Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Powiat Gostyniński pozyskał dofinansowanie na budowę sali sportowej przy SOSW z programu Polski Ład

sosw1

 

 

Znane są już wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Powiat Gostyniński otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 950 000,00 zł na realizację zadania „Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie”.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przy SOSW w Gostyninie powstanie sala sportowa wraz z zapleczem sanitarnym. Realizacja zadania będzie obejmowała również zagospodarowanie terenu wokół sali sportowej w postaci chodników oraz parkingu. Funkcjonalnie oba budynki: istniejący ośrodek oraz sala sportowa będą stanowiły jedną całość.

Powyższa inwestycja zapewni odpowiednie warunki do realizacji zajęć wychowania fizycznego, a także zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy uczniów, co jest szczególnie istotne w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stworzone zostanie zaplecze sportowe do prowadzenia zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych.

SOSW zyska nowoczesną bazę sportowo – rehabilitacyjną, która przyczyni się
do podniesienia komfortu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowo wybudowana sala sportowa będzie również wspaniałym miejscem do organizacji różnorodnych wydarzeń szkolnych oraz inicjatyw sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt realizacji zadania: 5 500 000,00 zł.

 

Magdalena Krupińska

Wydział Edukacji i Kultury

 

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2022

 DSC1292

 

W dniu 28 maja 2022 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Gostynińskim zorganizowało na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Bratoszewo” Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań rodzinom zastępczym za codzienny trud, troskę i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprosił do wspólnej zabawy rodziny zastępcze wraz z dziećmi oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych „Bratoszewo”, „Dom dla Dzieci”, „Horyzont”. W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowane zostały warsztaty ze swobodnej zabawy malarskiej metodą Arno Sterna, które poprowadziła Pani Edyta Anyszka. Dzieci mogły wziąć udział w zabawach sportowych i integracyjnych przygotowanych przez Grupę Patriot Team w ramach projektu „Pomagaj przez sport”. Opiekunowie z kolei mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach relaksacyjnych, które poprowadziła Pani Milena Waćkowska. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty kosmetyczne przygotowane i poprowadzone przez Panią Wiolettę Aronowską.

Dzięki obecności funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie oraz druhów strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Białotarsku dzieci mogły poznać specyfikę pracy policjanta, strażaka i uzyskać informację na temat zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Za sprawą żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 64 Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku dzieci mogły zapoznać się z tematyką wojskową, odbyła się również prezentacja sprzętu wojskowego. Pan Arkadiusz Wiśniewski z Firmy Husar przybliżył dzieciom pracę kierowcy zawodowego, dzieci miały możliwość zobaczenia jak to jest być za „sterem ciężarówki”.

W obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego w osobach Pana Arkadiusza Boruszewskiego Starosty Gostynińskiego, Pana Michała Bartosiaka Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego, Pani Elżbiety Kijek Skarbnika Powiatu Gostynińskiego, jak również przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz przedstawiciele organizacji działających w obszarze pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność oraz tym osobom i firmom, które przyczyniły się do organizacji tego wyjątkowego dnia.

Sponsorami uroczystości byli:

Art - Mar Artur Gozdowski; Staropolska Masarnia Sp. z o.o.; Ogrody, budowa – projektowanie – Aldona Barańska; Doradztwo finansowe - Pan Krzysztof Giziński; POL-HURT Pan Krzysztof Skowroński; Drukarnia Szmydt Państwo Ewa i Krzysztof Szmydt; Kaczmarek Electric Pan Artur Szulwach; Markety Netto, NETTO Gostynin; Leśny Dwór – Pani Izabela Kopiec; Hurtownia Owoców Cytrus; Hurtownia Opakowań ART – Pak; Pan Witold Kwiatkowski – Daunpol Usługi i szkolenia BHP, ppoż; Pan Tomasz Kwiatkowski – PPH UNIGUM; Pan Arkadiusz Wiśniewski Firma Husar, Kellogg’s Kutno, Piekarnia Dubielak.

Partnerami przy organizacji tego uroczystego dnia byli: Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie, Ochotnicza Straż Pożarna w Białotarsku, 64 Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Płocku, Patriot Team Płock Centrum Treningu Personalnego, Pan Michał Bartosiak wraz z wolontariuszami z Fabryki Tęczowo.

Nawiązując do obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż prowadzi ciągły nabór kandydatów do pełnienia funkcji  rodziny zastępczej, więc jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej serdecznie zapraszamy do naszej jednostki. Być może również i Ty mógłbyś zostać rodzicem zastępczym.

 

Barbara Budner
Zastępca dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

   

Wnioski o dopłaty do nawozów ARiMR

arimr logo

 

Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. 30 i 31 maja biura powiatowe ARiMR czynne dłużej

W związku z kończącym się naborem wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych biura powiatowe ARiMR będą czynne 30 i 31 maja 2022 r. do godz. 18. W szczególnych przypadkach czas pracy będzie można wydłużyć.

