenoszonego przez ręce zanieczyszczone wirusami grypy.

3. Unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi.

4. W przypadku wystąpienia objawów grypowych pozostanie w domu, a gdy konieczne jest przebywania poza domem - unikanie tłumu i masowych zgromadzeń.

5. Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu oraz kichania, najlepiej przy pomocy chusteczki, ewentualnie rękoma, które następnie należy umyć wodą i mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.

Bieżące informacje w zakresie zakażeń wirusem grypy (sezonowej i grypy A/H1N1v) są dostępne na stronach internetowych:

Ministerstwa Zdrowia

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny

grypoodporni.pl

szczepienia.info

 

 

Stypendia Marszałka

MARSZ 4

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał stypendia naukowe najzdolniejszym.

W spotkaniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego wzięło udział 36 najzdolniejszych uczniów z terenu całego Mazowsza, którzy uzyskali najlepsze wyniki punktowe.

Wśród tej grupy uczniów znalazł się uczeń klasy drugiej technikum budowlanego z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego - Wiktor Rękawiecki, jako jedyny przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych z Gostynina.

Aby otrzymać stypendium, uczniowie musieli spełnić szereg kryteriów. Na dodatkowe punkty mogli liczyć laureaci i finaliści konkursów lub olimpiad. Na realizację czterech edycji programu stypendialnego w ramach RPO WM 2014–2020 zarezerwowano ponad 13,5 mln zł

Najlepsi uczniowie ze stypendiami

Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał stypendia naukowe najzdolniejszym uczniom. Wsparcie otrzymają 234 osoby z Warszawy i 167 z subregionu okołowarszawskiego.

To już ósma edycja programów stypendialnych dla mazowieckiej młodzieży. Tegoroczną nowością była możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe przez uczniów szkół zawodowych.

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka stypendia otrzymało łącznie 640 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 118 uczy się w Warszawie, a 95 w podwarszawskich szkołach. Pomoc – 420 zł miesięcznie – zostanie wypłacona w dwóch transzach w I i II kwartale br.
 

 Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych:

  • Ciechanów – z Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku i z Zespołu Szkół nr 2 w Mławie,

  • Ostrołęka – z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie i z Technikum nr 2 w Wyszkowie,

  • Płock – z Zespołu Szkól Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu i z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie,

  • Radom – z Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu i z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu,

  • Siedlce – z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach i z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Siedlcach,

  • Warszawa – z Technikum w Mszczonowie, z Zespołu Szkół Nr 14 w Warszawie i z Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego w Warszawie.

Celem udzielania stypendiów jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół zawodowych z obszaru Województwa Mazowieckiego zgodnie z „Indywidualnym Planem Rozwoju Zawodowego” opracowanym przez nauczyciela-opiekuna dydaktycznego w porozumieniu z uczniem i jego opiekunami prawnymi.

 

Gratulacje dla Wiktora z GCE

Samorząd Uczniowski GCE gratuluje sukcesów naszemu wyjątkowemu koledze Wiktorowi Rękawieckiemu, który 27 stycznia 2016 roku w Warszawie z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, odebrał stypendium marszałkowskie dla uczniów szkół zawodowych Spośród 36 nagradzanych uczniów Wiktor osiągnął jeden z najlepszych wyników punktowych z całego Mazowsza. Nasz uczeń w okręgu płockim uzyskał 3 miejsce, większą ilość punktów od Wiktora uzyskali jedynie uczniowie z ZSE-K w Płocku i ZSCKR w Studzieńcu . Wobec powyższych faktów nasz Wiktor z GCE był jedynym uczniem z Gostynina wyróżnionym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Gostynińskie Centrum Edukacyjne to zespół szkół kształcących w kilkunastu zawodach, rok 2015/2016 okazał się niezwykle pomyślny dla ucznia Technikum Budowlanego – Wiktora Rękawieckiego, który zdobył wysoką średnią ocen - 5,30. Wiktor otrzymał nie tylko StypendiumMarszałka Województwa Mazowieckiego ale również prestiżowe Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Uczeń Wiktor Rękawiecki jest absolwentem Gimnazjum w Solcu, pochodzi z podgostynińskiej miejscowości, z zdolnionej rodziny, gdyż jego rodzeństwo także otrzymywało stypendium premiera Już w pierwszej klasie określił swoje cele i ambicje- chce studiować architekturę, stąd wysokie średnie powyżej 5.0 z przedmiotów zawodowych, fizyki i matematyki. Opiekunem dydaktycznym Wiktora jest pani Bogumiła Łoś.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

