INFORMACJE POWIATOWE

Porządek posiedzenia XXIII sesji Rady Powiatu Gostynińskiego

sesja

Biuro Rady informuje, iż XXIII sesja Rady Powiatu Gostynińskiego odbędzie się w dniu 27 października 2016 roku o godz. 12:00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.

5. Informacja Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.

6. Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.

7. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.

8. Informacja Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.”

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w mieście Gostyninie, oznaczonej numerami działek 4064/2 oraz 4064/4 o łącznej powierzchni 0,0941 ha stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego i odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy. 

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: zatwierdzenia projektu pn. Lepszy start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

15. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu V kadencji.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego

i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

 1. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 2. Informacja Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.

6.      Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie
o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.

7.     Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie
o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2015/2016.

8.      Informacja Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych.

9.      Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.”

10.  Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

11.  Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w mieście Gostyninie, oznaczonej numerami działek 4064/2 oraz 4064/4 o łącznej powierzchni 0,0941 ha stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego i odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.


12.  Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: zatwierdzenia projektu pn. Lepszy start współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13.  Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2016.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu V kadencji.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.
 

POWIATOWY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

DSC 0407

W dniu 17 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyła się powiatowa uroczystość związana z obchodami DEN. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół prowadzonych przez powiat gostyniński. Z ramienia organu prowadzącego życzenia do nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz podziękowania za trud i wysiłek wkładany w pracę złożyli: Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz – Szewczyk, Starosta Gostyniński Tomasz Matuszewski, Wicestarosta Jan Kazimierz Krzewicki oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Szymon Szczypawka. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych tj. Barbara Gierula Przewodnicząca MKPOiW NSZZ „Solidarność” oraz Andrzej Osiak Prezes ZNP, którzy podkreślali trudny charakter pracy nauczycieli oraz dynamikę zmian naszego systemu oświaty. Spotkanie było okazją do wręczenia pięciu  Nagród Starosty Gostynińskiego, ponadto dyrektorzy wręczyli przyznane przez siebie nagrody, które otrzymało aż 22 nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych. Uroczystość była również okazją do wręczenia aktów mianowania, które uzyskało troje nauczycieli.

Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa 20.10.2016

winieta bezp

Zapraszamy wszystkich uczestników ruchu na V Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Starostwo Powiatowe w Gostyninie wspólnie z Komendą Powiatową Policji oraz gostynińskimi szkołami nauki jazdy zapraszają do Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego na pełen atrakcji dzień zarówno młodzież jak i dorosłych.

Celem dnia bezpieczeństwa będzie wspólne przygotowanie do zmieniających się warunków drogowych przed zimowym sezonem oraz edukacja bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji i konkursów min. pokazy udzielania pierwszej pomocy, pokaz tresury policyjnego psa, pokaz ratownictwa drogowego, symulator pasów bezpieczeństwa, alko - gogle, ćwiczenia refleksu kierowcy, symulator skutera, prezentacja sprzętu policyjnego i strażackiego oraz dla odważnych namiot strachu- szybcy i wściekli.

Dla osób z uprawnieniami test jazdy z talerzem stewarda, utrzymanie kontroli jazdy z trolejami i tor przeszkód jazdy na rowerze. Zapraszamy na dzień pełen atrakcji - start godz. 11.00, Gostynin ul. Polna 39 do Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

Działania Policji w Powiecie Gostynińskim

tir

 

Działania "TRUCK&BUS"

Policjanci gostynińskiej drogówki już jutro (12.10.) przeprowadzą na drogach naszego powiatu wzmożone działania pod kryptonimem "TRUCK&BUS". Akcja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa wśród osób podróżujących, a w szczególności sprawdzenia przewoźników pod kątem spełnienia wszystkich wymagań z tym związanych, zapobieżenie wypadkom drogowym oraz wyeliminowanie nieprawidłowości w wykonywaniu międzynarodowego i krajowego transportu drogowego.

W trakcie prowadzonej akcji policjanci szczególnie dokładnie będą sprawdzać: dokumentację uprawniającą do wykonywania przewozu osób, sposób przewożenia osób i ładunku, stan trzeźwości kierowców oraz przestrzeganie norm czasu pracy przez kierujących. Ponadto w trakcie działań funkcjonariusze zwrócą uwagę na stan techniczny pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem układu hamulcowego i kierowniczego, stanu ogumienia czy właściwego oświetlenia i oznakowania pojazdu. Kierowco zachowaj ostrożność na drodze

Pogarszające się warunki na drogach, a nierzadko zbyt mała czujność i ostrożność użytkowników dróg prowadzi do zdarzeń drogowych. Tylko w ciągu ostatnich dni policjanci odnotowali kilka zdarzeń, w tym dwa z udziałem nieletnich motocyklistów.

