Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Spotkanie z Inspektorami WIORINu

WIORIN

 

W zachodniej części województwa mazowieckiego 15 grudnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Gostyninie odbyło się spotkanie inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa WIORiN w Warszawie Oddziału w Płocku ze Starostą Gostynińskim Arkadiuszem Boruszewskim.

W trakcie spotkania inspektorzy przedstawili rozmiar wykonanych zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie powiatu gostynińskiego.

Przedstawiono sytuacje w powiecie w zakresie prowadzenia badań technicznych sprzętu do stosowania środków ochrony roślin i co się z tym bezpośrednio wiąże omówiono wyniki kontroli stosowania środków ochrony roślin przeprowadzone w gospodarstwach rolnych. W ramach tych kontroli pobierane były płody rolne na obecność pozostałości środków ochrony roślin, ażeby w dalszym ciągu utrzymać produkcję zdrowej żywności na terenie powiatu gostynińskiego.

W zakresie nadzoru fitosanitarnego zgodnie z występującą produkcją roślinną prowadzony był nadzór fitosanitarny, w ramach którego kontrolowano zdrowotność roślin, pobierano próby roślin, gleby i podłoży na obecność określonych przepisami agrofagów. Można określić, że w wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych stan fitosanitarny powiatu w odniesieniu do agrofagów kwarantannowych nie uległ pogorszeniu.

           Na terenie powiatu gostynińskiego występuje różnorodna produkcja materiału siewnego, głównie roślin rolniczych takich jak pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, żyto ozime, facelia błękitna, koniczyna łąkowa (czerwona). Ocenę polową plantacji nasiennych przeprowadzili inspektorzy ds. nadzoru nasiennego, którzy są urzędowymi kwalifikatorami. W ramach tego nadzoru prowadzono kontrole upraw kukurydzy i rzepaku na obecność modyfikacji genetycznej. W wyniku badań laboratoryjnych w pobranych próbach kukurydzy i rzepaku nie stwierdzono obecności modyfikacji genetycznej. Pozostawiono w Starostwie plakaty i inne materiały informacyjne dotyczące działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

 

Podpisanie umowy na bezpieczne przejścia dla pieszych

11

 

             W dniu 16 grudnia Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbiety Kijek podpisali umowę z Dyrektorem firmy "FRANCE-GOST" Sp. z o.o. na zadanie pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych”.

W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont, przebudowa i oświetlenie łącznie 9 przejść dla pieszych na terenie powiatu gostynińskiego.

Powiat Gostyniński pozyskał na to zadanie pozyskał dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

Spotkanie świąteczno-noworoczne Starosty z Gostynińskimi Artystami

14

 

 

 

W środę 15 grudnia 2021 roku z inicjatywy Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego doszło do niezwykle ważnego spotkania integrującego twórców kultury i sztuki działających na terenie naszego powiatu. „Świąteczno-noworoczna kawa” była doskonałą okazją do pierwszego od dawna spotkania gostynińskich twórców poszukujących nie tylko doznań estetycznych, ale również tworzących własną rzeczywistość. Wydarzenie to dało również możliwość bliższego zapoznania się artystów ze sobą, którzy na co dzień tworzą sztukę tak różną od siebie jak różni są ludzie. Spontanicznie zorganizowane spotkanie stało się okazją do wspomnień, refleksji i wzruszeń. Najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za zaangażowanie w upowszechnianie oraz rozwój kultury, tradycji i sztuki wszystkim uczestnikom przekazał osobiście Starosta. „Dumą napawa mnie fakt, że utalentowani mieszkańcy powiatu gostynińskiego tak aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, a biorąc udział w licznych spotkaniach o charakterze ogólnopolskim, stanowią promocję naszego regionu. Niech nie zabraknie Wam zdrowia oraz pomyślności w realizacji pięknej pasji, a praca społeczna niech dostarcza wiele satysfakcji– podkreślił Starosta”. Artyści na okoliczność wyjątkowego czasu jakim jest Boże Narodzenie i zbliżający się Nowy Rok zadedykowali mieszkańcom powiatu gostynińskiego wiersz napisany przez Panią Zenonę Radzką.

 

Nowy Roku

Co przyniesiesz Nowy Roku?

Ile łez zakręcisz w oku?

Ile szczęścia, ile żalu?

Ile rozdasz cennych darów?

Ile planów i pomysłów,

I chimerów i kaprysów?

Ile różu, czerni, bieli, powszedności i niedzieli?

Nowy Roku, bądź łagodny

Pobłażliwy, pochwał godny.

Usłysz głosy, co wołają.

Wspieraj tych, co się poddają.

Ociemniałym wskaż drożynę.

Utul płaczącą Dziecinę.

Niech zbiór dadzą pola, wody.

Kwieciem niech pachną ogrody.

Niech spojrzenia będą proste,

A wszystkie stworzenia

Bezbłędne, półboskie.

- Zenona Radzka

  

Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł kolejne jednostki OSP

ast1

 

W dniu 8-go grudnia 2021 r z inicjatywy Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego doszło do spotkania Samorządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasza Kominka z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gostynińskiego, które w tym roku obchodziły jubileusz swojej działalności.

Honorowymi gośćmi tego spotkania były jednostki z Gminy Gostynin, Gminy Szczawin Kościelny, Gminy Sanniki oraz Gminy Pacyna, a były to jednostki:

1        OSP Dąbrówka 100 lecie,

2        OSP Model 70 lecie,

3        OSP Czyżew 60 lecie,

4        OSP Adamów 50 lecie,

5        OSP Sokołów 20 lecie,

W spotkaniu udział wzięła także jednostka, która aktywnie uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wydarzeniach organizowanych przez Powiat Gostyniński, znacząco podnosząc bezpieczeństwo w naszym regionie, a była to:

1        OSP Pacyna.

Samorząd Województwa Mazowieckiego już od 2006 r. wspiera jednostki OSP z naszego regionu w wypełnianiu ich trudnej i niezwykle odpowiedzialnej misji. Jako jedno z niewielu województw finansuje lub współfinansuje m.in. zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków ochotników. Od 2006 r. z budżetu Mazowsza przekazano na te cele, w różnej formie, blisko 160 mln zł. Tylko w tym roku przekazano już ponad 21 mln zł – podkreślił Tomasz Kominek. – Cieszę się, że mogliśmy wspomóc także jednostki z naszego regionu jakim jest Powiat Gostyniński. Spektrum działania Ochotniczych Straży Pożarnych jest bardzo szerokie: od kultury przez animację społeczną. Przede wszystkim polega jednak na ratowaniu mienia, życia i zdrowia mieszkańców gminy, w której działają. W obliczu ubiegłotygodniowej tragedii, w której zginęli druhowie z OSP Czernikowo jeszcze mocniej widzimy, jak bardzo odpowiedzialna jest to służba, jak ważna, jak niebezpieczna. Należy z tej tragedii wyciągnąć daleko idące wnioski i otoczyć jeszcze większym szacunkiem społecznym tych ludzi. Otrzymane dziś środki ochrony osobistej i sprzęt na pewno poprawią bezpieczeństwo strażaków-ratowników i usprawnią prowadzone przez nich akcje.

Autor:

Janusz Brudnowski

Wydziału Promocji i Rozwoju

Pakiet sprzętu dla Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie

plakatedukacja

 

 

       Powiat Gostyniński w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Liceum Ogólnokształcące w Gostyninie wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

 

 

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...