Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Biuletyn Informacyjny Powiatu Gostynińskiego Nr 33

STAROSTWO biuletyn czerwiec2022 01

Biuletyn Informacyjny Powiatu Gostynińskiego nr 33

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera kolejne inwestycje w powiecie gostynińskim

292130949 780380773376031 4533202146260600358 n

 

        W dniu 8 lipca 2022 roku w Muzeum Mazowieckim w Płocku Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbieta Kijek podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla Sportu 2022" na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji - odwodnienie  istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerzeniem o ciągi komunikacyjne. Wysokość przyznanej pomocy finansowej wynosi 225 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 300 000,00 zł. Realizacja inwestycji poprawi jakość korzystania z  obiektów sportowych przy GCE oraz zapewni ich dłuższą żywotność. Ponadto, realizacja  przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego oraz wpłynie na  popularyzację sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

       W tym samym dniu podpisano również dwie kolejne umowy, na które Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadania pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień” w miejscowości Suserz i Adamów gmina Szczawin Kościelny w kwocie 287.000,00 zł. oraz ,, Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1406W gr. województwa – Piotrów” w miejscowości Piotrów w kwocie 63.000,00 zł.

Zaproszenie na XL Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego.

20220519 141301 08 2 2

 

Podpisanie umowy na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1401W”. Białe-Klusek

herb powiatu

 

W dniu 4 lipca 2022 roku Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Z-ca Skarbnika Powiatu Gostynińskiego Kamil Nowogórski oraz Marcin Głuchowski właściciel firmy ,,Drog-Bet” podpisali umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1401W”. Odcinek drogi objęty zadaniem znajduje się w miejscowości Klusek i Białe na terenie gminy Gostynin. Wartość zadania to 2.144.689,50 zł. Powiat Gostyniński na ww. zadanie uzyskał dofinansowanie w wysokości 2.037.455,02zł w ramach Rządowego programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Paweł Warabieda

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków

arimr

Wsparcie dla producentów trzody chlewnej – trwa nabór wniosków

Do 15 lipca 2022 r. można się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach „Nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów świń”.

Do 4 lipca 2022 r. złożono 228 wniosków o pomoc

Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta te muszą być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. By ubiegać się o tę pomoc, hodowca trzody chlewnej musi również realizować przynajmniej jedno z 12 działań prośrodowiskowych, np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ich pełna lista jest wymieniona we wniosku o przyznanie dofinansowania.

Producent trzody chlewnej może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien obejmować świnie urodzone w wyznaczonym okresie we wszystkich należących do rolnika siedzibach stad. Wysokość dofinansowania do jednej sztuki wynosi 80 zł, a hodowca może się ubiegać o wsparcie do maksymalnie 2000 świń.

Wnioski o udzielenie pomocy do 15 lipca 2022 r. należy składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Można to zrobić osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłać pocztą lub przez kuriera, jak również za pośrednictwem platformy e-PUAP. Za termin złożenia wniosku, niezależnie od sposobu dostarczenia, uznaje się datę wpływu dokumentu do biura powiatowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta trzody chlewnej.

Nabór rozpoczął się 2 lipca 2022 r.

Przemysław Balcerzak

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Starostwo Powiatowe w Gostyninie