Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

KATYŃ 1940

KATYŃ 2022
 

Komunikat ARiMR.

arimr logo

W maju kolejny nabór wniosków na tworzenie grup i organizacji producentów

Od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie na „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów”. Można otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie przez kolejnych pięć lat. Wsparcie pochodzi z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie mogą otrzymać podmioty zrzeszające producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Pomoc jest realizowana w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim – 9 proc., w trzecim – 8 proc., w czwartym – 7 proc., w piątym – 6 proc. Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR w terminie 4 maja-17 czerwca 2022 r. Dokumenty będzie można dostarczyć osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Do tej pory odbyło się dziesięć naborów wniosków o wsparcie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów rolnych. Z pomocy skorzystało 1,2 tys. podmiotów, którym z budżetu PROW na lata 2014-2020 Agencja wypłaciła łącznie 637,5 mln zł. W rejestrze prowadzonym przez ARiMR wpisanych jest aktualnie 738 aktywnych grup producentów rolnych, zrzeszających 9114 członków.

Chroń pszczoły!

pszczoły

Smoleńsk 10.04.2010

smolensk 2022

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Powiatowy Magazyn Wsparcia

ukraina pomoc

 

              Decyzją Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego rusza od dnia 11 kwietnia 2022r pomoc humanitarna artykułów spożywczych i środków higieny osobistej dla Uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na terenie naszego powiatu.

            Rzeczowa pomoc art. spożywczych i środków higieny osobistej, zgromadzona w Powiatowym Magazynie Wsparcia na ul. Polnej 39 w Gostyninie (Gostynińskie Centrum Edukacyjne- wejście od strony internatu) będzie wydawana wszystkim uprawnionym osobom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-13.00.

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 lub pod nr tel. (24) 235-22-15.

 

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa