Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Aplikacja Alarm 112

apka

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

W Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych.

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji.

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.

 

Kwalifikacja wojskowa 2020 rozpoczęta

komi3

Kwalifikacja wojskowa 2020 rozpoczęta

        W dniu 10 lutego 2020 r. rozpoczęła się na terenie powiatu gostynińskiego kwalifikacja wojskowa. W inauguracji wziął udział Pan Arkadiusz Boruszewski – Starosta Gostyniński  i Pan ppłk Piotr Staniszewski  - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku.  Obowiązkiem stawienia się przed komisją lekarską objęci są mężczyźni, którzy w tym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat. W tym roku objętych obowiązkiem stawienia się przed Komisję w Gostyninie jest prawie 300 osób. Również w tym roku jest możliwość spotkania się z żołnierzami z Jednostki Wojskowej 37 Sochaczewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej i z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej z Płocka, z którymi młodzi mężczyźni mogą rozmawiać o przebiegu służby i zapoznać się z ich wyposażeniem indywidualnym oraz obsługiwanym sprzętem.
Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego -

przewok

W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

oraz podjęła uchwały:

- Nr XVI/100/2020 w sprawie delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

- Nr XVI/101/2020 w sprawieuchwalenia kierunków działania Zarządu Powiatu na rok 2020.

- Nr XVI/102/2020 w sprawiewyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie 0011 Gorzewo, gmina Gostynin, oznaczonej jako działka numer 14, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat.

- Nr XVI/103/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gostyniński.

- Nr XVI/104/2020 w sprawiezmiany załącznika Nr 1 do Statutu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/117/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.

- Nr XVI/105/2020 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Gostynińskiego na cel publiczny.

- Nr XVI/106/2020 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gostynińskiego.

- Nr XVI/107/2020 zmieniającą uchwałę nr II/10/2018 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji stałych Rady Powiatu Gostynińskiego w tym Przewodniczących Komisji.

- Nr XVI/108/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Gostynińskiego na rok 2020,

- Nr XVI/109/2020 w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie.

oprac. Biuro Rady

Konkurs grantowy

OKG 2020 DIAGNOZA 1

Mozna składać aplikacje w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży do organizacji pozarządowych i instytucji działających na Państwa terenie.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

    organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
    domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz  uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców.

Jesteśmy przekonani, że jednostki samorządu lokalnego posiadają najbardziej aktualne informacje na temat organizacji pozarządowych funkcjonujących w skali lokalnej, dlatego to właśnie do Państwa zwracamy się do z prośbą o pomoc w dotarciu z informacją o konkursie do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani udziałem.

Dzięki realizacji projektu Młodzi poznają lokalne środowisko, mają okazję współpracować z instytucjami samorządowymi, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt w wymiarze lokalnym pozwala młodzieży osiągnąć swój ważny i widoczny dla innych sukces,  z drugiej strony – współpraca różnych partnerów cementuje lokalną społeczność. Projekty Programu Równać Szanse wyzwalają wśród młodzieży poczucie dumy i pozwalają silniej przywiązać się do miejsca, z którego pochodzą. Z tego powodu zależy nam, aby informacja o konkursie dotarła do jak największej liczby organizacji działających na Państwa terenie.

Bezpośrednie linki:

https://rownacszanse.pl/2020/

 W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie: (22) 826 10 16.

Z poważaniem
Artur Łęga
Kierownik Programu Równać Szanse

Ogłoszenia nr 1/2020 Starosty Gostynińskiego

PFRON nowe logo 638x479

Ogłoszenia nr 1/2020 Starosty Gostynińskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie: zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Gostynińskim.