Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Komunikat Wojewody Mazowieckiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych do 25 marca br.

imprezy2
 

Odwołana debata społeczna "POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE SENIORÓW"


W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (Covid-19) i ograniczeniem ryzyka zakażeń, a także wobec coraz bardziej nasilających się działań prewencyjnych, zaleceń i rekomendacji ze strony organów i instytucji administracji państwowej na okoliczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa Covid-19
debata społeczna pn. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie seniorów", która miała się odbyć w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, zostaje odwołana.

Odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

W dniu 27 lutego 2020r odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca

Rady Powiatu.Rada Powiatu przyjęła :

  • Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniniez działalności Centrum oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
  • Informacje Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie o realizacji zadań statutowych za 2019 rok.
  • Informacje Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” w Gostyninie z działalności opiekuńczo-wychowawczej placówki za 2019 rok.
  • Informacje Dyrektora Domu dla Dzieci w Gostyninie z działalności opiekuńczo-wychowawczej placówki za 2019 rok.
 

Informacja dla mieszkańców Powiatu Gostynińskiego

inspekcjalogo

Informacja
W dniu 27.02.2020 r. pod kierownictwem Starosty Gostynińskiego – P. Arkadiusza Boruszewskiego odbyło się spotkanie w sprawie wypracowania i przyjęcia wspólnej procedury informowania mieszkańców powiatu gostynińskiego o zasadach postępowania w  związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
KOMUNIKAT z dn. 27.02.2020 r.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu gostynińskiego prowadzona jest identyfikacja osób przybywających z terenów zagrożonych, mająca na celu zapobieganie wystąpienia ewentualnych zakażeń.
   Wszystkie osoby przybywające z terenu Chin, Włoch (regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont i Emilia-Romania) i Korei Południowej prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gostyninie drogą telefoniczną pod numerami telefonów: 24 235 22 04 ( od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.05.) oraz 660 425 654  po godzinie 15 tej oraz w dni wolne od pracy.
    W celach profilaktycznych zaleca się prowadzenie samoobserwacji stanu zdrowia i pozostawania poza aktywnością społeczną, zawodową i edukacyjną w warunkach domowych.
    W przypadku wystąpienia ostrych objawów typu gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem  należy bezzwłocznie skontaktować się z Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Płocku po numerem telefonu:  24 364 62 16; 24 364 62 17; 24 364 62 13; 24 364 64 03.
Została  uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i BezpieczeństwaTerytorialsi złożyli przysięgę w Sierpcu

ter1

Terytorialsi złożyli przysięgę w Sierpcu

W niedzielę, 23 lutego br.  na stadionie miejskim w Sierpcu ponad 100 żołnierzy ochotników 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło uroczystą przysięgę wojskową. Był to ostatni, najważniejszy moment szkolenia podstawowego.  Podczas przysięgi po raz pierwszy w historii brygady,  promowani zostali na pierwszy stopień podoficerski, kadeci kursu podoficerskiego SONDA . Starostę Gostynińskiego podczas przysięgi reprezentował Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie Pan Jacek Nowicki.

Wśród żołnierzy - ochotników przysięgających na sztandar w jednym szeregu stanęli  Terytorialsi, którzy na co dzień wykonują różne zawody.

Przygoda z mundurem dla żołnierzy - ochotników, rozpoczęła się 8 lutego, kiedy to zgłosili się do 6 Mazowieckiej Brygady, by odbyć szkolenie podstawowe. Przez ponad dwa tygodnie uczestniczyli w intensywnych zajęciach prowadzonych na terenie 65 batalionu lekkiej piechoty w Pomiechówku. Słowa przysięgi wojskowej wypowiedziane pozwoliły im  stać się żołnierzami Wojska Polskiego.

W batalionie służą ochotnicy, którzy są mieszkańcami powiatów Mazowsza i zgłosili się do Wojskowych Komend Uzupełnień w Warszawie, Płocku, Radomiu oraz Garwolinie  – wśród nich mieszkańcy Powiatu Gostynińskiego.

Wszyscy żołnierze dzisiejszej uroczystości rozpoczną teraz trzyletni okres szkolenia, które będzie prowadzone w formie comiesięcznych, dwudniowych szkoleń rotacyjnych.

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu,  62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku i w 65 blp Pomiechówku. Brygadą dowodzi  pułkownik Przemysław Owczarek. Na obecnym etapie rozwoju głównym zadaniem brygady jest dalsze formowanie i szkolenie żołnierzy OT. Mazowieccy Terytorialsi wspierają także lokalne społeczności oraz administracje lokalną.

Biuro ZK.

fotografie dzięki Extra Sierpc.