Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Biuletyn Informacyjny Powiatu Gostynińskiego Nr 31

0001

 

Wścieklizna

wścieklizna1

"Światło nadziei"

HARCERZE

 

Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło wędrówkę po Mazowszu. W dniu dzisiejszym, tj.: 17 grudnia dotarło Ono do Nas. Komendant Hufiec ZHP Gostynin im. Andrzeja Małkowskiego Sylwia Justyńska wraz z Zastępcą Komendanta Rafałem Justyńskim przekazali #Światłonadziei Staroście Gostynińskiemu Arkadiuszowi Boruszewskiemu.

Przesłanie tegorocznej akcji to "Światło nadziei" nawiązuje do pomocy niesionej przez harcerki i harcerzy w dobie pandemii koronawirusa.

Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski podziękował za przekazane Światło oraz za pomoc świadczoną przez harcerską brać w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, a także złożył świąteczne życzenia wszystkim harcerzom.

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski już po raz trzydziesty pierwszy. Od 1991 r. harcerze przyjmują je od skautów słowackich i roznoszą po całym kraju, niosąc przesłanie pokoju i nadziei. Co roku wędrówce towarzyszy inne hasło. Tym razem jest to "Światło nadziei".

„ŚWIATŁO, które ma moc rozświetlić naszą codzienność blaskiem lepszego życia. ONO pomaga uwierzyć nadziei i wyjść w świat. Niesie dar braterstwa i życzliwości. Przekazując płomień Betlejemskiego Światła Pokoju chcemy dać wszystkim ŚWIATŁO NADZIEI na lepszy świat” – powiedziała Komendant Sylwia Justyńska.

XXXIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

20211216 143606 01 4

 

 

             W dniu 16 grudnia 2021 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego.

Rada Powiatu Gostynińskiego na XXXIII Sesji przyjęła:

-sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Gostynińskiego.

oraz podjęła następujące uchwały:

 1. Nr XXXIII/205/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Gostyniński, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 2. Nr XXXIII/206/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na 2022-2027;
 3. Nr XXXIII/207/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Gostynińskiego na rok 2022;
 4. Nr XXXIII/208/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2021-2024;
 5. Nr XXXIII/209/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2021;
 6. Nr XXXIII/210/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021;
 7. Nr XXXIII/211/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gostynińskiego na 2022 r.;
 8. Nr XXXIII/212/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego na 2022 r.

 

Spotkanie z Inspektorami WIORINu

WIORIN

 

W zachodniej części województwa mazowieckiego 15 grudnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Gostyninie odbyło się spotkanie inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa WIORiN w Warszawie Oddziału w Płocku ze Starostą Gostynińskim Arkadiuszem Boruszewskim.

W trakcie spotkania inspektorzy przedstawili rozmiar wykonanych zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie powiatu gostynińskiego.

Przedstawiono sytuacje w powiecie w zakresie prowadzenia badań technicznych sprzętu do stosowania środków ochrony roślin i co się z tym bezpośrednio wiąże omówiono wyniki kontroli stosowania środków ochrony roślin przeprowadzone w gospodarstwach rolnych. W ramach tych kontroli pobierane były płody rolne na obecność pozostałości środków ochrony roślin, ażeby w dalszym ciągu utrzymać produkcję zdrowej żywności na terenie powiatu gostynińskiego.

W zakresie nadzoru fitosanitarnego zgodnie z występującą produkcją roślinną prowadzony był nadzór fitosanitarny, w ramach którego kontrolowano zdrowotność roślin, pobierano próby roślin, gleby i podłoży na obecność określonych przepisami agrofagów. Można określić, że w wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych stan fitosanitarny powiatu w odniesieniu do agrofagów kwarantannowych nie uległ pogorszeniu.

           Na terenie powiatu gostynińskiego występuje różnorodna produkcja materiału siewnego, głównie roślin rolniczych takich jak pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, żyto ozime, facelia błękitna, koniczyna łąkowa (czerwona). Ocenę polową plantacji nasiennych przeprowadzili inspektorzy ds. nadzoru nasiennego, którzy są urzędowymi kwalifikatorami. W ramach tego nadzoru prowadzono kontrole upraw kukurydzy i rzepaku na obecność modyfikacji genetycznej. W wyniku badań laboratoryjnych w pobranych próbach kukurydzy i rzepaku nie stwierdzono obecności modyfikacji genetycznej. Pozostawiono w Starostwie plakaty i inne materiały informacyjne dotyczące działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...