W piątkowe i poniedziałkowe popołudnie na terenie Gostynina policjanci odnotowali dwa zdarzenia z udziałem motocyklistów. W pierwszym 16-latek kierując motocyklem Yamaha zderzył się z osobowym Volvo kierowanym przez 26-latka. Podobnie zdarzenie wyglądało w poniedziałkowe popołudnie - 17-letni motocyklista zderzył się z pojazdem BMW kierowanym przez 18-latka. W obu przypadkach kierujący byli trzeźwi, wszyscy są mieszkańcami gminy Gostynin, a do szpitala z obrażeniami przewiezieni zostali motocykliści.

Aktualne opady deszczu, mokra nawierzchnia jezdni i szybko zapadający zmrok znacząco utrudniają poruszanie się po drogach. Jeżeli dodamy do tego brawurę, nieostrożność i brak czujności doprowadzenie do zdarzenia drogowego jest przysłowiową chwilą.

Apelujemy do wszystkich użytkowników o wzmożenie czujności i ostrożności. Pamiętajmy też o używaniu elementów odblaskowych podczas poruszania się pieszo po drogach, co znacząco zwiększa naszą widoczność po zmroku.

sierż.szt. Dorota Słomkowska

II Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

TWP

Starostwo Powiatowe w Gostyninie oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny
w Płocku zapraszają na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych:
26 października 2016r. /środa/ godz. 12.00
„Aspekty prawne funkcjonowania NGO”,
„Ochrona danych osobowych
i przeciwdziałanie praniu „brudnych pieniędzy"”.
Program szkolenia:
1. Zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. Zmiany ustawy o stowarzyszeniach
3. Ochrona danych osobowych
4. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
Trener: Andrzej Rybus-Tołłoczko
Rekrutacja zakończy się dnia 24 października 2016r.
Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
Do udziału w szkoleniu zapraszani są pracownicy, członkowie, wolontariusze organizacji
pozarządowych ( maksymalnie dwie osoby z organizacji).
Liczba miejsc ograniczona.
O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zg łoszenia będą przyjmowane:
1. w siedzibie Starosta Powiatowego w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, pokój nr 31, II piętro
2. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu - Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku, Plac Dąbrowskiego 1 pok. 203, 09-402 Płock
3. mailowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin do pobrania ze strony:
www.twpplock.pl,
www.gostynin.powiat.pl
lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, (ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, pokój
nr 31, tel. 24 235 25 44)
Szkolenie organizowane jest przez prze Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Płocku w związku
z realizacją przez TWP projektu „Aktywne NGO”, współfinansowanego ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego,w ramach zadania „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji
pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty
z zakresu działań informacyjno - doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych,
rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie
i inne).”

Załączniki:

INFORMACJE POWIATOWE

Ostrzeżenie pogodowe
  Powiatowe Biuro Zarządzania Kryzysowego przekazuje komunikat ostrzegawczy; Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - ... czytaj więcej

SAMORZĄD MAZOWIECKI

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2018
  DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W POWIECIE GOSTYNIŃSKIM Po raz trzynasty w Polsce, po ... czytaj więcej

POD RĘKĄ

Bezpłatna Pomoc Prawna
Bezpłatna Pomoc Prawna

Zakres nieodpłatnej pomocy ...

KARTA PARKINGOWA
KARTA PARKINGOWA

Powiatowy Zespół ds. ...

Karta praw pacjenta
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Projekt programu ...

NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...
NOCNA OPIEKA MEDYCZNA - ROZKŁAD PRACY ...

Nocna i świąteczna opieka ...

OŚRODKI SZKOLENIA
OŚRODKI SZKOLENIA

OŚRODKI  SZKOLENIA  ...

STACJE KONTROLI
STACJE KONTROLI

  WYKAZ  STACJI  KONTROLI  ...

WFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚiGW w ...

Nasz adres

 • Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
 • 09-500 Gostynin, ul. Dmowskiego 13
 • tel. 24. 235 79 77, fax: 24. 235 79 85 
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ZAPYTAJ STAROSTĘ

Email:
Temat sprawy
Informacja, zapytanie dla Starosty
Wpisz poniżej cyfry 345