Przypominamy, że tylko do 31 maja 2022 r. można składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Wniosek o udzielenie takiej pomocy składa się w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Aby umożliwić jak największej liczbie rolników złożenie takich wniosków, kierownictwo ARiMR podjęło decyzję o wydłużeniu 30 i 31 maja czasu pracy biur powiatowych do godz. 18. W wyjątkowych przypadkach placówki mogą być czynne dłużej.

Dofinansowanie przysługuje do zakupu do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, który miał miejsce między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Dotychczas na złożenie wniosku zdecydowało się ok. 370 tys. rolników.

Do formularza wniosku rolnicy są zobowiązani dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające zakup nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. By usprawnić proces weryfikacji wniosków można za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR wprowadzić dane z faktur do specjalnej aplikacji, z której automatycznie zostaną one pobrane do systemu naliczającego rolnikowi wsparcie. Zachęcamy, by korzystać z tej możliwości, ponieważ znacznie przyspieszy to proces naliczania dofinansowania. Logowanie do PUE ARiMR następuje przy użyciu danych wykorzystywanych w aplikacji eWniosekPlus.

O dopłatę do nawozów producent rolny może ubiegać się jedynie po złożeniu wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej za 2022 rok. Ponadto musi on mieć nadany numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz posiadać status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Jak obliczana jest pomoc?

Do wyliczenia wysokości pomocy stosuje się specjalny dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, oblicza się wysokość pomocy na podstawie określonych stawek, które wynoszą:

  • 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub
  • 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).

Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha.

Po drugie, aby wyliczyć wysokość pomocy, obliczana jest różnica pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. a tymi, które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu potrzebne są dane potwierdzające poniesione koszty. W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musi posiadać i dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy. Jeśli natomiast nie ma dokumentów księgowych potwierdzających zakup nawozów w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., koszty zostaną wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa. W ten sposób będzie można obliczyć różnicę w cenie tony nawozów w tych okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. – 15 maja 2022 r. wyliczona zostanie wysokość pomocy.

Po porównaniu obydwu kwot (tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów) właściwą stawką pomocy jest mniejsza z nich.

Pierwotnie nabór wniosków o dopłaty do nawozów miał się zakończyć 16 maja 2022 r.

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

 DSC1406

 

 

W niedzielę 29 maja na Gostynińskim Zalewie odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane z okazji Dnia Dziecka.

Zawody w wędkarstwie spławikowym Honorowym Patronatem objął Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, który wraz z Burmistrzem Miasta Gostynina Pawłem Kalinowskim i gronem firm prywatnych wsparli ten szczytny cel, dzięki czemu Stowarzyszenie Miłośników Zalewu Piechota wraz z Zarządem Koła 108 Polskiego Związku Wędkarskiego w Gostyninie mógł zorganizować tą wspaniałą, sportową rywalizację. W biurze zawodów zarejestrowało się 40 uczestników, którzy po wylosowaniu stanowiska przystąpili do zmagań. Dzięki przychylnej w tym dniu pogodzie zawodnikom dopisywały humory i „brania”, często zakończone sukcesem. Starosta Gostyniński podziękował organizatorom za włożony wysiłek w zorganizowanie zawodów na tak wysokim poziome oraz pogratulował wszystkim uczestnikom udanych połowów i zdobytych nagród-wszyscy zawodnicy otrzymali upominki, pamiątkowe dyplomy, a osoby z najwyższymi wynikami okolicznościowe statuetki.

Tradycyjnie po zakończeniu zmagań spinningowych na wszystkich uczestników, jak   i rodziców-opiekunów czekał ciepły poczęstunek, lemoniada, lody oraz pokaz sprzętu strażackiego z jednostek OSP Białotarsk i OSP Lucień.

   

Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe

zsa1

Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe z wizytą u Starosty

            Stowarzyszenia grupują ludzi, którzy tworzą dobrowolny związek, zawiązany do realizacji wspólnych zamierzeń, zainteresowań oraz poszukiwań. Niewątpliwie takimi stowarzyszeniami są towarzystwa i stowarzyszenia naukowe. Odgrywają one, jako społeczny ruch naukowy, niezwykle ważną rolę w rozwoju cywilizacyjnym i kulturowym oraz są nieodzownym elementem polityki publicznej. Organizacje te zajmują ważne miejsce w nauce polskiej, kulturze oraz w życiu społeczno-gospodarczym naszego kraju.

