Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Program "Poznaj Polskę"

plik3
 

Dzień Ziemi

dzień ziemi 2022

Odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

se1

W dniu 21 kwietnia 2022 r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła:

 1. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej za 2021 rok;
 2. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa Weterynaryjnego na terenie Powiatu Gostynińskiego za 2021 rok;
 3. Informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska
  na obszarze powiatu gostynińskiego z uwzględnieniem zagrożeń na terenie powiatu dot. skażenia gleby, wody, powietrza;
 4. Informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2021;

oraz podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwałę Nr XXXVII/224/2022Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r.  w sprawie dzierżawy części powierzchni dachu ok. 30 m2 oraz drogi kablowej pod montaż urządzeń stacji bazowej na nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 47B oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3624/13 obręb Gostynin, jednostka ewidencyjna Gostynin, zapisanej w księdze wieczystej PL1G/00031902/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gostyninie – Wydział Ksiąg Wieczystych, pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie;
 2. Uchwałę Nr XXXVII/225/2022Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Gostyniński i przyjęcia do realizacji przez Powiat Płocki zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu gostynińskiego;
 3. Uchwałę Nr XXXVII/226/2022Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  w sprawie powierzenia Gminie Miasta Gostynina zadania Powiatu Gostynińskiego
  w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej;
 4. Uchwałę Nr XXXVII/227/2022Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Gostynińskiego za rok 2021;
 5. Uchwałę Nr XXXVII/228/2022Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2022-2027;
 6. Uchwałę Nr XXXVII/229/2022Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 kwietnia 2022 r.zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2022.  

 

Posiedzenie PZZK w sprawie wścieklizny

w1

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W dniu 21 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Starostę Gostynińskiego Pana Arkadiusza Boruszewskiego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb powiatowych i samorządowców z terenu powiatu gostynińskiego.

Tematem spotkania było omówienie sytuacji w związku z wystąpieniem na terenie powiatu gostynińskiego dwóch przypadków wścieklizny u lisów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii, przekazał że Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2022r określa się powiat gostyniński, płocki i Miasto Płock jako obszar zagrożony wścieklizną.

Rozporządzenie na obszarze zagrożonym wścieklizną nakłada odpowiednio nakazy dla służb i samorządów.

Przypominamy jednocześnie, że w Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt. Koszty szczepienia zwierzęcia pokrywa jego właściciel.

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                       Biuro ds. Zarządzania

                                                                                                                                                                                                                            Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 

Otwarcie boiska MOSIR w Gostyninie

st1

Otwarcie boiska treningowymi przy MOSiR w Gostyninie

20 kwietnia 2022 roku odbyło się otwarcie treningowego boiska sportowego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie z udziałem Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego.

Podczas wydarzenia nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej w związku z nadaniem obiektowi imienia Mieczysława Święcickiego oraz prezentacja całego obiektu sportowego.

Starosta Gostyniński wręczając upominki z okazji otwarcia boiska, pogratulował i podziękował za dotychczasową działalność, upowszechnianie i promowanie sportu w naszym regionie oraz życzył dalszych sukcesów w szkoleniu młodej kadry sportowców.

W dalszej części wydarzenia rozegrano międzyklubowy turniej piłki nożnej chłopców oraz mecz towarzyski oldbojów i mecz piłki nożnej seniorów Mazur w Gostyninie oraz występ Mażoretek Libra Gostynin.