Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

BITWA REGIONÓW 2022

Bbb1
 

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski "O Uśmiech Plastusia"

zzz1

20 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym odbył się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski "O Uśmiech Plastusia" zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Szczawinie KościelnymKonkurs ten organizowany jest w celu upamiętnienia postaci M. Kownackiej, urodzonej w Słupie, na terenie gminy Szczawin Kościelny, powiat gostyniński. Do rywalizacji przystąpiło trzydzieścioro dzieci z różnych przedszkoli i szkół z terenu powiatu gostynińskiego. Jest to bardzo duża frekwencja, dlatego jury w składzie: Wójt Gminy Szczawin Barbara Stępniak, Katarzyna Leśniewska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba w Gostyninie, Łukasz Jarzyński - Teatr Form Wielu w Płocku, Anna Witkoś – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu oraz Ewa Chodorowska – Dyrektor GOK po długich i intensywnych obradach wyłonili zwycięzców konkursu. Laureatom nagrody wręczał Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski. Tego samego dnia wręczono także nagrody w III Powiatowym Konkursie Plastycznym "Bohaterowie utworów Marii Kownackiej Malowani Dziecięcą Wyobraźnią". Plastyczne zmagania oceniano w dwóch kategoriach wiekowych i dwóch formach - praca płaska oraz praca przestrzenna. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje. Wszyscy uczestnicy konkursu za piękną recytację i udział w konkursie otrzymali gromkie brawa, pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wybór laureatów był niełatwy, ponieważ wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Dzień Strażaka w Powiecie Gostynińskim

zz1

Dzień Strażaka w Powiecie Gostynińskim

            „Gostyniński Zamek” był świadkiem wielu podniosłych spotkań i wydarzeń. W piątek, 20 maja 2022 roku na dziedzińcu zamku odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz Dniem Strażaka. Święto strażaków i straży pożarnej, chociaż oficjalnie ustanowione dopiero w 2002 r., od setek lat obchodzone jest w Polsce w dniu imienia patrona tej grupy zawodowej, św. Floriana, 4-go maja.

            Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka był doskonałą okazją do refleksji i podsumowań, ale też do wspomnień o ludziach, którzy budowali tą formację, do wyraźnego podkreślenia ich zasłóg oraz do wręczenia wszystkim zasłużonym orderów, odznaczeń, aktów nadania oraz wyższych stopni i innych wyróżnień jak również sprzętu w postaci samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Sokołów jako wyraz wdzięczności, uznania i szacunku dla ludzi, którzy wkładają swój wysiłek oraz zaangażowanie w działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

            Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski wraz z Wicestarostą Gostynińskim Marią Wróblewską i Przewodniczącą Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyną Osowicz-Szewczyk złożyli na ręce Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Nowosielskiego

oraz Komendanta Powiatowego PSP w Gostyninie st.bryg. Mariusza Ostrowskiego najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje za włożony wysiłek w podniesienie zdolności operacyjnych jednostek, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa na terenie Powiatu Gostynińskiego.

            Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna, zostały powołane, aby stać na posterunku i służyć, chroniąc swoich mieszkańców przed niszczycielskimi żywiołami. Społeczeństwo bardzo wysoko ocenia ogromne zaangażowanie strażaków-ratowników, widząc ich poświęcenie w niesieniu pomocy każdemu potrzebującemu człowiekowi.

            „Świadomość, jak niezwykle ryzykowna i wymagająca jest Wasza służba zobowiązuje do wyraźnego podkreślenia, jak ważnym jesteście ogniwem w ratowaniu ludzkiego życia-niejednokrotnie z narażeniem własnego”- mówił Starosta Gostyniński. Doceniając Wasz wysiłek i trud oraz gotowość do ofiarnego działania Wszystkim Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Gostyninie oraz Druhnom i Druhom z Jednostek OSP serdecznie dziękuję za profesjonalizm w czasie akcji ratowniczych, odwagę oraz nieustanną chęć niesienia pomocy potrzebującym. Życzę wam, by następne lata sprzyjały realizacji nowych pomysłów i kontynuacji rozpoczętych inicjatyw. Serdecznie gratuluję tak pięknego jubileuszu i życzę Wszystkim Strażakom osobistego szczęścia oraz satysfakcji z pełnionej służby.

Tekst i zdjęcia; Janusz Brudnowski

Wydział Promocji

Starostwo Powiatowe w Gostyninie

 

odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

zdjęcie 1

 

 

W dniu 19 maja 2022 r. odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła:
1)    Informację o realizacji programu współpracy Powiatu Gostynińskiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2021;
2)    Informację Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2021;

 oraz podjęła następujące uchwały:
1)    Uchwałę Nr XXXVIII/230/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na zlecenie Powiatu Gostynińskiego;
2)    Uchwałę Nr XXXVIII/231/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 maja 2022 r.    zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2022-2027;
3)    Uchwałę Nr XXXVIII/232/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 maja 2022 r.  zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2022.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

POWIATOWY TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W GOSTYNIŃSKIM CENTRUM EDUKACYJNYM

1 20612

 

13 maja 2022 roku Wojewoda Mazowiecki z Mazowieckim Kuratorem Oświaty konferencją „Zawsze bezpieczniej – profilaktyka zagrożeń” rozpoczęli Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa. Do projektu przystąpiło Gostynińskie Centrum Edukacyjne organizując wykłady dotyczące bezpieczeństwa uczniów, jako uczestników ruchu drogowego.

Uroczyste otwarcie w placówce szkolnej odbyło się 18 maja 2022 roku z udziałem Pana Arkadiusza Boruszewskiego Starosty Gostynińskiego, Pani Marii Wróblewskiej Wicestarosty Gostynińskiego oraz Pana Tomasza Matuszewskiego Zastępcy Dyrektora Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który poprowadził zajęcia profilaktyczne skierowane dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

W kolejnych dniach zajęcia poprowadzą Pani Monika Świderek oraz Pan Sebastian Jaros -instruktorzy nauki jazdy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

Inicjatywa ma na celu przypomnienie i utrwalenie zasad związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, co nabiera szczególnego znaczenia przed zbliżającymi się wakacjami.

 

Wojciech Kiełbasa

Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego      

 

fot. Janusz Brudnowski
Starostwo Powiatowe w Gostyninie
foto nr 1, źródło: https://www.kuratorium.waw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-20612.jpg