            Tradycja towarzystw i innych organizacji naukowych w Polsce sięga XV wieku, kiedy to ok. 1489r. założono stowarzyszenie naukowo-filozoficzne Sodalitas Litteraria Vistulana (Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie) z siedzibą w Krakowie. Prawdziwy rozkwit przypadł na początek XIX wieku i wynikał bezpośrednio z prądów oświecenia.

            W organizacjach tych zrzeszali się najznamienitsi przedstawiciele swoich czasów. Towarzystwa naukowe w wyniku działań represyjnych zaborców, nasilających się zwłaszcza po powstaniach, musiały niejednokrotnie zawieszać swoją działalność lub ulegały rozwiązaniu. Po strajkach akademickich i protestach narodowych w latach 1905–1907 zaczęły odradzać się towarzystwa naukowe. Najprężniej działały w Warszawie, w Wilnie, we Lwowie, w Przemyślu i w Płocku. Nowe warunki zaistniały po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Zniknęły ograniczenia prawne i polityczne. Na wyraźne podkreślenie zasługuje udział stowarzyszeń naukowych w tym okresie, w pracach mających na celu scalanie terytorium kraju w jednolity organizm państwowy oraz w podnoszeni Polski z zacofania gospodarczego. Istniejące w tym okresie towarzystwa wniosły olbrzymi wkład w rozbudowę systemu oświatowo-wychowawczego poprzez kształcenie kadr naukowych. Towarzystwa zajmowały się integracją polskiej inteligencji, upowszechnianiem wiedzy i tworzeniem współczesnych organizacji opiniotwórczych wypowiadających się w sprawach nauki, kultury, życia gospodarczego.

            Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe zawiązało się w 2007r. z inicjatywy grupy aktywnych społecznie naukowców: dr Barbary Konarskiej-Pabiniak, dr Elżbiety Szubskej-Bieroń, mgr Jolanty Bigus, mgr Ewy Walczak, mgr Marka Osmałka oraz Urszuli Pieniążek. Wszystkie ww. osoby stanowią trzon organizacji, czyli Zarząd.

            Organizacja ta poprzez swoją działalność nawiązuje do naszej gostynińskiej historii i tradycji. „Nieraz Obyczaj stary zawadziłem” – przyznaje się Norwid i choć trochę szydzi z zaklętych formuł, to pisze obyczaj wielką literą jako coś wielkiego, coś niezwykłego w dziejach ludzi. Bo i jest to rzecz ważna. Obyczaj zespala ludzi silną więzią, tradycja to jeden z elementów definiujących naród. Główny cel jaki postawił przed sobą Zarząd Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego to uchronić od zapomnienia naszą historię, tradycję oraz animowanie środowisk naukowych, twórczych i inteligenckich w szeroko pojętej działalności społecznej i kulturalnej polegającej na krzewieniu kultury poprzez wspieranie twórczości naukowej, literackiej i artystycznej związanej z kulturą ludową w naszym regionie. Od 2007 roku opracowało i wydało     4 tomy „Rocznika Gostynińskiego” (2007r.-I Tom, 2008r.-II Tom, 2012r.-III Tom, 2016r. -IV Tom). W 2017 roku został wydany „Gostyniński Słownik Biograficzny”, a w 2020 roku kolejna pozycja wydawnicza pt. „Ulice Gostynina z historią w tle”.

            Wydanie każdej z wymienionych publikacji to ogrom pracy liczony w setkach godzin spędzonych w archiwach. To tysiące pokonanych kilometrów w poszukiwaniu zdjęć, monografii i odbytych spotkań z naocznymi świadkami historii lub osobami posiadającymi dokument z tych wydarzeń. To niemierzalny wkład grupy zapalonych naukowców, którzy podjęli się próby syntetyzacji dziejów Naszego Regionu-Ziemi Gostynińskiej oraz jej roli na mapie historycznej i współczesnej tej części Mazowsza. Autorzy wszystkich sześciu publikacji przygotowanych przez Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe dali nam lekcję wrażliwości, ukazując różne odcienie historii. Uczą nas realnej oceny rzeczywistości i troski o dalsze losy naszej małej ojczyzny.

By nasz patriotyzm nie stał się powierzchowny, a miłość do ojczyzny nie była tylko hasłem.

                       Władze Powiatu Gostynińskiego w osobach Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego, Wicestarosty Gostynińskiego Marii Wróblewskiej i Przewodniczącej Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyny Osowicz-Szewczyk podziękowały Zarządowi Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego, że pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie i przybyli na spotkanie w dniu 24 maja 2022r, a na ręce Pani Prezes dr Barbary Konarskiej-Pabiniak zostały złożone podziękowania dla wszystkich członków za determinację w poszukiwaniu materiałów, za rzetelne przedstawienie naszej historii, a tym samym zapisanie się na jej współczesnych kartach oraz recenzencki trud.

Tekst;J. Brudnowski

Zdjęcia;W. Modrzejewski

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Gostyninie