XV Sesja Rady Powiatu

DSC 1827

W dniu 28 stycznia 2016 r odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła  Przewodnicząca  Rady Powiatu  Katarzyna  Osowicz- Szewczyk.   
Rada Powiatu podjęła trzy uchwały :

- w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego, położonej w Gostyninie przy  ul. Kowalskiej 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 525/2 o pow. 0,5274 ha (Kw nr PL1G/00023421/0)
- w sprawie przyjęcia kierunków działania zarządu powiatu na rok 2016
- w sprawie :przyjęcia planów pracy stałych  komisji Rady Powiatu na 2016r.
 
Ponadto Rada Powiatu przyjęła  sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.

Porządek posiedzenia XV sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

sesja

Biuro Rady informuje, iż XV sesja Rady Powiatu Gostynińskiego odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 roku (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

"Bezpieczne ferie" w powiecie gostynińskim

ferie1

Już od 1 lutego 2016 roku na terenie województwa mazowieckiego rozpoczną się zimowe ferie. Gostynińscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo wszystkich korzystających z zimowego wypoczynku prowadzić będą akcję ,,Bezpieczne ferie". Działania te ukierunkowane są na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz spotkania z dziećmi w szkołach. Wczoraj (19.01.) policjanci spotkali się z dziećmi ze szkół w Sokołowie. Funkcjonariusze omówili podstawowe zasady spędzania wolnego czasu zarówno w miejscu zamieszkania jak też poza nim. Zwrócili uwagę, że najbezpieczniejsze są zabawy na zorganizowanych lodowiskach czy ślizgawkach. Przestrzegali najmłodszych przed korzystaniem z wypoczynku na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz bez opieki osoby dorosłej. Omówione zostały również zasady poruszania się po drogach w ramach programu "Bezpieczny i niechroniony", a na zakończenie spotkań policjanci wręczyli uczniom elementy odblaskowe. Ale bezpieczny zimowy wypoczynek to nie tylko szkolne pogadanki. Policjanci w trakcie trwania ferii zwrócą szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Należy liczyć się ze wzmożonymi kontrolami prędkości, stanu trzeźwości czy stanów technicznych pojazdów. Szczególną uwagę policjanci poświęcą na kontrolę autokarów i kierujących przewożących dzieci na zimowy wypoczynek. Informujemy, że ze względów organizacyjnych, potrzebę sprawdzenia autokaru należy zgłosić pisemnie, co najmniej 7 dni przed planowanym wyjazdem na adres: Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie Wydział Ruchu Drogowego ul. 3go Maja 17 lub złożyć osobiście. We wniosku o kontrolę należy wskazać miejsce kontroli, datę, godzinę oraz dane przewoźnika. Ponadto każdorazowo należy podawać numer telefonu do kontaktu (organizatora wycieczki, kierowcy autokaru) w przedmiotowej sprawie. Czas trwania kontroli to około 30 minut. Wyznaczone są dwa miejsca do kontroli autokarów: - Gostynin, parking przy MCK ul. 18 stycznia - Gostynin, parking przy dworcu PKS ul. Zamkowa. Niezależnie od powyższego, w sytuacji kiedy kontrola nie była zgłoszona wcześniej, a organizator wyjazdu w chwili podstawienia autokaru ma uzasadnione podejrzenie, że kierowca może być pod wpływem alkoholu, bądź stan techniczny pojazdu budzi poważne zastrzeżenia należy poinformować Dyżurnego KPP w Gostyninie pod nr telefonu 997, który skieruje na miejsce patrol Policji.

Załącznik:
Wniosek o kontrole autobusu

sierż.szt. Dorota Słomkowska KPP w Gostyninie

INFORMACJE POWIATOWE

V Sesja Rady Powiatu
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ...
W dniu 16 stycznia br. w Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

          ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Ogłoszenie w sprawie ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Wolontariat

Has no content to show!

Nasz adres

  • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
  • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345